มหกรรมจัดการความรู้ราชการไทยสู่องค์กรเรียนรู้ จัดโดยไตรภาคี

         เมื่อวันที่ 1 พ.ค.49  ไตรภาคีส่งเสริม KM ราชการไทย  ได้แก่  กพร.,  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สคส.   ได้ประชุมหารือกันเรื่องการร่วมกันจัดมหกรรม KM ราชการไทย   สรุปว่าจัดในวันที่ 21 ก.ค.49   โดยมีเป้าหมายให้หน่วยราชการระดับกรมส่งแกนนำ KM ของกรมจำนวนกรมละ 3 - 4 คนลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท) เข้าร่วมประชุม   จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดไว้คือ 600 คน

         หลักการของการจัดมหกรรมนี้ก็คือการนำเอาประสบการณ์ของการทำ KM ในหน่วยราชการที่ประสบความสำเร็จ (ในระดับเบื้องต้น) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

         เป็นการยึดหลักการของ สคส. คือ 3 หน่วยงาน (ไตรภาคี) นี้ร่วมกันจัดเวทีแล้วเชื้อเชิญหน่วยราชการที่มีความสำเร็จในการทำ KM อย่างน่าชื่นชม (ในระดับหนึ่ง) มาขึ้นเวที ลปรร.

         ไตรภาคีจัดเวที   ผู้แสดงคือหน่วยราชการเอง   คัดเลือกจาก 227 กรม (หรือเทียบเท่า)

         เป็นการจัดเวทีให้หน่วยราชการช่วยเหลือกันเองในการทำ KM ให้  ทำไม่ยาก   ทำสนุก  ทำแล้วได้ประโยชน์เกินคุ้ม   ไม่เป็นการเพิ่มภาระ   และที่สำคัญมุ่งสู่ LO

         เป็นการร่วมมือกันทำเพื่อประเทศของเราเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge - based Society)

         จะประกาศรายละเอียดของมหกรรมนี้บนเว็บไซต์ของ กพร.,  สถาบันเพิ่มฯ  และ สคส. ในวันสองวันนี้

    

                                      บรรยากาศในห้องประชุม              

                                 

           เลขาธิการ กพร. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ มาเป็นประธามในที่ประชุมเอง

                                 

       ทีมของสถาบันเพิ่มฯ นำโดย คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  (ที่ ๓ จากขวา)

วิจารณ์  พานิช
 2 พ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)