ความเห็น 26926

เสียงกู่จากครูใหญ่

เมตตา ชุมอินทร์
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

ดิฉันไม่ได้ดูเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่ค่ะ แต่มีประเด็นร่วมแชร์ เรื่องความศรัทธา  ความศรัทธาผู้บริหารหรือหัวหน้า เกิดได้จากตัวผู้บริหารเอง  ต้อง "ทำดีให้ดู" จึงจะเรียกศรัทธาจากเราได้ ศรัทธาคือความเต็มใจที่จะทำให้ ทำงานให้คนที่เรารู้สึกศรัทธาแต่อีกมุมหนึ่งของศรัทธา ก็จะต้องรู้จักถามตนเสมอว่าทำสิ่งถูกต้องหรือเปล่า   ยกตัวอย่างให้ชัด  กรณีที่ผู้คนศรัทธา พระชื่อดังโดยไม่ได้ตั้งคำถาม  ที่มีแล้วมีอีกในสังคม อย่างนั้นเรียกว่า"ศรัทธาพากันเสื่อมค่ะ"