ก่อนที่จะทำงาน Flash เราจะต้องมารู้จักและเข้าใจการทำงานของไฟล์พื้นฐานในโปรแกรม Flash เสียก่อนโดยมีไฟล์ที่เราต้องรู้จักอยู่ 2 ไฟล์ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ไฟล์ *.fla และไฟล์ *.swf

  1. ไฟล์ *.fla Flash
    ไฟล์ *.fla หรือที่เราเรียกมันว่า "Flash" เป็นไฟล์ที่เราใช้สร้างงาน แก้ไขงานแอนิเมชัน เพื่อนำไป Export เป็นไฟล์ต่างๆ ต่อไป
  2. ไฟล์ *.swf Flash Movie
    ไฟล์ *.swf หรือที่เราเรียกมันว่า "Flash Movie" เป็นไฟล์ที่่เราเอาไปใช้สร้างงานเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต กล่าวคือ เราจะเอา *.swf ไปฝังไว้ในไฟล์ *.html กลายเป็นเว็บเพจ ที่เราเห็นกันอยู่เวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ไฟล์ *.swf นั้นเป็นผลงานที่มาจากการ Export ไฟล์ *.fla ที่เราใช้งานกันอยู่นั่นเองถ้าเราลองดับเบิ้ลไฟล์ *.fla และไฟล์ *.swfดู มันจะเปิดโปรแกรมออกมาโดย
  • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ *.fla จะเปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมา เพราะมันเป็น Movie มีหน้าที่ต้องใช้ทำงานสร้าง animation โดยโปรแกรม Flash
  • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ *.swf จะเปิด Stand-Alone Player ขึ้นมาเพื่อแสดงผล Flash Player Movie นั้นๆ

3.  ไฟล์ *.swf Flash template
เป็นไฟล์ที่เราสามารถ แก้ไขงาน Animation ได้ มักใช่เป็นแม่แบบ