สังคม

      การดำเนินชีวิตในสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำอะไรตามความต้องการของคนเราพอสมควร ในบางครั้งเราอาจทำอะไรผิดพลาดเพราะปล่อยให้ id มาอยู่เหนือ ego เพื่อหาคำตอบอะไรบางอย่าง แต่แล้วการตัดสินใจนั้นกลับทำให้เกิดความรู้สึกที่ย่ำแย่กว่าเดิมจนกลายมาเป็นปัญหา เพราะวิตกจริตกับผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการตัดสินใจ ซึ่งก็แน่นอนผลลัพธ์มันติดลบ ทางออกเท่าที่คิดได้คือการหนีปัญหา หากแต่ก็รู้แก่ใจว่าหนีแล้วก็จะยังคงอยู่ในวังวนของทุกข์นั้นอยู่ดี ใจตัวเองที่เข้มแข็งต่างหากคือสิ่งที่จะทำให้หลุดพ้น แต่นั่นแหละที่ยากยิ่ง คำว่า"ปัญหา"ในทัศนคติของฉัน มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนคนเดียวไม่ได้ เพราะฉนั้นเวลาจะจบปัญหาก็จะต้องไม่จบคนเดียว นั่นแหละปัญหาจึงจะจบ ในขณะเดียวกันสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาที่มีไม่จบคือหากคนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็น ไม่ว่าที่เคยเป็นนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม สังคมก็จะเริ่มเพ่งเล็ง หากแต่การเพ่งเล็งนั้นไม่เคยหรือเป็นส่วนน้อยที่จะมองหรือตัดสินการเปลี่ยนแปลงนั้นในด้านดีเลย นั่นแหละคืออิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจ คนเป็นสัตว์สังคม สังคมยอมรับคือยอมรับคนดีที่สังคมมองว่าดี สัตว์สังคมจึงต้องดีจนต้องกดดันความต้องการแท้จริงของตัวเองเพื่อมาตรฐานสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มนุษย์และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันความเห็น (1)

Bim
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
figth for self now!!!!!!!!!!!!!!!!!!!