ต่อไปนี้เป็น "แก่นธรรม" ที่ผมได้มาจากไปดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้  ไต้หวัน   โดยคัดลอก  แปลกึ่งตีความ  จากหนังสือ Master of Love and Mercy : Cheng Yen  แต่งโดย Yu-ing Ching, Still Thoughts Publication, 2002 จะลงพิมพ์เป็นคำสอนธรรมสั้น ๆ วันละคำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเล่ม   ซึ่งคงจะใช้เวลาเป็นเดือน

         "ทุกชีวิตควรได้รับความเคารพและความรัก   เราต้องเรียนรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของผู้อื่น   และหยิบยื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นแม้จะเป็นคนแปลกหน้า"

วิจารณ์  พานิช
 1 พ.ค.49