วันที่ ๒๙ เมษายนที่ผ่านมาฉันไปเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่เดือนเมษายนทุกโครงการวุ่นอยู่กับการ"เลือกตั้ง"มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สว. การใช้เงิน และความแตกแยก มาเล่าสู่กันฟัง ทำให้สะท้อนใจว่า ประชาธิปไตย อาจเป็นระบบที่มีแนวโน้มในความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต มีแนวโน้มของความไม่ใช่คำตอบหรือทางออก ทางเลือกของสังคมในปัจจุบัน ตราบใดที่"จริยธรรม" ของคนยังไม่ถึงขั้น การลงสู่ความมัวเมามีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัดในทุกพื้นที่

ชาวบ้านบอกว่าไม่มีเวลาดำเนินการโครงการต่อเพราะยุ่งๆ อยู่กับการเลือกตั้ง จึงทำให้คิดได้ว่า การทำกิจกรรมในชุมชนต้องลื่นไหลไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คนในชุมชนทำอะไรอยู่เราต้องทำเรื่องนั้นๆ ด้วยกัน