ความเห็น 1329282

BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ ประเด็นที่ 7

เขียนเมื่อ 

กระบวนการจัดการความรู้ ...อาจเพิ่มเติมประเด็น "การสร้าง การนำความรู้เผยแพร่ (Good Practices) และการปรับใช้" ดีไหมครับ

Cheer!