ผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกำกับดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
     วันนี้ได้มีโอกาสอ่าน "วารสารของกองกิจการนิสิต" มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับประจำเดือนเมษายน 2549  จึงถือโอกาสบอกบุญมายังทุกท่าน ณ ทีนี้ นะคะ

     มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกำกับดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

     โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุน  หรือบริจาคคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งาน  ได้ที่  กองกิจการนิสิต  อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์  055-261000-4  ต่อ 1210 - 1216  โทรสาร 055-261104  หรือติดตามรายละเอียดได้ที่  www.sad.nu.ac.th  นะคะ สำหรับกำหนดการในการมอบคอมพิวเตอร์มีดังนี้ค่ะ

     เดือนมิถุนายน           มอบคอมพิวเตอร์ให้        รร.ตชด.อาทรอุทิศ          จ.พิษณุโลก
                                                                     รร.ตชด.บ้านลาดเรือ        จ.พิษณุโลก
     เดือนสิงหาคม           มอบคอมพิวเตอร์ให้         รร.ตชด.บ้านนุชเทียน       จ.พิษณุโลก
                                                                     รร.ตชด.บ้านรักไทย         จ.พิษณุโลก
     เดือนตุลาคม             มอบคอมพิวเตอร์ให้        รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก    จ.เพชรบูรณ์
                                                                     รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1    จ.อุตรดิตถ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (2)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.149.48
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์เจนจิต(ตูน)... JR_NUQA
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของกองกิจการนิสิต อาจารย์ ทีมงาน นิสิตนักศึกษา และท่านผู้มีส่วนร่วมทุกท่านครับ...
  • ใครต้องการสติปัญญา... เชิญทำบุญกับ CPU(โดยเลือกให้เฉพาะโรงเรียนที่ดี) ถ้าต้องการความจำดี... เชิญทำบุญกับหน่วยความจำ เช่น RAM ฯลฯ สาธุ สาธุ สาธุ
พัชรา
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
ขออนุโมทนาด้วยคนค่ะ