รายงานสด "จัดกระบวนการถอดความรู้ KM สิงห์บุรี" เวลา 09.30 - 10.30 น.

สรุปเนื้อหาและบรรยากาศในวันที่ 1 พ.ค. 49 http://gotoknow.org/archive/2006/05/02/11/52/20/e26417

เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.30 น.

  ดิฉันได้ฉายวิดีทัศน์เรื่อง  ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้เจ้าหน้าที่ดู ประมาณ 25 นาที่  หลังจากนั้นได้ตั้งประเด็นก่อนชมสื่อดังกล่าวว่า

     ภาพที่ 1 ขณะชมวิดีทัศน์

                    

     1.  จากการชมวิดีทัศน์เรื่องดังกล่าวให้สรุปความรู้จากเนื้อหาสาระดังกล่าด้วยว่า "มีความรู้อะไรบ้าง" ซึ่งเป็นบทเรียนที่เล่าโดย  อ. บัณฑร  อ่อนดำ

     2.  แล้วท่านจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ในการจับความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความถนัด

   แล้วก็ฉายวิดีทัศน์ให้ชม  หลังจากดูหนังกันเสร็จแล้วก็แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม ตามหน่วยงานและคละกัน  แล้วตั้งประเด็นคำถามที่ว่า

     1. ให้ทุกท่านนำความรู้ที่สรุปได้จากการดูหนัง  มาคุยกันและ สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม จากการสกัดและถอดบทเรียนของ  อ. บัณฑร  อ่อนดำ

     โดยให้เวลากลุ่มละ ประมาณ 30 นาที่

     ภาพที่ 2 ขณะทำงานกลุ่มหลังชมวิดิทัศน์

           

     2. เมื่อคุยกันเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอ 

   ขณะนำเสนอมี  คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  เป็นผู้เดินกระบวนการ

     ภาพที่ 3  คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว 

       

   และมีดิฉัน (ศิริวรรณ  หวังดี)  เป็นผู้จับประเด็นจากทุกกลุ่ม เพื่อสะท้องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวม

     ภาพที่ 4  การจับประเด็นข้อมูลจากการนำเสนอของทุกกลุ่ม โดย คุณศิริวรรณ  หวังดี

                              

    ภาพที่ 5 คุณศักดา  ทวิชศรี

                                       

   สุดท้ายมี คุณศักดา  ทวิชศรี  มาเสริมข้อมูล  แล้วรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น.  พักสักครู่แล้วจะเล่าเรื่องต่อนะค่ะ.

                                 ศิริวรรณ  หวังดี  รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (2)

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     ดีมากเลยครับ   กำลังรออ่านตอนต่อไปอยู่   ฝากความระลึกถึง "ยอดคุณเอื้ออาทร" ตัวจริง (ผมตั้งให้เอง) อ.ศักดา ด้วยนะครับ
จือ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเรียนอ. ศักดา ทวิชศรี ให้แล้วนะค่ะ กับฉายาใหม่ที่ท่านตั้งให้ค่ะ