ด้วยเหตุผลที่ว่า Gotoknow.org คือ ระบบการจัดการความรู้ ที่ต้องการสร้าง "คลังความรู้เชิงปฏิบัติ" ให้แก่ประเทศ และ เพื่อค้นหา "ผู้ชำนาญการ" ในด้านต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของ สคส. ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ GotoKnow.org

ดังนั้น ที่ผ่านมา ไม่ว่าดิฉันเองและหลายๆ ท่านที่ได้ทำหน้าที่อบรมบล็อก Gotoknow.org ให้แก่ท่านอื่นๆ จะพยายามช่วยกันส่งเสียงว่า ให้ช่วยกรุณาใส่ชื่อและนามสกุลในประวัติเจ้าของบล็อกด้วยหากไม่ลำบากใจนัก

เพราะความรู้ที่อยู่ที่นี่เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ ที่เกิดจากตัวเจ้าของความรู้โดยตรงที่ร่วมกันสร้างเป็นคลังความรู้ให้ประเทศ ดังนั้น ความรู้นี้จะเชื่อถือได้หรือไม่ ย่อมแสดงให้เห็นได้ง่ายๆ โดยชื่อเสียงเรียงนามของผู้ที่ให้ความรู้นี้เป็นประการสำคัญ

ซึ่งเมื่อเกิดความเชื่อถือขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เกิดการไว้วางใจว่าสามารถอ้างอิงได้และนำความรู้ไปใช้ไป และ ต่อยอดความรู้กลับคืนมายังสังคมอีกครั้งเป็นวงจรวนไปเรื่อยๆ

เคยมีกรณีของ Wikipedia ซึ่งเป็นระบบที่คล้ายระบบบล็อก คือ ระบบที่ร่วมกันเขียนความรู้ แต่ Wikipedia เลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวผู้เขียนแต่มีทีมตรวจสอบความรู้ และแม้จะมีทีมผู้ตรวจสอบความรู้ Wikipedia ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาจนได้ คือ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงออกไป จนทำให้เกิดการฟ้องร้องจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก แต่ในที่สุด ผู้ที่เป็นผู้เขียนก็กล้าออกมาเปิดเผยตัวตนและยอมรับความผิดพลาดนี้  (http://gotoknow.org/archive/2006/04/13/15/50/12/e23837)

หากถามใจดิฉันในฐานะผู้พยายามพัฒนาระบบ Gotoknow.org ดิฉันก็ยังคงอยากให้สมาชิกทุกท่านใน Gotoknow.org ร่วมกันเปิดเผยตัวตนจริง เพื่อ

  1. การสร้างความเชื่อมั่นในการต่อยอดคลังความรู้ และ
  2. เพื่อเป็นการร่วมค้นหาผู้เชี่ยวชาญชาวไทยจากทุกทั่วสารทิศ

แต่หากไม่สะดวกใจอยากเปิดเผยตัวตน ก็ไม่เป็นไร อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็คงต้องขอให้ช่วยกันเคารพกฏกติกามารยาทของในการใช้ระบบใน Gotoknow.org คะ (http://gotoknow.org/tos)

งานที่สำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ก็คือ การสร้างและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเครือข่าย

ดิฉันและสมาชิกทุกท่านที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่ บ้างก็เพิ่งจะมารู้จักกันทีนี่ บ้างก็เห็นหน้าคร่าตากันมาบ้าง บ้างก็เป็นผู้รู้ บ้างก็เป็นผู้ใฝ่รู้ แต่เราต่างมาด้วยกันใจ

เราล้วนมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่และหวังให้อยู่ยาวนานที่สุด พยายามที่จะสร้างความคุ้นเคยกัน สร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในที่นี่กระทำคือ การยินดีที่เปิดเผยตนเองให้เป็นที่รู้จักกันในสังคมออนไลน์แห่งความเอื้ออาทรแห่งนี้คะ

ขอบคุณมากคะ

จันทวรรณ