ตุ้มโฮมฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอีสาน เพื่อการแก้ปัญหาความยากจน

            (28 เม.ย. 48) ตอนเช้าไปร่วมพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคง “ชุมชนตะวันใหม่” (ซึ่งย้ายมาจาก “ชุมชนไดนาโม”) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายเจตน์ ธนวัตน์) เป็นประธาน
            “โครงการบ้านมั่นคงสำหรับชุมชนแออัด” ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยสนับสนุนให้ชุมชนแออัดนั้นเองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นแกนหลักในการพัฒนา
            ตอนสายประมาณ 10.00-11.30 น. เดินทางไปที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่จัดงาน “มหาบุญไทบ้าน อีสานพอเพียง” เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ช่อง 11 รายการ “เวทีชาวบ้าน” หัวข้อ “ตุ้มโฮมฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอีสาน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน” (“ตุ้มโฮม” คือ ร่วมกัน) ผู้เข้าร่วมรายการเป็นหลักประกอบด้วย 1.คุณสังคม เจริญทรัพย์ (ประธานร่วมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน - ศตจ.ปชช.) 2.คุณสมคิด ศิริวัฒนกุล (กรรมการ ศตจ.ปชช.) 3.คุณเจตน์ ธนวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) 4.คุณพิชัย รัตนพล (ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - พอช.) และ 5.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) โดยมีคุณประพจน์ ภู่ทองคำ เป็นผู้ดำเนินรายการ ส่วน “ชาวบ้าน” ที่ร่วม “เวที” ด้วยก็ได้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงาน “มหาบุญไทบ้าน อีสานพอเพียง” ที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 49 นั่นเอง
            ต่อมาประมาณ 12.00 น. ไปร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน” และ “ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน ภาคอีสาน” ซึ่งอยู่ในบริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
2 พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)