อริยชน (3-20)

หากไม่มองและฟัง เสียงที่แตกต่างจาก ความเชื่อ ความคิดเดิม ๆ ที่เราถูกปลูกฝังมาแล้ว ... เราจะออกจากปัญหาเดิม ๆ ได้อย่างไร

 

 

 

การเมืองอริยะ  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมปัจจุบัน โดยมีบทบาทของประชาชน ซึ่งมีคุณลักษณะเป็น พลเมืองที่ดี มีเมตตา และสร้างพลังความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนาการเมืองและต่อรองการตัดสินใจนโยบายสาธารณะของประเทศ” เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน.

 

                                                นายแพทย์ประเวศ วะสี .

 

 

     ในยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบานเต็มที่ (หรือจะใกล้โรย... ?) การกล่าวถึง “การเมือง” แม้ในกลุ่มเพื่อนสนิทก็อาจนำมาซึ่งความบาดหมางใจได้ แต่คนไม่มีรากกลับคิดว่า... เราควรมีความกล้าที่จะอธิบายถึงสิ่งที่เราคิด เราเชื่ออย่างมีเหตุมีผลและด้วยความเคารพในความเป็นปัจเจกของแต่ละคนไปพร้อม ๆ กัน 

        คนในครอบครัวและเพื่อนพ้อง มักจะบอกว่า คนไม่มีรากเป็นผู้ฝักใฝ่กับกลุ่ม “เสื้อเหลือง” บ้าง เป็นพวก “สันติอโศก” บ้าง ผู้ปรารถนาดีหลายท่านเตือนว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา โลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

        คิดแย้งในใจว่า...แล้วเหตุปัจจัยที่ว่านั้น ไม่ใช่มาจากพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมหรอกหรือ ?  

 

        หากเราคิดและมองเพียงว่า ไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อย ไม่ใช่เรื่องของเรา เรากินอิ่มนอนอุ่น อยู่สบายอยู่แล้ว ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ แล้ววันหนึ่งเมื่อพบเห็นและต้องรับผลนั้น เราก็คงได้แต่นั่งวิพากษ์ วิจารณ์ว่าคนนี้แย่ คนนั้นโกง สังคมเสื่อมทราม โดยไม่ได้คิดว่าเราเองเป็น “เฟืองเล็ก ๆ ” ตัวหนึ่งที่อยู่ในกลไกโดยรวมนั้นเช่นกัน

 

        แรงเหวี่ยงของโลกาภิวัตน์ ที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เราตระหนักชัดถึงปัญหาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม อาชญากรรม น่าตกใจและอดที่จะหดหู่ใจไม่ได้ว่า... ยิ่งสังคมเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเพียงใด ความเจริญด้านจิตใจและระดับศีลธรรมโดยรวมกลับเป็นปฏิภาคผกผัน

 

 

พูดถึงการ “แก้ปัญหา” คนไม่มีรากก็คิดแบบง่าย ๆ ตรงไปตรงมาว่า เราควรเริ่มจากการ “ตั้งคำถาม” ก่อนว่า ปัญหาคืออะไร อะไรเป็นปัจจัยให้เกิด มีผลกระทบอย่างไร ต้องแก้ที่จุดไหน ด้วยวิธีใด ...

        หากไม่มองและฟังเสียงที่แตกต่างจากความเชื่อ ความคิดเดิม ๆ ที่เราเคยถูกปลูกฝังมาแล้ว ... เราจะออกจากปัญหาเดิม ๆ ได้อย่างไร

 

        ... แล้วคนที่คิดต่างเห็นต่างจากเรา จากสังคมกระแสหลักผิดหรือ... ?

 

        จากคำถามดังกล่าว ผลักดันให้เกิดความสนใจและศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม คนไม่มีรากย้อนระลึกถึงกลุ่มคนที่ครั้งหนึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยความรู้สึก... “แปลกใจ”  กลุ่มคนดังกล่าวคือ ชาวอโศก  ซึ่งยึดหลัก “บุญนิยม” เป็นแกนหลักในการดำรงชีวิต แม้จะมีข้อทักท้วงไม่เห็นด้วย รู้สึกแปลก ๆ กับวิถีการดำรงชีวิต วิธีคิดวิธีพูด ซึ่งตีความจากพระไตรปิฎกที่ต่างไปจากคณะสงฆ์กระแสหลัก ตลอดจนไปถึงการเลือกที่จะเป็น “มังสวิรัตน์” ไม่กินเนื้อสัตว์ การสวมเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าทอหยาบ ๆ สีน้ำเงิน ไม่สวมรองเท้า มีชื่อเรียกขานกันแปลก ๆ การขายของและผลผลิตด้วยราคาต่ำกว่าทุน เท่าทุน หรือแม้แต่กำไรเพียงเล็กน้อย  การให้กู้ยืมเงินกันโดยไม่มีดอกเบี้ย... ฯลฯ

ต้องประกาศไว้ตรงนี้เลยว่า...บันทึกนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโน้มน้าวให้เชื่อว่า บุญนิยมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสังคมปัจจุบัน แต่เป็นการเสนอว่า... บุญนิยมเป็น ทางเลือกหนึ่ง”ที่ท้าทายให้เราหันมาไตร่ตรองพิจารณา เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการช่วยจรรโลงและบรรเทาความรุนแรงจากนานาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา

ใครจะหัวเราะ ส่ายหน้า หรือไม่เห็นด้วยก็ตามที...คนไม่มีรากก็น้อมใจรับ หากแต่มีความมั่นใจเป็นส่วนตัวใน... บุญนิยม”  ว่าจะเป็นกระบวนการในการสร้าง "อริยชน" ที่เป็นกลไกหลักในวิถีแห่ง "การเมืองอริยะ" ดังที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้

บันทึกหน้าจะลองเล่าเรื่อง “บุญนิยม” ว่าเพราะอะไร คนไม่มีรากจึงคิดว่า “บุญนิยม” เป็นทางเลือกทางรอดของสังคมไทยต่อนะคะ

                                                                 ( ^___^)

 

หมายเหตุ

บันทึกนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของผู้เขียน.

 

 

อ้างอิง

-         กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์. การเมืองคืออะไร ? หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม และพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง .

-         ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม.

-         http://www.bkkonline.com/scripts/it/question.asp?Q=471 (31 พค.52)

-         ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. http://gotoknow.org/blog/paiboon/15352

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรียนเขียนอ่านความเห็น (52)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   การเมืองอริยะ  มีกลไกหลักที่ดีมาก  ขอบคุณข้อมูลดีดีค่ะ

สวัสดีครับ

แวะมาเรียนรู้ ครบ

สวัสดีค่ะคุณ KRUPOM

ขอบคุณค่ะที่กรุณามาเป็นท่านแรกเลย...

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ขอขอบคุณบันทึกดีค่ะ
 • และขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะอ.ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่อาจารย์กรุณามาอ่าน

หากข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คนไม่มีรากน้อมรับด้วยความเคารพค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะพี่คิม

ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจ...

สู้ต่อไปค่ะ

(^___^)

พี่สาวจ๋า...

    นำน้ำสมุนไพรมาฝากหลังอาหาร  เบื่อหรือยังคะ ^__^

        

 • เจ๋งเป้งเลยนะน้องเรา.....
 • ดีมาก ๆ เลย
 • เป็นกลางทางหลักการดีด้วย
 • นักวิชาการต้องเปิดใจ อย่างนี้แหละ
 • ชื่นชมนะน้องเรา

พี่ชาย

 • สวัสดีครับ..
 • มะม่วง..แต่ไม่ยักกะม่วง..หน่อยไหมครับ..
เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่าน..แวะมาทักทาย แวะมายิ้มให้ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์  เห็นด้วยครับ" บุญนิยม ".... สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  น่าจะ..เอาแต่ถูกใจ...มิใช่  ถูกธรรม....จะติดตามต่อไป  ขอบพระคุณ ครับ

คนตัดไม้
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับนกแห่งอรุณรุ่ง

อ่านแล้วน่าตามอ่านต่อ...คงมีความก้าวหน้าในวิทยานิพนธ์แล้ว

มาให้กำลังใจครับ ขนาดไม่ค่อยมีเวลาก็ยังผลิตงานที่มีคุณภาพและสาระออกมาอยู่สม่ำเสมอดี

......สู้ต่อไป ทาเคชิ...

กฤษณ์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เขียนให้เข้าใจง่าย สั้น ๆ ดีนะ

อ้าว...อาปิง ตกลงทำเรื่อง บุญนิยมหรอกหรือ...

นึกว่าทำเรื่องครูภูมิปัญญาไทยเสียอีก

เอ้า...สู้ต่อไป...

สวัสดีค่ะน้องครูตุ๊กแก...และลูกลิงที่น่ารักทั้งหลาย...

น้ำสมุนไพรอะไรคะ...ชอบค่ะ...

น้ำสมุนไพรมีประโยชน์และดีกว่าน้ำอื่น ๆ พี่ชอบรองจากน้ำเปล่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

พี่ชายชยพร แอคะรัจน์ คะ

ปลื้มใจพี่ชายชม...ตัวลอยหัวชนเพดานแล้วค่ะ...

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาอ่าน บทความดี มีเนื้อหาสาระ จะติดตามต่อไป
 • ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณเกษตร(อยู่)จังหวัด

ว่าด้วยเรื่องมะม่วงนี่...คุยได้ยาวเลยค่ะ

คุณกวินเคยเขียนไว้เกี่ยวกับ คำว่า มะม่วง หมากม่วง ... อะไรทำนองนี้ค่ะ แต่ไม่ทราบบันทึกหรืออนุทินไหนค่ะ

ขอบคุณค่ะ ลูกใหญ่มาก ๆ ลูกเดียวทานได้ทั้งกลุ่มเลย

(^___^)

สวัสดีค่ะ

 - แนวร่วมบุญนิยมค่ะ

- ไม่นิยมบาปจ้า ๕๕๕๕๕๕๕

- สุขกายสุขใจนะคะ

คุณ add คะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณ หนุ่ม กร~natadee

อ่านแล้ว...ต้องคิดอยู่นานค่ะ...สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  น่าจะ..เอาแต่ถูกใจ...มิใช่  ถูกธรรม....

หากสังคมเราเลือก "ถูกใจ" มากกว่า "ถูกต้อง" แล้ว...น่ากลัวมากค่ะ

จะพยายามเรียบเรียง ข้อมูลบุญนิยมให้สั้นกระชับ.. เพื่อมาเขียนบันทึกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

ขอบคุณพี่คนตัดไม้ค่ะ

ก้าวหน้าไปอย่างช้า ๆ และมั่นคงค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะพี่กฤษณ์

ฮือ  ๆ ๆ ๆ  ห้ามทักเรื่องนี้เด็ดขาดค่ะ...T_T...

อ.ตั๋งท่านปลอบว่า เลือกทำบุญนิยมกับคนที่เป็นครูภูมิปัญญาไทยแล้วกัน...กำลังเล็ง ๆ ไว้ค่ะ

คิดถึงพี่จังเลยค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณ P คนไม่มีราก

 

 

• แวะมาอ่าน

• เห็นดี / เห็นด้วย ครับ

• หลักประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง คือ ต้องรัปฟังความเห็นต่างและเคารพเหตุ-ผล

• "ทุนนิยม"...ต้องแก้ด้วย "บุญนิยม" อย่างว่า ครับผม

...................................................................................................

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

มารับฟังสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ครับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะคุณ ศรีกมล

ขอบคุณค่ะที่กรุณามาอ่าน...

(^___^)

สวัสดีค่ะอ.นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)

ขอบคุณภาพดอกไม้ที่ยังไม่เคยเห็นค่ะ

คล้าย ๆ กับ พลับพลึงตีนเป็ด ... แต่ก็ไม่ใช่แปลกจังค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะอ.augustman

ขอบคุณที่กรุณาแวะมาให้ข้อคิดค่ะ...หลักประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง คือ ต้องรัปฟังความเห็นต่างและเคารพเหตุ-ผล  "ทุนนิยม"...ต้องแก้ด้วย "บุญนิยม" อย่างว่า ครับผม

บุญนิยม จะเป็น ยาแก้ ทุนนิยม ค่ะ

(^___^)

สวัสดีครับท่าน

ท่านคนไม่มีรากรู้ตัวหรือไม่ว่าทำอะไรผิด

 

นี่ไงครับท่าน

P
8. คนไม่มีราก
เมื่อ พ. 03 มิ.ย. 2552 @ 11:49
1327075 [ลบ] [แจ้งลบ]

น้องกอจ้ะ

พี่ชอบนิทานมากจ้ะ เล่าอีกนะ...^_^...

ภรรยายคนนี้...น่านับถือมากเลยจ้ะ

(^___^)

ท่านยังไม่รู้อีกใช่ไหมครับว่าท่านทำอะไรผิด

55555+

สุขสันต์ทุกวันค่ะพี่คนไม่มีราก

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • มาเรียนรู้การเมืองในฝัน
 • การศึกษาทำให้พลเมืองหูตาสว่างขึ้น และรู้เท่าทันคน
 • คนไม่มีรากสบายดีนะครับ
แฟนเก่า
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็เป็นอีกคนค่ะ ที่นิยมยกย่องและเชื่อมั่นใน บุญนิยม

และใช่แล้วค่ะ

... แล้วคนที่คิดต่างเห็นต่างจากเรา จากสังคมกระแสหลักผิดหรือ...?

สังคมกำลังบิดเบี้ยวเพราะเราไม่ตั้งความเห็นไว้ให้ถูกตรง....

และเมื่อผลแห่งความเลวร้ายมาถึงวันใด...เราอาจต้องเสียใจ...หากไม่ช่วยกันตั้งแต่วันนี้

ขอบคุณค่ะ จะรออ่านต่อนะคะ

ระลึกถึงกัลยาณมิตรค่ะ

 

 

 

สวัสดีค่ะคณ เทพ

ดีใจที่ได้มาทักทายก้นอีกครั้งค่ะ  สบายดีนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะน้อง กอก้าน>>>ก้านกอ

เปลี่ยนภาพใหม่ ดูหวานแหวว เป็นสุภาพสตรีมากค่ะ...

รู้แล้วจ้ะ ขอโทษที....ดีใจได้ทักทายน้องกอ...พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเลย

....ขอโทษคร้าบ...ท่าน...

ติดคำว่าคุณยายน้อยมากไปค่ะ...55555...

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณวัชรา ทองหยอด

คงสบายดีแล้วนะคะ...

ขอบคุณค่ะที่กรุณามาอ่าน ... ความจริงบางอย่าง เขาว่าไม่ควรพูดเพราะอาจเป็นอันตราย ไม่เป็นผลดีต่อคนพูด...

แต่...เรามีความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจให้เกิดสิ่งดี ๆ ในสังคม...

เราก็ไม่ควร...กังวล...จริงไหมคะ

คนไม่มีรากสบายดีค่ะ แต่งานเยอะ...ทำมือเป็นระวิงเล่ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

สวัสดึค่ะคุณ แฟนเก่า

ขอบคุณที่กรุณามาทักทายและให้ข้อคิดดี ๆ มีคุณค่าค่ะ...

คิดถึงคุณแฟนเก่าจ้งค่ะ...

อ่านแล้ว...ยิ้มเศร้า ๆ ...

สังคมกำลังบิดเบี้ยวเพราะเราไม่ตั้งความเห็นไว้ให้ถูกตรง....และเมื่อผลแห่งความเลวร้ายมาถึงวันใด...เราอาจต้องเสียใจ...หากไม่ช่วยกันตั้งแต่วันนี้

ขอให้พวกเราได้มีความคิดที่ถูกตรง ... นะคะ

ขอบคุณมาก ๆค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ
พี่เข้ามาอ่านแล้ว 2 เที่ยว แต่ไม่ได้ออกความเห็นอะไร...เพราะจริงๆ ก็มีคำถามลึกๆอยู่หลายประเด็นค่ะ  แม้แต่คำว่า "การเมืองอริยะ"ของคุณหมอประเวศฯ

ตอนนี้ พี่เห็นแต่เรื่อง "การเมืองของมวลชน" ซึ่งเป็นการเมืองที่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นเครื่องมือที่กำกับควบคุมได้ยาก
ตอนแรกๆ"การเมืองของมวลชน"  เป็นของคนที่ ไม่ใช่คนชั้นนำในสังคม แต่ต่อมา กลายเป็นการเมือง ที่ได้ผล  จนชนชั้นนำเห็นความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ "การเมืองใหม่" ที่มีคนชั้นกลางจำนวนมาก
แต่ใจพี่ลึกๆแล้ว  ไม่ค่อยนิยมการเมือง บนท้องถนน  สมควรต้องใช้พื้นที่อื่น ที่่เปิดให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ   "การเมืองของมวลชน" ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบด้วย
นี่เป็นผลมาจากการ ประเทศเรา มีการขยายตัวของคนชั้นกลางมากขึ้น   โลกาภิวัตน์ทำให้ไม่สามารถปิดกั้นข่าวสารข้อมูลได้   และสื่อทางเลือกมีการขยายตัวมากขึ้น เป็นต้น

ส่วนประเด็นเรื่อง "บุญนิยม"นั้น อยากรอให้น้องเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ  เพราะพี่เองก็อาจมีความเห็นต่างไปบ้างเช่นกัน

อยากเป็นคนดี
IP: xxx.24.152.69
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว...ก็มีทั้งเห้นด้วย ไม่เห้นด้วย

....การเมืองภาคประชาชน ต้องอยู่ในขื่อในแปด้วย ไม่อย่างนั้นจะยุ่งกันไปใหญ่เลย....

และนักการเมืองก็ควรจะสำเนียกว่า... จะทำอะไร ไม่ง่ายเหมือนก่อนแล้ว เพราะสังคมเปิดมากนี่เอง

เขียนเมื่อ 

ธรรมสวัสดีโยมคนไม่มีราก

การเมืองใหม่ การเมืองอริยชน

งานการเมืองก็คืองานเพื่อบ้านเพื่อเมือง

ทุกคนต้องมีส่วนร่วม จะมากจะน้อยก็

ต้องพยายามมีส่วนร่วมเท่าที่สามารถจะทำได้่

เรืองของบุญนิยม ความจริงก็มีต้นทางมาจากพระพุทธศาสนา

ในสมัยพุทธกาลใช้ได้ในกลุ่มของนักบวช (สังฆะ) ไม่สามารถ

ใช้ในกลุ่มของฆารวาสได้ เพราะผู้คนในยุคนั้นยังไม่รู้ถึงสิทธิเสรีภาพ

ของตน เอง สาีธารณโภคีจึงมีอยู่เพียงกลุ่มของนักบวชแค่นั้น

แต่ปัจจุบัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามกฏหมาย ศีลธรรม อันดีของสังคม สังคมบุญนิยม สมบัติส่วนกลาง กินใช้ร่วมกัน เป็นชุมชน

(สาธารณโภคี) คล้ายกงสี ของชาวจีน แต่ก็มีนัยแตกต่างอยู่พอสมควร

จึงเกิดเป็นได้กับฆารวาส พุทธบริษัท อาตมาจะรออ่านจากโยมดีกว่า

จะได้ความรู้มากขึ้น  อนุโมทนาสาธุ

สวัสดีค่ะพี่ Sasinand

ดีใจและเฝ้ารอให้พี่มาอ่านและคอมเม้นท์ค่ะ...^_^...

น้องตื่นเต้นดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่มีคนเข้ามาอ่านและอุตส่าห์สละเวลาให้ข้อคิดเห็นไว้...โดยเฉพาะในบางบันทึกกับบางคน

ประเด็นที่พี่ให้ข้อคิดเห็นว่า...วันนี้ พี่เห็นแต่เรื่อง "การเมืองของมวลชน" ซึ่งเป็นการเมืองที่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นเครื่องมือที่กำกับควบคุมได้ยาก  ตอนแรกๆ"การเมืองของมวลชน"  เป็นของคนที่ ไม่ใช่คนชั้นนำในสังคม แต่ต่อมา กลายเป็นการเมือง ที่ได้ผล  จนชนชั้นนำเห็นความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ "การเมืองใหม่" ที่มีคนชั้นกลางจำนวนมาก...

ความจริงเส้นแบ่งระหว่าง การเมืองอริยะ กับ การเมืองมวลชน ห่างกันเพียงเส้นบาง ๆ ค่ะ  น้องคิดว่าน่าจะอยู่ที่ เจตจำนง ในการเล่นการเมืองนั้น..

และหากการเมืองอริยะกับการเมืองมวลชน หมายรวมไปถึงการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ แล้ว ... จะยิ่งชัดเจนมากขึ้น การเมืองอริยะหรือการชุมนุมอริยะจะคงไว้ซึ่ง อุดมการณ์ที่ไม่ใช่เพื่อตนเองและพวกพ้อง แต่ดำเนินไปเพื่อ ความถูกต้องและประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ...

ซึ่งแน่นอนว่า...อาจมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจ...บางคน บางกลุ่มค่ะ

สำหรับส่วนตัวน้องแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการเมืองมวลชนค่ะ และไม่อยากให้มีการชุมนุมต่าง ๆ ด้วย ยิ่งมีการประกาศลงเล่นการเมืองของคนบางกลุ่มแล้ว ก็ให้ยิ่งรู้สึกเป็นห่วง เพราะลองขึ้นชื่อว่า...การเมือง แล้ว ... ในสังคมไทยคงยากที่จะดำรง อุดมการณ์ไว้ได้...

น้องได้คุยและถามคุณขวัญดิน สิงห์คำ เธอเป็นผู้นำคนหนึ่งของกองทัพธรรม ซึ่งเป็นกำลังหลักในการชุมนุมที่ผ่านมา...

เธอบอกว่า ... ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอก เหนื่อยก็เหนื่อย อันตรายด้วย แต่เมื่อตั้งใจว่าชีวิตอุทิศเพื่อการปฏิบัติธรรมแล้ว การสละความสะดวกสบายใจเพื่อรักษา "ธรรม" หรือแม้แต่ การสละชีวิตเพื่อธรรมะ ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือบ่ากว่าแรงอะไร...เลย

น้องได้ข้อสรุปเองว่า...หากระบบมีพื้นที่สำหรับมวลชนที่รักความเป็นธรรมจริงแล้ว... การเมืองมวลชน การชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะ... 

ขอบคุณข้อคิดเห็นที่มีค่าและจริงใจของพี่ค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • มีความสุขวันหยุดนะคะ

แมว

นมัสการท่าน เตวิชโช ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านที่มาเพิ่มเติมค่ะ

เมื่อวานนี้ คนไม่มีรากได้ไปพบและสัมภาษณ์คุณขวัญดิน สิงห์คำ ซึ่งท่านมาพำนักชั่วคราวที่สันติอโศกค่ะ

กำลังเรียบเรียงเรื่อง บุญนิยม ให้ตกผลึก จากเอกสารที่ได้มา กว่า 10 เล่มค่ะ

สาธุ

คุณ KRUPOM คะ

มีความสุขในวันหยุดเช่นกันค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

ธรรมสวัสดีโยมคนไม่มีราก

เคยอ่านวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท

เกี่ยวกับชุมชนบุญนิยม ดีจริงๆ ยิ่งโยมได้ทำเรื่อง

นี้อาตมาว่าโยมได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆ ต่อ

วงการวิชาการที่จะเป็นหลักอ้างอิงและการบูรณาการ

ต่อการศึกษาของไทยจริงๆ โยมต้องประสบความสำเร็จแน่นอน

ช่วง วันที่ 9 -11 มิ. ย  มีงานที่สันติฯ หากมีโอกาสโยมก็แวะไป

เพิ่มเติมข้อมูลได้ อาตมาก็ว่าจะไปเหมือนกัน..ธรรมรักษา

 

 

 

นมัสการท่านเตวิชโช ค่ะ

เมื่อวานได้คุยกับคุณขวัญดิน ทำให้คนไม่มีรากตระหนักและดีใจที่ได้เลือกทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับ ชาวอโศก ค่ะ

แม้ว่าจะมีแรงต้าน...แต่เมื่อตั้งใจและหาข้อมูลสนับสนุนได้ว่า มีประโยชน์แล้ว ก็ต้องมุ่งมั่นต่อไปค่ะ

กราบนมัสการสำหรับกำลังใจของท่าน วันพรุ่งนี้ คนไม่มีรากมีนัดจะไปพบคุณขวัญดินที่สันติอโศกอีกครั้งค่ะ...

หากมีโอกาสคงได้กราบท่านด้วยค่ะ

สาธุ

สวัสดีค่ะ มาขอบคุณที่เเวะไปเยี่ยมเยียนและเติมกำลังใจให้ในวันที่เหนื่อยนัก

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ คงได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสถานที่เเห่งนี้ โรงเรียน g2k

สวัสดีค่ะคุณสุธีรา

ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

เหนื่อยนัก ให้พักก่อน...ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

คนตัดไม้
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

มาบอกว่ารออ่านเรื่อง บุญนิยม ครับ

พี่คนตัดไม้

ข้อมูลเยอะมาก และก็มีคนเผยแพร่ไว้มากแล้ว

โหลเลยคิดว่าจะเขียนอย่างไรให้สั้นและกระชับที่สุดค่ะ

(6___^)

แฟนเก่า
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

คุณคนไม่มีรากคะ

เรื่องของชาวสันติอโศก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะ

หากทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ คงจะเหนื่อยหน่อยค่ะ

เพราะ "คนที่กล้าท้าฝ่าสังคม" จะต้องฝ่าฟัน อดทน ต่อการไม่เห็นด้วย กับการเยาะหยันถากถาง และต้องน้อมรับทุกความคิดเห็น

ชักจะหนักใจแทนคุณคนไม่มีรากค่ะ

แต่ถึงอย่างไร หากทำจริงคงต้องทำให้เห็นความจริงที่เป็นกลางไม่เอียง และพิจารณานำเสนอแง่มุมที่มีประโยชน์ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดคำถามกับ "คนอีกกลุ่ม" ที่ไม่เห็นด้วยนะคะ

ให้กำลังใจค่ะ หากคิดแล้วว่าดี ก็มุ่งมั่นไปเลยค่ะ

.....เชื่อมั่นในตัวคุณคนไม่มีรากค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณแฟนเก่า

ชอบและได้ยิ้มกับคำกล่าวของคุณแฟนเก่าค่ะ..."คนที่กล้าท้าฝ่าสังคม" จะต้องฝ่าฟัน อดทน ต่อการไม่เห็นด้วย กับการเยาะหยันถากถาง และต้องน้อมรับทุกความคิดเห็น

เมื่อมุ่งมั่นอยากทำในสิ่งที่คิดว่าดีว่าถูกแล้ว...ก็คงต้องลุยต่อไปค่ะ...และจะพยายามรักษา...หากทำจริงคงต้องทำให้เห็นความจริงที่เป็นกลางไม่เอียง และพิจารณานำเสนอแง่มุมที่มีประโยชน์ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดคำถามกับ "คนอีกกลุ่ม" ที่ไม่เห็นด้วย

หากมีคำถาม ของจริง ย่อมพิสูจน์ได้ค่ะ

ขอบคุณในน้ำใจนะคะ

ระลึกถึงค่ะ

(^___^)

สวัสดีครับ พี่คนไม่มีราก ผมน้องใหม่รายงานตัวครับ ผมคนหนึ่งดูรายการสันติอโศกทางเคเบิลช่องสุวรรณภูมิเป็นประจำ ดูแล้วได้ความรู้เกิดปัญญา สันติอโศกมีแต่ให้ไม่เหมือนกับวัตถุนิยมมีแต่จ้องจะหงําลูกเดี่ยว สันติอโศกสอนให้คนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่วนเรื่องการเมืองปัจจุบันมีแต่เรืองผลประโยชน์พวกตัวเอง ไม่ได้เห็นความลำบากของประชาชนเลยมีแต่เอาประชาชนเป็นฐานให้ตัวเองมีอำนาจ อย่างนี้ต้อง (การเมืองใหม่) ด้วยจิตคารวะ