กระบวนการสร้างประชาคมเข้มแข็งสมบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดการความรู้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงแก้จนอย่างยั่งยืนวันที่ 4 พ.ค. 2549
กำหนดการประชุม

กระบวนการสร้างประชาคมเข้มแข็งสมบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

(จัดการความรู้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงแก้จนอย่างยั่งยืน)

วันที่ 4 พ.ค. 2549

--------------------------------------------------------------------------------

1. โครงสร้างการจัดการความรู้ 

เชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงโครงสร้างและพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน-จังหวัด

วงคุณเอื้อจังหวัด     ผู้ว่าฯ + นายอำเภอ + ภาคีพัฒนาภาครัฐ(หัวหน้าส่วน)/ชุมชนจังหวัด

วงคุณเอื้ออำเภอ/ตำบล
นายอำเภอ + ภาคีพัฒนาภาครัฐ(หัวหน้าส่วน)/ชุมชนอำเภอ + อบต. + กำนันวงคุณอำนวยอำเภอ (เวทีวันที่ 4 พ.ค. 2549)

 ภาคีพัฒนารัฐ(หัวหน้าส่วน)จังหวัด +  ภาคีพัฒนาภาครัฐอำเภอ(ปลัด ผอ.กศน. พช.)

วงคุณอำนวยตำบล 

ภาคีพัฒนารัฐ (หัวหน้าส่วน)อำเภอ + จนท.ภาคีพัฒนาภาครัฐ(ตำบลละ ~ 3 คน)

วงคุณอำนวยหมู่บ้าน

จนท.ภาคีพัฒนารัฐ+ ผู้นำชุมชน(หมู่บ้านละ 8 คน)

วงคุณกิจ

ผู้นำชุมชน+ คุณกิจเป้าหมาย(64 คน)

ทีมวิชาการ เป็นทีมพี่เลี้ยง

ทีมประสานงาน + การเงิน เป็นทีมอำนวยความสะดวก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)