ขอนำบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ในวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องค่าเสียหายที่เรียกได้ภายใต้ CISG (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ) ที่ผู้เขียนเคยทำและเขียนไว้มาลงบันทึกนี้ เผื่อว่าท่านใดสนใจเป็นแนวการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษค่ะ

       Abstract

This thesis  on “Recoverable Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG)” focuses on  Damages Provisions: Articles 74 – 76, referring to  the general principle of full compensation. This principle  may lead us to conclude that all kinds of loss, suffered by the party and caused by the breach of contract, are recoverable   in accordance with  the convention's goal of placing an aggrieved party in the same economic position in which he would have been if the contract had been performed. However, based on a preliminary literature review it is hypothesized that the general principle of full compensation underlying the CISG does not cover all damages caused by a breach of contract.                                   

Some issues of damages not expressly set forth in the CISG are left open to  interpretation and gap-filling of the Convention.   Matters governed by  but not expressly settled in the CISG  pursuant to  Article 7(2) are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such general principles, in conformity with the rule of private international law.   To promote this Convention’s goal of uniformity,  before resorting to the application of a national law,  judges and  arbitrators first have  to search for  the general principles underlying the CISG.

The results of the study reveal that besides providing compensation for actual l oss including loss of profit, suffered as a consequence of the breach,  A rticle 74 does not define what concrete types of loss can be compensated.  The principle of full compensation, therefore, may be applied in determining the loss subject to limitations on recovery of damages through the doctrines of foreseeability, causation, certainty and mitigation. Apart from recoverable damages under A rticle 74, if the contract has been avoided, an aggrieved party claiming  the damages may recover the difference between the contract price and the price of the substitute transaction under Article 75, and in the event that no substitute transaction has been made , an aggrieved  party  may recover the difference between the price fixed by the contract and the current price under Article 76, without prejudice to any claim for damages recoverable under Article 74.   However, recoverable damages under Article 75 or Article 76 should not place an aggrieved party in a better position than it would have been if the contract had been performed properly.                                     

Some unresolved damages issues addressed in this study include attorney fees, loss of goodwill, interest rate and exchange rate fluctuations. The findings reveal as follows: (1) courts and arbitration tribunals in many countries believe that the recovery of attorney fees as a procedural matter beyond the scope of the CISG (2) damages for loss of goodwill may be recoverable only if  an aggrieved party can prove with reasonable certainty that it suffered a financial loss because of a breach of contract  (3) m ost of courts held the question of the applicable interest rate was to be settled in conformity with  the rules of private international law (4) e xchange rate fluctuations are generally treated as domestic affairs, therefore the creditor has to bear this risk.                                                

Recommendations for this study are as follows: (1) based on the general principle of full  compensation underlying Article 74, every type of damages caused by a breach of contract shall be recoverable subject to the limitations on recovery of damages, namely foreseeability, cause, certainty and mitigation  (2) liquidated damages should be reviewed and included in the CISG (3) the general principle of certainty should be contained expressly in the CISG  (4) to promote uniformity of damages recovery in international sales transactions, judges or arbitrators are to conform to gap-filling method pursuant to Article 7 (2).  In conclusion , it has to be emphasized that clarity, predictability and harmonization of  the law of damages under the CISG are essential in the context of international trade.

                                

ที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้อาจจะหายหน้าไปบ้าง แต่ยังคอยติดตามความเคลื่อนไหวของกัลยาณมิตร ทุกท่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ    

                  ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะ..ระลึกถึงเสมอค่ะ