การสัมมนาวิชาการ28-29ก.ย.ตามแนวทางการจัดการความรู้

ต้องร่วมมือกันทั้งผู้จัดในฐานะคนอาสากับผู้เข้าร่วมในฐานะเจ้าของงาน
เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลำปางและประสบการณ์การจัดเวทีสัมมนาของผมพบว่า     การสัมมนาโดยแนวคิดของการจัดการความรู้ต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการเตรียมเนื้อหา สถานที่ประชุมพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และกระบวนการสัมมนา ซึ่งต้องร่วมมือกันทั้งผู้จัดในฐานะคนอาสากับผู้เข้าร่วมในฐานะเจ้าของงาน ถ้าผู้เข้าร่วมไม่เปลี่ยนแนวคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของงาน ผู้จัดเป็นเพียงคุณเอื้อและคุณอำนวย งานนั้นก็จะประสบผลสำเร็จไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้อยู่ใน"เกม" หรือวาทกรรม"จัดการความรู้" ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องเห็นคุณค่าของวาทกรรมนี้ เราถึงจะเล่นเกมนี้จนประสบผลสำเร็จร่วมกันได้
พูดอย่างนี้ก็คือ งานสัมมนาวิชาการที่จะจัดนี้ จะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแชร์ความรู้ของผู้เข้าร่วม วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาคือ สรุปสถานะภาพระบบสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมนโยบาย กฏหมาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประสบการณ์ของคนทำงานภาคสนามในพื้นที่(คุณอำนวย)ว่าเป็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางประสานจัดการให้ดียิ่งขึ้น ถ้าผู้เข้าร่วมเตรียม"ความรู้"ซึ่งเป็นความรู้จากการปฏิบัติที่ตนเองเกี่ยวข้องอยู่โดยที่ส่วนใหญ่เป็นเกร็ดความรู้จากการทำงานซึ่งต้องนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน แต่หลายส่วนก็เป็นข้อมูล ความรู้ที่สามารถเขียนสรุป เตรียมมาล่วงหน้า บางเรื่องอาจจำเป็นต้องประชุมกลุ่มผู้ร่วมงานในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ร่วมกันชั้นหนึ่งก่อน เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น ๆในวันสัมมนา
ผมอาสาเป็นคุณเอื้อและคุณอำนวยในการจัดงาน แต่ความรู้ที่ผุดบังเกิดในเวทีสัมมนามาจาก    เจ้าของงานคือผู้เข้าร่วมทุกท่าน ถ้าเตรียมมาดี การเสริมพลังก็ทบทวีคูณ ได้พลังภายในกลับไปอย่างเต็มที่ทั่วทุกคน
ผมจะใช้B2Bหารือกับเจ้าของงานก่อนที่จะพบพูดคุยกันอย่างเต็มที่ในวันที่28-29ก.ย.ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (1)

อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ตามอ่านมานาน  สนใจเรื่องเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการทำการจัดการความรู้เรื่องนี้มากค่ะ   ถ้ามีโอกาสอยากจะขอไปเยี่ยมดูของจริงตัวจริงบ้างนะคะ จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนทำจริง 

                                             วรรณา (อ้อ)_สคส.