เล่าเรื่องการติตามการใช้ยา

intensive adr

  สวัสดีค่ะมีเรื่องมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง เป็นการเริ่มทำบล็อกครั้งแรกและคิดว่าจะมีครั้งต่อๆไปในรพร.ธาตุพนมได้ทำกิจกรรมการติดตามการใช้ยาแบบ intensive adr ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2549ซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือตัวดิฉันเอง  จาการศึกษา(งานท่านอื่น)ดิฉันได้ทำโครงการซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้

3.1 ทำการทบทวนยาในโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกมาทำ Intensive ADR

3.2 สร้างเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่คาดเดาได้จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

3.3 จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.4 ดำเนินการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากับผู้ป่วยเป้าหมายเฉพาะราย เช่นการคำนวณ creatinine clearance ในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับยา ceftazidime เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม เป็นต้น โดยทำการดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มได้รับการรักษาเพื่อคันหา ป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่พบอาการไม่พึงประสงค์จากยา

3.5 ประสานงานกับแพทย์ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบหรือคาดว่าจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา

3.6 บันทึกและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

3.7 เผยแพร่ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังและแก้ไขหรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่พบ

 

ตอนนี้ทำมา 116 case แล้ว เอ้อที่รพ.เป็นรพ. 90 เตียง หลังจากพี่เอนกทำบล็อกเบาหวานธาตุพนมก็มากระตุ้นให้น้องๆหัดทำบ้างเพื่อจะรวมตัวกันใน รพ.ดิฉันก็เริ่มทำเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบจะทยอยเล่า case มาแลกเปลี่ยนกันะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปัน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 26318, เขียน: 01 May 2006 @ 20:44 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 13:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)