เมื่อสภาพอากาศรอบตัวร้อนและอบอ้าว ท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกเบื่ออาหาร  สาเหตุที่ไม่อยากรับประทานอาหาร
ในฤดูร้อนเกิดขึ้นจากร่างกายได้รับอิทธิพลจากความร้อนมากเกินไป จึงทำให้ประสิทธิภาพของกระเพาะอาหารอยู่ในสภาพหยุดนิ่งเฉื่อยชา  จนกระทั่งเกิดความไม่อยากรับประทานอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปก็จะแน่นหน้าอก บางคนถึงขั้นอาจเจียน
ซึ่งนักโภชนาการได้แบ่งสาเหตุ ไว้ 3 ประการ คือ ประการที่ 1  การย่อยอาหารต้องอาศัยน้ำย่อยตั้งแต่น้ำลาย น้ำย่อยของกระเพาะ
น้ำย่อยของม้าม ไปจนถึงน้ำย่อยของลำไส้  โดยน้ำย่อยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพลังสำคัญในการย่อย ซึ่งการย่อยของอาหารแต่ละชนิดจะต้องใช้น้ำในปริมาณมากทั้งสิ้น ถ้าหากส่วนของน้ำย่อยลดน้อยลง ก็จะทำให้เกิดอาการย่อยยาก     ความอยากอาหารก็จะไม่เกิดขึ้น
ดังนั้นในฤดูร้อนอากาศอบอ้าว น้ำในร่างกายจะระเหยออกมามากเกินไปน้ำย่อยก็ลดลง ซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าน้ำมากเกินไปประสิทธิภาพการระเหยก็จะขาดความสมดุล ทำให้มีความชื้นอยู่ภายใน ก็จะกระทบกระเทือนกับการย่อยด้วยเหมือนกัน  สำหรับสาเหตุ ประการที่ 2 

โปรดติดตามในต่อตอนไป.....ทางข่าวรายสัปดาห์....และ http://gotoknow.org/ocsckku