เสียงกู่จากครูใหญ่

เมื่อเกิดศรัทธาแล้วการทำสิ่งใดก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดี

     จากการดูเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่มาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว แต่พึ่งมีโอกาสเขียน blog วันนี้ ถ้าเมืองไทยมีครูใหญ่ที่บริหารงานดังในภาพยนต์ โรงเรียนในเมืองไทยคงมีการพัฒนาได้มากกว่านี้ และข้อคิดที่ได้จากการดู ทำให้คิดว่าการที่จะเป็นครูหรือผู้บริหารที่ดีนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การทำให้เกิดศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาแล้วการทำสิ่งใดก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ความเห็น (1)

เมตตา ชุมอินทร์
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

ดิฉันไม่ได้ดูเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่ค่ะ แต่มีประเด็นร่วมแชร์ เรื่องความศรัทธา  ความศรัทธาผู้บริหารหรือหัวหน้า เกิดได้จากตัวผู้บริหารเอง  ต้อง "ทำดีให้ดู" จึงจะเรียกศรัทธาจากเราได้ ศรัทธาคือความเต็มใจที่จะทำให้ ทำงานให้คนที่เรารู้สึกศรัทธาแต่อีกมุมหนึ่งของศรัทธา ก็จะต้องรู้จักถามตนเสมอว่าทำสิ่งถูกต้องหรือเปล่า   ยกตัวอย่างให้ชัด  กรณีที่ผู้คนศรัทธา พระชื่อดังโดยไม่ได้ตั้งคำถาม  ที่มีแล้วมีอีกในสังคม อย่างนั้นเรียกว่า"ศรัทธาพากันเสื่อมค่ะ"