ความคืบหน้าแผนแม่บทการเงินและกองทุนสมทบสวัสดิการชุมชน

กลไกที่จะนำไปสู่ปฎิบัติยังไม่ชัดเจนนัก กำลังดูเรื่องระบบติดตามประเมินผลและจัดการความรู้

พี่มิบ(พรรณทิพย์ เพชรมาก)จากพอช.ส่งข่าวความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการเงินฐานราก  และเรื่องกองทุนสมทบสวัสดิการชุมชนให้ทราบ ผมตัดบางส่วนมาให้อ่านครับ

"ในส่วนแผนแม่บทการเงินฐานรากเขาได้เขียนปรับใหม่ ส่งร่างสุดท้าย
ไปให้คณะทำงานได้แก้ไขเมื่อสัปดาห์ก่อน  แต่ก็ไม่มีอะไรปรับมากนัก
เป็นแผนงานย่อยค่อนข้างมาก แต่กลไกที่จะนำไปสู่ปฎิบัติยังไม่ชัดเจนนัก
ในส่วนกระทรวงการคลังก็เปลี่ยนรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี และมีงานเฉพราะหน้าค่อนข้างมาก
ก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านัก  ตอนนี้ทางกระทรวงคลังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
microfinance  มาทำงานเรื่องดูแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรการเงิน 
กำลังตามคุยกับหน่วยงานต่างๆอยู่
 
ส่วนเรื่องสวัสดิการชุมชนก็มีความคืบหน้ากันพอสมควร 
มีโครงการกองทุนระดับตำบลเสนอเข้ามาประมาณ 300 แห่ง 
มีความหลากหลายพอสมควรแต่ค่อนข้างหนักไปทางออมวันละบาทเพื่อสวัสดิการ 
และผูกโยงกับกองทุนกลางที่ต่อจากฐานเรื่องสวัสดิการผู้นำเดิม 
จุดเน้นที่สร้างเงื่อนไขการสบทบของ อปท. ก็เห็นชัดขึ้น 
กำลังดูเรื่องระบบติดตาม  ประเมินผลและจัดการความรู้ "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)