จากการดูเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่มาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว แต่พึ่งมีโอกาสเขียน blog วันนี้ ถ้าเมืองไทยมีครูใหญ่ที่บริหารงานดังในภาพยนต์ โรงเรียนในเมืองไทยคงมีการพัฒนาได้มากกว่านี้ และข้อคิดที่ได้จากการดู ทำให้คิดว่าการที่จะเป็นครูหรือผู้บริหารที่ดีนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การทำให้เกิดศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาแล้วการทำสิ่งใดก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดี