ชุมชนในท้องถิ่นอยู่อย่างพอเพียงท่ามกลางโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

            (27 เม.ย. 48) ไปร่วมฟังการอภิปรายในงาน “มหาบุญไทบ้าน อีสานพอเพียง” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จัดโดย “ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับภาคีในท้องถิ่น” มีการนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จวิถีชุมชนที่พอเพียง ได้แก่ 1.แผ่นแม่บทชุมชน (อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) 2.การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ตำบลเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์) 3.เกษรกรรมยังยืน (ตำบลสายนาวัง จังหวัดกาฬสินธุ์) 4.สวัสดิการชาวบ้าน (บ้านหินกอง อ.สุวรรณ จ.ร้อยเอ็ด) 5.บ้านมั่นคง (ชุมชนโพธิวราราม จ.อุดรธานี) 6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้น มีการนำเสนอและอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายการ โดยใช้เวลาจัดงาน 3 วัน คือ วันที่ 26-28 เมษายน 2549
            ในช่วงท้ายของวันที่ 27 เม.ย. ผมได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่นอยู่อย่างพอเพียงท่ามกลางโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร” ซึ่งผมได้อาศัยสาระใน Power Piont ดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่บรรยายโดยไม่ได้ฉาย Power Piont

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

2 พ.ค. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)