ความเห็น 1329024

BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ ประเด็นที่ 7

เขียนเมื่อ 

หน่วยนโยบายและแผน ที่คณะพึ่งจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ กพร.เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจกันไปด้วยค่ะ

สู้สู้กันนะคะ