ใบงาน

ใบงาน นศ.ใหม่

ใบงาน

 

สาระ..............................................รายวิชา .............................

รหัสวิชา..............................................   จำนวน........................หน่วยกิต   จำนวน......................ชั่วโมง

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ นามสกุล ..............................................

รหัสประจำตัวนักศึกษา ........................................................... ระดับ ...................................................

ครั้งที่ ............... วันที่ ............. เดือน ....................................... พ.ศ. ............... ภาคเรียนที่ ..... ..............

วิธีเรียน .............................................................................................

ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน.................................................................

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 

ตอนที่ 1   (สำหรับนักศึกษา)

1.  เรื่องที่ศึกษา / ค้นคว้า เรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา

.......................................................................................................................................................................

2.  วิธีการศึกษาค้นคว้า / สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการค้นคว้า

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  ประโยชน์ที่ได้รับ และ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

5.  ผลงาน / ชิ้นงาน

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  ปัญหา / อุปสรรค

.......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

                                                                                            ลงชื่อ......................................................

                                                                                                              (........................................................)

                                                                                                                                                นักศึกษา

ตอนที่ 2 (สำหรับครู)

การวัดผลประเมินผล

             เกณฑ์การให้คะแนน

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

               คะแนนที่ได้

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                บันทึกผลการประเมิน

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                      ลงชื่อ ....................................................                                                                                                                            (.......................................................)                                                                                                                                        ครูผู้สอน                                          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรช.หนองไม้แดง

คำสำคัญ (Tags)#ใบงานนศ.ใหม่

หมายเลขบันทึก: 262647, เขียน: 22 May 2009 @ 13:16 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 359, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

วันที่ 27 ก.พ.54 นศ คาดว่าที่จะจบให้ไปสอบ NT ที่ ร.ร. ธรรมวาที เวลา 08.00 แต่งกายสุภาพ และเตรียมอุปกรณ์การสอบไปด้วย

วันที่ 6 มี.ค. 54 พบกันที่ ร.ร. อนุบาลวัดอู่ตะเภา เวลา 09.00 น.

วันที่ 6 ก.พ. 54 พบกันที่ ร.ร.อนุบาลวัดอู่ตะเภา เวลา 09 . 00 น แจ้งห้องสอบและสถานที่สอบ

เสร็จแล้วมาเข้าค่ายวิชาการ ที่ กศน.เมืองชลบุรี ได้ กพช. 10 ชั่วโมง

วันสอบให้นศ เตรียอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อมและแต่งกายสุภาพ ควรไปก่อนเวลาสอบ สัก 15 นาทีเพื่อหาดูห้องสอบ

ในการสอบ  ให้นศ. ฝนรหัสสถานศึกษาด้วย หลักสูตรนำร่องใช้ 401 แล้วตามด้วยรหัสนศ. ของตนเอง ส่วนหลักสูตรทั่วประเทศ ใช้ 1220010001 แล้วตามด้วยรหัสนศ. ของตนเอง

ประกาศ

กศน. ตำบลหนองไม้แดงเปิดรับสมัคร นศ.ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2554  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2554  สมัครได้ที่ กศน. ตำบลหนองไม้แดง หรือเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ที่คุณนวลจันทร์ หรือ ที่ทำการกำนันตำบลหนองไม้แดง กำนันประสิทธิ์ ( กำนันดำ)

สอบถามได้ที่ 038 260987 เวลาราชการ

หลักฐานการสมัคร

-  สำเนาวุฒิการศึกษา                     จำนวน 2 ฉบับ

-  วุฒิการศึกษาฉบับจริง                   จำนวน 1 ฉบับ

-  สำเนาบัตรประชาชน                       จำนวน 1 ฉบับ

-  สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดา-มารดาอย่างละ  1 ฉบับ

-  อื่นๆถ้ามี

 

poshik
IP: xxx.52.180.51
เขียนเมื่อ 

อาจารครับตอนนีผมอยู่อุบลครับผมจะได้สอบกับเขามั่ยนะ

ภูวดล
IP: xxx.52.180.51
เขียนเมื่อ 

ทํางานนักมากกกกกกกครับแม่ก็อยู่คนเดียวที่บ้านเหอออ      ทํางัยนะ      

ตอบ นศ. ผมให้สอบทุกคน  แต่ถ้าไม่ส่งการบ้านไปสอบก็ไม่มีผล ดั้งนั้นรีบนำการบ้านมาส่งด่วน หรือติดต่อด่วน

6 มีนาคม 2554 พบกันที่ ร.ร. อนุบาลวัดอู่ตะเภา เวลา 09.00 น.จะบอก วัน / เวลา /สถานที่ สอบ แต่ละกลุ่ม  และแต่ละหลักสูตรจะต้องฝนรหัสสถานศึกษาแล้วตามด้วยรหัสนศ.ของตนเอง ใครไม่มาก็จะงงงงงงง  แล้วก็มารับบัตร นศ.  การเตรียมตัวเข้าสอบ

 วันนี้ ให้นศ.มาร่วมค่ายวิชาการ ที่ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ( เมืองใหม่ ) ได้กพช .10 ชั่วโมง ตั่งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ใส่เสื้อชมพู่

    วันนี้ กลุ่มแม่บ้านอบรมทำขนมไทยในรูปแบบคูปองการศึกษา  เพื่อพัฒนาให้กลุ่มมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก  หลักสูตร 50 ชั่งโมง ผู้เรียน 20 คน ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชน   

IP: xxx.93.208.90
เขียนเมื่อ 

อ ครับตอนนี้ส่งการบ้านได้รึเป่าครับ 6 มีนาคม 54

ปราณี สุขสวัสดิ์
IP: xxx.204.124.209
เขียนเมื่อ 

รายชื่อคนทำรายงาน  (ม.ปลาย)

1.นาย คมสัน    เจริญสุข        531-300-1617

2.น.ส. ปราณี    สุขสวัสดิ์       531-300-1635

3.น.ส. ยุพิน      ปิ่นมั่ง           531-300-1671

4.นาย  บรรเทิง   แสงตะวัน      531-300-0179

5.นาย  สุวิทย์     ดวงจันทร์ฉาย 531-300-1644

6.น.ส. ธมลวรรณ  ทับชาวนา     532-300-3766

7.น.ส. จารุวรรณ   ฤทธิ์คัม       532-300-4325

8.นาย  วัชรินทร์    อุสาพรหม    532-300-3793

9.น.ส.  ศิริพร      ภู่แก้ว          532-300-3690

10.น.ส. สะใบทิพย์  ชิมมุม      531-300-0188

11.น.ส.  สุชาดา    ครอบรัมย์    531-300-1493

12.น.ส.  เบญจพร   เทศฤทธิ์    531-300-0058

13.น.ส. นิตยา     สีดา            531-300-0142

14.นาย  วิชาญ    กุดนอก        532-300-4295

15.น.ส.  ทัศนีย์   บานเย็น        532-3003739

16.น.ส.  กุหลาบ  ปกชื่อ          532-300-3773

17.นาง  นวลจันทร์  ใจสี          532-300-4286

18.นาย  วัฒนา   ศรีตรัย          532-300-3702

19.นาง  จิราพร   วิทย์ประภารัตน์  532-300-3748

20.นาย  สำราญ   จันทร์ต๊ะ      531-300-1680

21.นาย  อดิศักด์   นาแล         531-300-5585

22.น.ส.  จำรงค์   จันทโชติ     531-300-1541

23.น.ส.  พรสวรรค์  กัณสิทธิ์    531-300-1608 

รายชื่อคนทำรายงาน(ม.ต้น)

1.นาง  เมษา     สำพะโว         531-200-5322

2.น.ส.  อรุณี     สายทอง        532-200-3491

3.น.ส.  ดวงกมล   พราหมโสภี  532-200-3764

4.น.ส. รุณี     นามวงษ์           531-200-1847

5.นาง  ฉันทนา   อังคะรา        531-200-0055

6.น.ส.  ราตรี     ชัยมุงคุณ       532-200-3558

7.นาย  ธำมรงค์   กุลธรรม        531-200-0103

8.นาย  กมล    สุตาคำ            532-200-36215

ปราณี สุขสวัสดิ์
IP: xxx.204.124.209
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมรายชื่อคนทำรายงาน(ม.ปลาย)

นาย  ชัยสรณ์   ดอนชะเอม    532-300-4316

นศ ที่ยังไม่ได้ ส่งงาน

รายงาน  20 คะแนน/ ใบงาน  10 คะแนนและ แบบทดสอบ 30 คะแนน ให้ส่งด่วน หรือติดต่อ       คุณ พรสวรรค์

วันที่ 13  มีนาคม 2554 อย่าลืมมาสอบ  

 หลักสูตรนำร่อง   ระดับ ถม ต้น ปลาย สอบที่ โรงเรียน บ้านสวนอุดม  ใส่รหัสสถานศึกษา  401

หลักสูตรทั่วประเทศ ม ต้น สอบที่ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง  1220010001

หลักสูตรทั่วประเทศ  ม ปลาย สอบที่โรงเรียนไทยเบญฯ  1220010001

แต่งกายให้เรียบร้อย อย่าลืม บัตร นศ หรือ บัตร ปชช และอุปกรณ์การสอบ

ให้ไปก่อนเวลา อย่างน้อย 15 นาที

ขอให้ นศ ทุกคนจงโชคดีในการสอบ

ปราณี สุขสวัสดิ์
IP: xxx.206.97.29
เขียนเมื่อ 

รายชื่อ ก.พ.ช.(15 ช.ม.)

ม.ปลาย

1.นาย  คมสัน      เจริญสุข             531-300-1617

2.น.ส.  ปราณี      สุขสวัสดิ์            531-300-1635

3.นาย   บรรเทิง    แสงตะวัน           531-300-0179

4.นาย   สุวิทย์      ดวงจันทร์ฉาย      531-300-1644

5.น.ส.  ยุพิน        ปิ่นมั่ง                 531-300-1671

6.น.ส.  ธมลวรรณ  ทับชาวนา           532-300-3766

7.น.ส.  จารุวรรณ   ฤทธิ์คัม              532-300-4325

8.นาย  วัชรินทร์     อุสาพรหม          532-300-3793

9.น.ส.  นิตยา       สีดา                 531-300-0142

10.นาย  วิชาญ      กุดนอก              532-300-4295

11.น.ส. ทัศนีย์      บานเย็น            532-300-3739

12.น.ส. กุหลาบ     ปกชื่อ              532-300-3773

ม.ต้น

1.นาง  เมษา         สำพะโว             531-200-5322

2.น.ส.  อรุณี         สายทอง           532-200-3491

3.น.ส.  กัลยา        อัศดร               522-200-3096

4.น.ส  ดวงกมล     พราหมโสภี         532-200-3464

5.น.ส.  รุณี           นามวงษ์            531-200-1847

6.นาง  ฉันทนา      อังคะรา             531-200-0055

7.น.ส.  ราตรี        ชัยมุงคุณ            532-200-3558

8.น.ส.  ลัดดาวัลย์  ชื่นอารมณ์          521-200-0968

9.นาย  ยุทธนา      กานะกาศัย          521-200-0810

10.น.ส. เกวลี        อยู่แป้น              531-200-5247

11.นาย  ธำมรงค์    กุลธรรม             531-200-0103 

แจ้ง ห้องสอบ ปลายภาค 2/ 53

หลักสูตรนยนำร่อง

 ม. ต้น สนามสอบ โรงรียนบ้านสวนอุดม ตรงข้าม ร.ร. ชลพินิจ

สอบวันที่ 13 มี .ค. 54  เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

       วันที่ 20 มี.ค. 54   เริ่มเวลา 12.00 น วิชาเดียว

 ม. ปลาย สนามสอบ ร.ร. ธรรมวาที

สอบวันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

       วันที่ 20 มี.ค. 54  เวลา 08.30 เป็นต้นไป

   หลักสูตรทั่วประเทศ

 ม. ต้น สนามสอบ ร.ร. เทศบาลวัดกำแพง

สอบวันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา 12.00 นเป็นต้นไป กลุ่ม อ. แจง

       วันที่ 20 มี.ค.54 เวลา 08.00 เป็นต้นไป กลุ่ม อ. เชษฐ์

 ม. ปลาย ทั่วประเทศ   กลุ่ส อ. เชษฐ์  สนามสอบ ไทยเบญ

สอบวันที่ 13 มี.ค. 54  เวลา 08.00 น เป็นต้นไป

       วันที่ 20 มี.ค. 54 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป สนามสอบ ร.ร.ธรรมวาที

 

ภูวดล
IP: xxx.172.14.98
เขียนเมื่อ 

เพื้อนๆนักศึกษาช่วยบอกพี่    เมษา   สีพะโว   ทีให้โทรหาที?   ที่ 0898873220    ขอบคุณครับ

ม ต้น ทั่วประเทศ สอบวันที่ 20 มีนาคม2554เวลา 08 30  เป็นต้นไป ที่ธรรมวาที

นักศึกษา กศน ตำบลหนองไม้แดงทุกคน วันที่ 27 มีนาคม 2554 ฟังผลสอบ ลงทะเบียนเรียนเทอม 1 / 54 และแจ้งจบ เวลา 09 00 ณ กศน ตำบล ถ้าไม่มาให้มาติดต่อที่ กศน อำเภอเมืองเท่านั้น

 กศน ตำบลหนองไม้แดง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2554 เวลาราชการ สมัครได้ที่ กศน ตำบลหนองไม้แดงหรือ กศน อำเภอเมืองชลบุรี สอบถาม 038 260987

กศน ตำบลหนองไม้แดงเปิดเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 09 00 ณ กศน ตำบลหนองไม้แดง

นักศึกษา กศน ตำบลหนองไม้แดง ให้ไปดูผลสอบได้ที่ กศน ตำบล หรือโทรสอบถาม พรสวรรค์

เปิดเทอม วันที่  8  พ ค  54 ณ กศน ตำบลหนองไม้แดง 

IP: xxx.93.208.90
เขียนเมื่อ 

ฟังผลสอบ แล้ว ไม่มีตก สรุปว่า จบ ม. ต้น แล้ว ดีใจจัง แต่ไปเรียนต่อที่ เทคนิดชล

แป้ง
IP: xxx.53.194.198
เขียนเมื่อ 

จะจบอยู่แล้วนะติดตรงที่ข้างหลังวุฒิไม่ถูกต้อง

กศน.ตำบลหนองไม้แดง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 50 คน       ตอนปลาย 50 คน

หยุดช่วงสงกราต์ กลับบ้านหรือไปเที่ยวดูแล ตัวเองด้วยนะ

กศน.ตำบลหนองไม้แดง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554

ขอความร่วมมือ นศ.ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

 

IP: xxx.143.146.66
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเปิดเทอมเมื่อไรแล้วแต่งกายอย่างไร

นศ.กศน. ตำบลหนองไม้แดงทุกคน พบกันที่ กศน.ตำบลหนองไม้แดง เวลา 09.00 เปิดเทอม แต่งกายชุดนักศึกษา

IP: xxx.183.211.200
เขียนเมื่อ 

ดีจัยจังได้เรียนหนังสือแล้ว และจะตั้งใจเรียน จะไปให้ถึงฝันให้ได้.............

IP: xxx.183.210.152
เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ 8พ.ค. 54 ได้ไปเรียน มาแล้วแต่ก้ยัง งงงงงงง....อยู่ เรียนตั้ง 8 วิชา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 54 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของ กศน.ตำบลหนองไม้แดง แต่ก็ยัง มีนศ. มาน้อยมาก นศ.คนใดที่ไม่มาเรียนท่านมีสิทธิ์ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง / ภาคเรียน

วันที่ 29 พ.ค. 54 นศ.ใหม่ 1 /54 ให้ไปปฐมนิเทศ ที่ ร.ร.เทศบาลวัดกำแพง เวลา 09.00 น ทุกคน ไปไม่ถูกโทรสอบถามได้

วันที่ 2 พ.ค. 54 นศ. ใหม่ ระดับ ประถม ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้มารับการบ้านไปทำ แล้วส่งวันที่ 29 พ.ค. 54 ณ ร.ร. เทศบาลวัดกำแพง ก่อน09.00 น พร้อมเซ็นต์ชื่อ

นศ.ที่สมัครเรียน กศน.ตำบลหนองไม้แดง ที่ไม่มาเรียนวันที่ 8 พ.ค. 54 ให้ติดต่อกลับมาด้วย และนศ.ที่นำหลักฐานมาสมัครเรียนแล้วยังให้ไม่ครบให้นำมาส่งในวันที่ 22 พ.ค. 54 โดยเฉพาะ วุฒิการศึกษา นศ.ใหม่ให้มารับการบ้านในวันที่ 22 พ.ค. 54 แล้วนำมาส่ง วันที่ 29 พ.ค. 54 ณ ร.ร.วัดเทศบาลกำแพง เวลา 09.00 น. ชุดนักศึกษา

หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องไป ถ้าไปถือว่าไม่ร่วมกิจกรรม ทาง กศน.

IP: xxx.183.189.20
เขียนเมื่อ 

หวัดดี เพื่อนๆๆพี่น้อง กศน.หนองไม้แดง วันที่ 22 พ.ค. 54 เวลา 09.00 น ให้ไปเรียนด้วยนะ พบกันที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลหนองไม้แดง เราจะรอพบเพื่อนใหม่

ให้นักศึกษา กศน. ตำบลหนองไม้แดงทุกคน นำสำเนาบัตรประชาชน มาให้อาจารย์สุรเชษฐ์และอาจารย์ณัฐฐินันท์ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554

นักศึกษาที่ไม่มาเรียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ไปรับการบ้านที่ คุณพรสวรรค์ กัณสิทธิ์ เบอร์โทรอยู่หน้า กศน. ตำบลหนองไม้แดง

IP: xxx.183.214.191
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมไม่อยากเป็นกรรมการเลือกตั้ง มีทางออกรึเปล่า

วันที่ 12 มิ.ย.2554 พบกันที่ กศน. เมืองชลบุรี เวลา 09 . 00 น ได้ กพช.6 ชม. ทุกคน

วันที่ 18 มิ. ย. 2554 ประชาธิปไตย ณ ทต. แหลมฉบัง ล้อหมุน 07 . 00 ที่ กศน. เมืองชลบุรี ได้ กพช. 10 ชม.

วันที่ 29 พ.ค. 54 ให้ นศ กศน.ตำบลหนองไม้แดง ทุกคนให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาสมัครเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 26 มิ.ย. และ 3 ก.ค. 54 ได้ค่าแรง 500 - 900 บาท ที่สำคัญได้ กพช .30 ชั่วโมง สมัครด่วน รับแค่ 67 คน เท่านั้น

วันที่ 26 มิ.ย. 54 ปฎิบัติงานที่ หน้าศาลากลางชลบุรี 5 หน่วยๆละ 9 คน รวม 45 คน วันที่ 26 มิ.ย. 54 เวลา 08.00-15.00 น.

วันที่ 3 ก.ค. 54 ปฎิบัติงานที่ หน่วยเลือกตั้งตำบลหนองไม้แดง 11 หน่วยๆละ 1 คน รวม 22 คน วันที่ 3ก.ค. 54 เวลา 08.00- 15.00 น.

หมายเหตุ ควรมาถึงหน่วยเลือกตั้งเวลา 07.30 น. ทุกคน

นศ.กศน.ตำบลหนองไม้แดง ที่ สมัครเป็น กรรมการเลือกตั้งให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาคนละ 2 ฉบับ ในวันที่ 5 มิ.ย. 54 ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง แล้วให้มาปฎิบัติงานวันที่ 26 มิย. 54 เวลา 07.30 *- 15.00 น ร ศาลากลางจังหวัดชลบุรีและวันที่ 3 ก.ค. 53 เวลา 07.30 - 15. 00 น ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ สำหรับ นศ.ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปแจ้งชื่อก่อนวันที่ 2 มิ.ย. 54 ณ นายทะเบียนท้องถิ่นตนเอง ส่วนนศ.ในจังหวัดให้ลงทะเบียนก่อนวันที่ 17 มิ.ย. 54 แล้วไปใช้สิทธิในวันที่ 26 มิ.ย. 54 ณ ศาลากลางชลบุรี

กศน.ตำบลหนองไม้แดงจะทำการเปิดอาชีพการทำบายศรี 50 ชั่วโมง ท่านใดที่สนใจให้มาสมัครได้ที่ ประธานกลุ่ม (พี่จิต) รับ20ท่าน เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น เริ่มวันที่ 13 มิ.ย. 54 โดยประมาณ เรียน ที่ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองไม้แดง ( วันอู่ตะเภา )

นศ.ที่ไม่ได้มาวันที่ 29 พ.ค. 54 ให้ติดต่อ คุณพรสววค์เพื่อรับการบ้านแล้วมาส่ง วันที่ 5 มิ.ย. 54

นศ.

jee
IP: xxx.49.232.41
เขียนเมื่อ 

การบ้าน ม . ปลายค่ะ

ถ้าใครยังไม่ได้คำตอบก็ดูตรงนี้ได้นะค่ะ

1. พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) (๒๕๒๗: ๒๙๑) ทรงให้นิยามว่า "ศาสนา" คือ คำสอน คำสั่งสอน ปัจจุบันใช้หมายถึงลัทธิความเชื่อถืออย่างหนึ่ง ๆ พร้อมด้วยหลักคำสอน ลัทธิพิธี องค์การ และกิจการทั่วไปของหมู่ชนผู้นับถือลัทธิความเชื่อถืออย่างนั้น ๆ ทั้งหมด

2.ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๙: ๗๘๓) ให้ความหมายของ “ศาสนา” ว่า “ลัทธิความเชื่อของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัถต์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาป อันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็น หรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อนั้น ๆ”

3.หลักคำสอนทางศาสนามีหน้าที่สั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติดี เพื่อนำมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญของศาสนา อีกทั้งทำให้มนุษย์ได้พบกับสัจธรรมในชีวิต ซึ่งเมื่อพิจารณาตามนัยยะนี้แล้วจะเห็นว่า คำสอนทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่แต่ละปัจเจกบุคลนับถืออยู่

4. ศาสดา คือ ผู้ก่อตั้งศาสนา หรือผู้คิดค้น ริเริ่มในการนำคำสอนไปเผยแผ่ เช่น พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา

5.มีศาสนบุคคล คือ สาวก หรือศาสนิกชนผู้เชื่อฟัง เชื่อถือ ปฏิบัติตามคำสั่งสอน เช่น พระพุทธศาสนามีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

6.มีศาสนธรรม หรือหลักคำสอนอันเป็นผลงานของศาสดาในรูปของหลักคำสั่งสอนที่มีเหตุผล เช่น พระพุทธศาสนามีธรรมะ และพระวินัยเป็นหลักคำสอน

7. มีศาสนพิธี คือ พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ซึ่งในแต่ละศาสนาก็จะมีพิธีกรรมของตนเอง เช่น พระพุทธศาสนามีพิธีบรรพชา อุปสมบท, ศาสนาคริสต์มีพิธีมิซซา เป็นต้น

8.มีศาสนสถาน คือ สถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม หรือเป็นที่อาศัยของผู้เผยแผ่ศาสนานั้น ๆ เช่น พระพุทธศาสนามีวัด อาราม โบสถ์ วิหาร, ศาสนาอิสลามมีมัสยิด ศาสนาสิขมีคุรุดวารา เป็นต้น

9.มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์ได้ประสบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งความน่ากลัว แปลกประหลาด และมหัศจรรย์สำหรับตัวมนุษย์ เช่น ความมืด ความสว่าง พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ไฟป่า เป็นต้น และด้วยความที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านั้น มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันตนจากภัยอันตรายที่คิดว่าจะได้รับจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งแสวงหาสิ่งซึ่งเชื่อว่าสามารถคุ้มครองให้อยู่อย่างเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณียอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ และได้สร้างขนบธรรมเนียมที่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็น และควรประพฤติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอมรับนับถือ

10.๑. ศาสนาแบบโลกิยะ (Secular Religion) คือการรวมเอาความเชื่อ หรือหลักการที่เกี่ยวกับความเชื่อในโลกนี้อย่างเดียวเท่านั้น โดยปฏิเสธความมีอยู่ของชีวิตในโลกหน้า ศาสนาประเภทนี้รวมเอาหลักการของคอมมิวนิสต์ ลัทธิฟาสซิสม์ ลัทธิวัตินิยม สังคมนิยม รวมทั้งความประพฤติและระเบียบ กฎหมาย ประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันอยู่ในสังคม

๒. ศาสนาแบบศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Religion) คือศาสนาตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือความลึกลับในชีวิตทั้งในโลกหน้า ศาสนาแบบนี้รวมคำสอนของศาสนาใหญ่ ๆ ซึ่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตามกรอบที่ดีของศีลธรรม ทั้งบูชาและยกย่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่ในศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู เป็นต้น

11.ศาสนามีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ คือ

๑. ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน

๒. ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมจรรยา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และหากบุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามหลักทางศีลธรรมที่ศาสนานั้น ๆ วางไว้ย่อมทำให้สังคมมีความสุข

๓. ศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะศาสนิกชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตตามแบบอย่างของพระศาสดา หรือปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา

๔. ศาสนาจะช่วยให้มนุษย์ทราบว่าสิ่งใดดีชั่ว ถูกผิด ตามมาตรฐานของศาสนานั้น ๆ และทราบถึงผลแห่งการกระทำนั้น ๆ เช่น คำสอนเรื่องหลักกรมในพระพุทธศาสนา ว่าทำดีได้ดี หรือทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น

๕. ศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ และถ่ายทอดวิทยาการ เนื่องจากจะเป็นแหล่งความรู้ของศาสตร์แขนงต่าง ๆ และถ่ายทอดศาสตร์เหล่านั้นไปสู่มนุษย์ในสังคม ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การช่าง การดนตรี และหัตถกรรม เป็นต้น

๖. ศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมความมั่นคงในการปกครองประเทศ เช่น พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดมั่นและดำเนินนโยบายในการปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ

๗. ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อปุถุชนเกิดความทุกข์ร้อนใจ กล่าวคือ เมื่อคนเราเกิดความทุกข์กายและใจก็ย่อมจะหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคือการนำหลักธรรมทางศาสนาที่คนเคารพนับถือมาเป็นที่พึ่งทางใจ และนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

12.หน้าที่พลเมืองต่อศาสนา

๑. ศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดา ตลอดจนนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้คนในสังคม

๒. ศึกษาความสำคัญของศาสนาที่มีต่อสังคมไทยและประชาชนชาวไทย โดยให้เห็นคุณค่า ของศาสนาที่ตน นับถือ ตลอดจนคุณค่าของศาสนาที่คนอื่น ๆ นับถือ เพื่อนำหลักจริยธรรมในศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ และทำให้สังคมมีความสงบสุข

๓. ศึกษา และเข้าร่วมประกอบศาสนพิธีตามโอกาส ซึ่งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น ไม่ควรขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยของกฎหมายบ้านเมือง ตลอดจนไม่ขัดกับจารีตประเพณีอันดีงาม ของสังคมไทยที่สืบทอดกันมา

๔. เผยแผ่ศาสนาที่ตนนับถืออยู่ไปยังศาสนิกชนผู้นับถือศาสนาเดียวกัน และศาสนิกชนต่างศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศาสนาระหว่างกัน

๕. ปกป้องและรักษาศาสนาที่ตนเองนับถือ ตลอดจนสถาบันและองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ มิให้ผู้ใดสร้างความ เสื่อมเสียให้ได้ และหากมีผู้ใดเกิดความเข้าใจผิดในศาสนาที่เรานับถือ ก็ควรให้ความกระจ่างและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

๖. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น ๆ กล่าวคือ ไม่ดูหมิ่นหลักคำสอน ศาสดา คัมภีร์ ศาสนิกชน และ พิธีกรรม ทางศาสนา ตลอดจนไม่ทำลายรูปเคารพ หรือโบราณสถานและโบราณวัตถุของศาสนาอื่น ๆ

๗. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างศาสนา และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และเพื่อประสานความช่วยเหลือกันในอนาคต

๘. ช่วยพัฒนาศาสนสถาน เนื่องจากศาสนสถานเป็นที่ประกอบพิธีกรรม และเป็นที่พำนักของ นักบวช ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมของศาสนาต่าง ๆ ดังนั้น ศาสนิกชนที่ดีควรช่วยกันพัฒนา ศาสนสถานของตนให้สะอาดเรียบร้อย และทำนุบำรุงส่วนที่เสียหายให้มีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป

วันที่ 5 มิย 54 พบกันที่ เทศบาลหนองไม้แดง เวลาเดิม

หนังสือเรียน ให้ นศ. ดาวโหลดเองนะจ๊ะ ถ้าใครต้องการ

หนังสือเรียน กศน.

ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อหนังสือ ระดับ รหัส คลิกดาวน์โหลด

1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษา พต11001 ดาวน์โหลด

2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ต้น พต21001 ดาวน์โหลด

3. ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001 ดาวน์โหลด

4. ภาษาไทย ประถมศึกษา พท11001 ดาวน์โหลด

5. ภาษาไทย ม.ต้น พท21001 ดาวน์โหลด

6. ภาษาไทย ม.ปลาย พท31001 ดาวน์โหลด

7. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา พว11001 ดาวน์โหลด

8. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น พว21001 ดาวน์โหลด

9. วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย พว31001 ดาวน์โหลด

10. คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา พค11001 ดาวน์โหลด

11. คณิตศาสตร์ ม.ต้น พค21001 ดาวน์โหลด

12. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค31001 ดาวน์โหลด

13. ศิลปศึกษา ประถมศึกษา ทช11003 ดาวน์โหลด

14. ศิลปศึกษา ม.ต้น ทช21003 ดาวน์โหลด

15. ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003 ดาวน์โหลด

16. สุขศึกษา พลศึกษา ประถมศึกษา ทช11002 ดาวน์โหลด

17. สุขศึกษา พลศึกษา ม.ต้น ทช21002 ดาวน์โหลด

18. สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002 ดาวน์โหลด

19. เศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษา ทช11001 ดาวน์โหลด

20. เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001 ดาวน์โหลด

21. เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ทช31001 ดาวน์โหลด

22. การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม ประถมศึกษา สค11003 ดาวน์โหลด

23. การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม ม.ต้น สค21003 ดาวน์โหลด

24. การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม ม.ปลาย สค31003 ดาวน์โหลด

25. ทักษะการประกอบอาชีพ ประถมศึกษา อช11002 ดาวน์โหลด

26. ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น อช21002 ดาวน์โหลด

27. ทักษะการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช31002 ดาวน์โหลด

28. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ประถมศึกษา อช11003 ดาวน์โหลด

29. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ม.ต้น อช21003

ดาวน์โหลด

30. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ม.ปลาย อช31003 ดาวน์โหลด

31. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ประถมศึกษา สค11002 ดาวน์โหลด

32. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น สค21002 ดาวน์โหลด

33. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค31002 ดาวน์โหลด

34. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ประถมศึกษา อช11001 ดาวน์โหลด

35. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น อช21001 ดาวน์โหลด

36. ช่องทางการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช31001 ดาวน์โหลด

37. สังคมศึกษา ประถมศึกษา สค11001 ดาวน์โหลด

38. สังคมศึกษา ม.ต้น สค21001 ดาวน์โหลด

39. สังคมศึกษา ม.ปลาย สค31001 ดาวน์โหลด

40. ทักษะการเรียนรู้ ประถมศึกษา ทร11001 ดาวน์โหลด

41. ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น ทร21001 ดาวน์โหลด

42. ทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย ทร31001 ดาวน์โหลด

ขอบคุณ นะที่หาคำตอบมาให้เพื่อนๆๆๆๆ เพื่อนๆๆๆก้ออย่าเป็นกาฝากนะจ๊ะ ลองช่วยตัวเองก่อนแล้วจะมีคนมาช่วยเอง

วันที่ 12 มิย 54 พบกันที่ กศน เมืองชลบุรี เวลา 09 00 ทุกคน เสื้อสีชมพู ได้ กพช 10 ชั่วโมง ฟรี

วันที่ 18 มิ ย 54 ค่ายประชาธิปไตย ณ กศน แหลมฉบัง รถออก ที่ กศน เมืองชลบุรี เวลา 07 00 น ได้กพช 10 ชั่งโมง ฟรี

วันที่ 19 มิย 54 พบกันที่ กศน ตำบลหนองไม้แดง

อรัญ ป้องคำรส
IP: xxx.49.234.212
เขียนเมื่อ 

วันที่ 19 มิ ย 54 เป็นวันจันทร์ให้ไปทำอะไรครับอาจารย์

IP: xxx.143.146.66
เขียนเมื่อ 

วันที่ 19 มิ.ย. พบกันที่ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีทุกคน

chet8408
IP: xxx.93.208.90
เขียนเมื่อ 

วันที่ 18 มิ.ย. 54 คณะครูและนศ.กศน.อบรม ประชาธิประไตย ณ กศน. แหลงฉบัง ขึ้นรถ 07.00 น ณ กศน.เมืองชลบุรี

วันที่ 19 มิ.ย. 54 นศ. กศน. พบกันที่ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีทุกคน เวลา 07.30 น

วันนี้ นศ.ที่ไม่ได้มา กศน.เมืองชลบุรัให้ไปรับ - ส่งการบ้านที่ คุณพรสวววค์

อนนท์ ไพศาล
IP: xxx.49.248.3
เขียนเมื่อ 

จีหาคำตอบให้หน่อย เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (พว33057) และ (33054)

ศิริพร
IP: xxx.183.208.225
เขียนเมื่อ 

วันที่19มิ.ย.เลิกงาน8โมงเช้าจะไปทันได้ไง

ศิริพร
IP: xxx.183.215.241
เขียนเมื่อ 

เราทำการบ้านเสร็จแร้วนะ เพื่อนๆ ม.ปลายน่ะ

วันที่ 19 .มิ.ย. 54 ใสเสื้อสีขาว พร้อมกันเวลา 07.30 น. หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อยู่กลุ่ม กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.จังหวัดชลบุรีจะทำการแข่งขันก๊ฬาให้กับ นศ. กศน.จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 ก.ค. 54

นศ.ที่สนใจจะแข่งขันกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน นศ.กศน. อำเภอเมืองชลบุรีให้สอบถาม ครู กศน.ตนเอง มีกีฬาประเภทดังนี้

1. วิ่ง 100 เมตร ช/ญ 2 วิ่ง 200 เมตร ช/ญ 3. วิ่ง 4X 100 เมตร ช/ญ สมัครได้ที่ อ. สุรเชษฐ์

4. วิ่งวิ่ง 400 เมตร ช/ญ 5. วิ่ง 800 เมตร ช/ญ 6. วิ่ง 4 x400 เมตร ช/ญ 7 . วิ่งมาราธอน 1500 เมตร ช สมัครได้ที่ อ.ครรชิต

8 .เปตอง ช สมัครได้ที่ อ. นงลักษณ์ 9. เปตอง ญ สมัครได้ อ .น้ำ 10 แชร์บอล ญ สมัครได้ที่ อ.แรม และ อ. แม่

11. วอลเลย์บอล ช สมัครได้ที่ อ. ออย 12. วอลเลย์บอล ญ สมัครได้ที่ อ. โอม 13. ตะกร้อ ช สมัครได้ที่ อ.สุพรรณ 14.ฟุตบอลชาย ( 11 คน ) สมัครได้ที่ อ. บัญชา และ อ. สุเชษฐ์ สนใจสมัครสอบถามครูตนเอง หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี วันที่ 19 .มิ.ย. 54 เวลา 12.00 น. รับจำนวนจำกัด

- 19 .มิ.ย. 54 นศ.กศน.ตำบลหนองไม้แดง พบกันก่อนกลับบ้าน ที่ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ( หลังจากเดิมมาจากร่วมกิจกรรม หลังห้องประชุมใหญ่)

ยุพิน นันทรัศมี
IP: xxx.183.89.110
เขียนเมื่อ 

อาทิตย์นี้ใส่เสื้อสีชมพูหรือสีขาวค่ะ

-วันที่19 มิ ย 54 ใสเสื้อสีขาวทุกคน พบกันเวลา 07 30 น จุดหมายอยู่ที่ คุณพรสวรรค์

- นศ ที่มาแล้วไม่เซ็นต์ชื่อให้มาเซ็นต์ชื่อด่วน จะส่งรายชื่อ นศ หมดสิทธิ์สอบ ( มส) ในวันที่ 30 มิ ย 54

โสภา
IP: xxx.183.186.214
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ไปแปบเดียวได้ไหมค่ะงานเข้า10โมงเช้าแต่นู่ต้องตอกบัตรก่อน10โมงจะฝากการบ้านกับเกวลีไปส่ง

วันที่ 26 มิ.ย. 54 พบกันที่ กศน. ตำบลหนองไม้แดง เวลา 09.00 น.

ให้ นศ.ส่งใบงานประชาสัมพันธ์ กกต. 1 คน ให้ขยายผลอย่างน้อย 10 คน เหราะฉนั้น นศ. ทุกคนต้องส่ง ใครส่งก็จะได้ กพช. ด้วย

แล้ว นศ.เชิญชวนญาติๆไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 26 มิ.ย. และ 3 ก.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

- ให้นศ.ที่สนใจจะร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ให้สมัครได้ที่ อ .แจง ภายในวันที่ 26 มิ.ย. 54 จะทำการแข่งขันในวันที่ 17 ม..ย. 54 เพื่อเป็นแทนจังหวัดชลบุรีเพื่อไปแข่งในระดับภาค (รวม 9 จังหวัด ) ถ้าชนะก็ต้องไปแข่งขันที่ จ .เชียงใหม่ ในวันที่ 4 - 10 ก.ย. 54 ใครสนใจ รีบสมัครด่วน แล้วจะนัดวันซ้อมกันอีกที่ อย่าให้เบอร์โทรด้วยนะ

แก้ไขข้อความ อย่าให้เบอร์โทร เปลี่ยนเป็น ให้เบอร์โทรด้วยนะ

นศ. อ.สุรเชษฐ์ ส่งใบประชาสัมพันธ์ กกต. ด้วย 1 คน ให้ขยายผล ไปอีก 10 คน รวมทั้งหมด ต้องตอบรับมา 120 ใบ เป็นอย่างน้อย

- รับการบ้าบ มีใบงาน และแบบทดสอบ วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ส่งวันที่ 10 ก.ค. 54 ณ กศน ตำบลหนองไม้แดง

- ให้ นศ. ที่สนใจแข่งขันกีฬาให้สมัครได้ที่ อ. แจง พร้อมเบอร์โทร ที่ติดต่อได้โดยตรง

- นศ.และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ อย่าลืมออกไปใช้สิทธ์ เลือกตั้ง ทุกคนแล้วเญชวน ญาติๆๆๆๆๆไปด้วย รักใครชอบใครกาเอาเอง ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อย่าลืมนำบัตรที่ทางราชการออกให้ติดตัวไปด้วย

วันที่ 3 ก.ค. 54 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

- วันที่ 10 กค. 54 ส่งการบ้านทุกคน ม . ปลาย แล้วรับการบ้านวิชาอื่นต่อไป

- นโยบาย กศน. ให้ นศ.เรียนตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม เดือน ก.ค. 54

- นศ. ที่ลงสมัครเป็น คณะกรรมการเลือกตั้งไว้ ยกเลิกนะจ๊ะ

วันที่ 3 ก.ค. 54 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

- วันที่ 10 กค. 54 ส่งการบ้านทุกคน ม . ปลาย แล้วรับการบ้านวิชาอื่นต่อไป

- นโยบาย กศน. ให้ นศ.เรียนตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม เดือน ก.ค. 54

- นศ. ที่ลงสมัครเป็น คณะกรรมการเลือกตั้งไว้ ยกเลิกนะจ๊ะ

- วันที่ 12 - 14 ก.ค. 54 ( 3 วัน 2 คืน )ค่ายยุวกาชาด ณ จังหวัดนครนายก ได้ กพช 50 ชม. ฟรีตลอดงาน รับสมัครเพิ่มเติมภายในวันที่ 10 ก.ค. 54

- วันที่ 17 ก.ค. 54 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำ สังฆทาน ณ วัดอู่ตะเภา เวลา 09.00 - 16.00 น. เสือ้สีชมพู ได้ กพช 10 ชม. เป้าหมาย นศ. กศน.ตำบลหนองไม้แดง

- วันที่ 17 ก.ค. 54 โครงการส่งเสิรมผู้คุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ ) ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง เวลา 09.00 - 15.00 น.เป้าหมาย คณะกรรมการ สคบ. และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองไม้แดง

- วันที่ 12 -14 ก.ค. 54 นศ.ที่สมัครไปเข้าค่ายยุวกาชาด 3 วัน 2คืน อย่าลืมนะจ๊ะ รถออกเวลา 06.30 น ณ กศน. อำเภอเมืองชลบุรี เตรียมชุดและสิ่งที่จำเป็นมาให้พร้อม ได้ กพช. 50 ชม.

- นศ. กศน.อำเภอเมืองชลบุรี********** สอบวันที่ 17 และ 18 ก.ย.54********** นศ.ถ้าไม่จำเป็นอย่าเลื่อนสอบดีที่สุดเพราะจะทำให้ นศ.งงงงงงงง ขอให้นศ.แต่งกายให้ถูกระเบียบและนำบัตร ประจำตัว นศ.มาด้วย

- นศ.ที่ เรียน อังกฤษ วันที่ 17 ก.ค. 54 งดเรียน

นางสาวศรันย์รัตน์ แก้วลอย
IP: xxx.207.143.171
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูมีเรื่องอยากสอบถามค่ะ คือหนูเรียนม.ปลายนะค่ะโดยการโอนมาอะคะ หนูไม่ได้ไปเรียนหลายอาทิตย์แล้ว แต่หนูไปเอาการบ้านและก็ส่งกับพี่พรสวรรค์อะค่ะ อย่างนี้หนูจะจบไหม เพราะหนูคิดว่าหนูขาดเกินสี่ครั้งแล้ว หนูจะหมดสิทธิ์สอบหรือเปล่า แล้วถ้าหนูหมดสิทธิ์สอบแล้วหนูควรทำอย่างไรดีค่ะอาจารย์ ช่วยตอบหนูทีนะค่ะ

- ขอบคุณ นศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา สังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟ ทุกคนจะได้ กพช. 10 ชม.

- .ใกล้สอบแล้ว นศ. ที่ยังส่งการบ้านไม่ครบให้เร่ง เพราะใกล้สอบแล้ว

- กศน. สอบวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 สถานที่ และเวลาสอบรอก่อนนะ

- ตอบ นส.ศรันย์รัตน์ ไม่มาเรียนวันอาทิตย์ ก็ให้มาว้น จันทร์ ถึงศุกร์ ก็ได้แต่ต้องโทรมาถามก่อน เพื่อครู ติดราชการ แต่ก็ดีที่ส่งการบ้านตามงานให้ทันก็แล้วกัน แล้ว กพช. ต้องครบ 100 ชั่วโมงและต้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย ถึงจะจบ มีอะไรโทรมาสอบถาม

- วันที่ 24 ก.ย. 54 ส่งการบ้านและรับการบ้านเพิ่มเติม

- นศ. ที่มีปัญหาเรื่องเรียนให้โทรปรึกษาด่วน

- ขอบคุณ นศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา สังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟ ทุกคนจะได้ กพช. 10 ชม.

- .ใกล้สอบแล้ว นศ. ที่ยังส่งการบ้านไม่ครบให้เร่ง เพราะใกล้สอบแล้ว

- กศน. สอบวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 สถานที่ และเวลาสอบรอก่อนนะ

- ตอบ นส.ศรันย์รัตน์ ไม่มาเรียนวันอาทิตย์ ก็ให้มาว้น จันทร์ ถึงศุกร์ ก็ได้แต่ต้องโทรมาถามก่อน เพื่อครู ติดราชการ แต่ก็ดีที่ส่งการบ้านตามงานให้ทันก็แล้วกัน แล้ว กพช. ต้องครบ 100 ชั่วโมงและต้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย ถึงจะจบ มีอะไรโทรมาสอบถาม

- วันที่ 24 ก.ย. 54 ส่งการบ้านและรับการบ้านเพิ่มเติม

- นศ. ที่มีปัญหาเรื่องเรียนให้โทรปรึกษาด่วน

นางสาวศรันย์รัตน์ แก้วลอย
IP: xxx.207.143.171
เขียนเมื่อ 

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

- วันที่ 24 ก.ค. 54 มารับแบบทดสอบไปทำมี 2 วิชาๆ 30 คะแนน ส่ง 31 ก.ค. 54 เวลา 09.00 น.

- เรื่องกีฬา กศน. เกมส์ รอกำหนดการที่แน่นอนก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบ

- วันที่ 31 ก.ค. 54 พบกันที่ กศน.หนองไม้แดง

ณัฐณิชา อุการ
IP: xxx.122.88.91
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูไม่ได้ไปเรียนหลายเดือนแล้ว

จะต้องทำยังไงค่ะ...ถ้าเกิดไม่ได้ไปเรียน

เพราะหนูลาไปคลอดลูกที่ต่างจังหวัด

วันสอบหนูไม่ได้มา......หนูขอเรียน

ใหม่ได้ไหมค่ะ....หนูไม่มีเบอร์อาจารยืณัฐินันท์ อะค่ะ

เพราะหนูไม่ได้อยู่ที่ชลบุรี....หนูก็เลยไม่ได้ไปถามที่ กสนค่ะ

อาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ.....หนูอยากเรียนให้จบ

อั้ม
IP: xxx.31.108.172
เขียนเมื่อ 

ของม. ต้นหรือม.ปลาย

-ตอบ ณัฐณิชา ต้องการเบอร์โทร อ. แจง ต้องโทรไปขอที่ 038 260987 หรือ โทรสอบถาม อ.เชษฐ์ ต้องขออภัยด้วยที่ให้เบอร์ อ.แจงไม่ได้ในที่นี้

- คำถามต่างๆ อ.เชษฐ ตอบได้ก็จะตอบ ( เรื่องทั่วไป ) ส่วนเรื่องเรียนต้องถาม เป็นการส่วนตัว คือเรียนกับครูท่านใดให้สอบถามครูท่านนั้นจะได้คำตอบชัดเจนกว่า

- วันที่ 31 ก.ค. 54 ส่งการบ้าน และรับการบ้านไปทำอีก สองวิชา ส่ง 14 ส.ค. 54 และพบกันที่ กศน. หนองไม้แดง

- วันที่ 7 ส.ค. 54 ครูและนักศึกษาไปแข่งก๊ฬาที่ จ. ระยอง

- นศ.ที่ จะเรีนยคอ ม ให้เตรียมตัวเรียนในวันที่ 14 21 28 ส.ค. และ 4 ก.ย. 54 เวลา 13 00 - 18 00 น.เฉพาะวันอาทิตย์

- เรียนภาษา อ้งกฤษ สมัครเรียนต่ออีกได้เลย เวลา 13 00 - 16 00 น. เฉพราะวันอาทิตย์

- นักศึกษาที่จะจบภาคเรียนี้ให้สอบ NT วันที่ 11 ก.ย. 54 ณ ร.ร. ธรรมวาที่ เวลา 09 00 น.เป็นต้นไป แต่งกายสุภาพและนำบัตร นศงติดตัวมาด้วย หมายเหตุ ทุกคน ต้องสอบ

พรพิมล สมนึก
IP: xxx.27.0.126
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะหนูไม่ได้ไปเรียนเลย ถ้าหนูไปเรียนตอนนี้หนูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่เทอมแรกเลยไหมค่ะ

= ตอบ พรพิมล สมนึก ให้โทรปรึกษา ครูโดยตรง ด่วนที่สุดๆๆๆๆๆๆๆ

สะใบทิพย์
IP: xxx.49.227.155
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รบกวนช่วยคอนเฟิร์มเรื่องไปถวายพระพรวันแม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ประกาศ กศน ตำบลหนองไม้แดง ขอยกเลิก กิจกรรมวันแม่ที่จะไปร่วมงานที่ กทม. แต่ให้มาร่วมงานที่ หน้าศาลากลางจังหวัดแทน เสื้อสีฟ้า ตั้งแต่เวลา 17 00 - 21 00 น ได้ กพช. 10 ชั่วโมง

- วันที่ 7 ส.ค. 54 หยุดรียน ผมให้การบ้านไว้แล้ว ติดต่อ นส.พรสวรรค์ เพื่อรับการบ้าน ส่ง 14 ส.ค. 54

นางสาวสะใบทิพย์ ชิมมุม
IP: xxx.49.233.176
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม วันแม่ ขอความร่วมมือ นศ.ตำบลหนองไม้แดงที่ลงชื่อไว้ที่จะไปร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ กทม. ในวันที่ 12 ส.ค. 54 รถออกที่ กศน. เมืองชลบุรี เวลา 11 30 น. ได้ กพช. 15 ชม. เสื้อสีฟ้า สุภาพ แล้วจะโทรตามนะจ๊ะ

- นักศึกษา ที่ลงชื่อไว้จะเรียน คอมเบื้องต้นให้มาเรียน ในวันที่ 14 ส.ค. 54 ถึง 4 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 13 00 - 18 00 ทุกวันวันอาทิตย์ ณ กศน. อำเภอเมืองชลบุรี ขาดเรียนเกิน หนึ่งครั้งหมดสิทธิ์สอบ คอมฯ

- ให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรมวันที่ 12 ส.ค. 54 เวลา 17 00 - 21 00 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้ กพช 10 ชั่วโมง เสื้อสีฟ้า ให้มาลงชื่อด้วย

- วันที่ 14 ส.ค. 54 พบกันที่เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อย่าลืมนำการบ้านมาส่ง

ให้ นศ.จดจำตารางสอบ ปลายภาค 1/54 วันที่ 17 - 18 ก.ย. 54

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทั่วประเทศ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เวลา 8.00 น - 10.00 น. 10.10 น.- 11.00 น.- 11.40 น. 12.40 น.- 13.30 น.- 14.20 น.- 15.10 น.- 16.00 น.-17.30 น.

10.50 น. 11.40 น. -12.40 น. 13.20 น. 14.10 น. 15.00 น. 15.50 น.

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การพัฒนาตนเอง ช่องทางการ เศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อ

17 (พท 31001) (พว 31001) ชุมชน สังคม ขยายอาชีพ พอเพียง ให้มีความมั่นคง ชีวิตและสังคม

กันยายน พัก (สค 31003) (อช 31001) (ทช 31001) (อช 31003) (พต 31001)

2554 แฟ้มสะสมงาน พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน กลาง โครงงานเพื่อพัฒนา โลกและ

(ทร 02015) (สค 03033) วัน ทักษะการเรียนรู้ อวกาศ

สารปนเปื้อนในชีวิต เทคโนโลยีเพื่อ (ทร 02006) (พว 33054)

ประจำวัน การเรียนรู้ จำนวนจริงและสมการ

(พว 33053) (อช 02001)

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา

(พว 03010) (สค 33008)

คณิตศาสตร์ ทักษะการพัฒนาอาชีพ สุขศึกษา/ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ศาสนา และ ทักษะการเรียนรู้

18 (พค 31001) (อช 31002) พลศึกษา (สค 31001) (ทช 31003) หน้าที่พลเมือง (ทร 31001)

กันยายน พัก (ทช 31002) (สค 31002)

2554 การเขียนรายงานฯ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา กลาง สังคม ภาษาอังกฤษอ่าน - รักษ์ท้องถิ่น กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศ กับพระมหากษัตริย์ไทย วัน ประชาธิปไตย เขียน แบบเข้ม (พว 32018) ของโลก

(พว 33052) (สค 03030) (สค 03035) (พต 32001) (พว 33057)

ความหลากหลาย เทคโนโลยีชีวภาพ สารอาหาร

ของสิ่งมีชีวิต (พว 02017) ในชีวิตประจำวัน

(พว 32017) (พว 33053)

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (นำร่อง)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เวลา 8.00 น - 10.00 น. 10.10 น.-10.50 น. 11.00 น.-11.40 น. 11.40 น. 12.40 น.-14.10 น. 14.20 น.-15.00 น. 15.10 น.-15.50 น. 16.00 น.-16.40 น.

-12.40 น.

คณิตศาสตร์ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมือง สังคมศึกษา

(พค 3101) (ทร 3101) (ทร 3104) (พว 3101) (ทช 3101) (สค 3103) (สค 3101)

17 การพัฒนาตนเอง การจัดการความรู้ ประวัติความเป็นมา ทักษะขยายอาชีพ ศิลปศึกษา

กันยายน (สค 3104) (ทร 3103) ของพระพุทธศาสนาฯ (อช 3102) (ทช 3104)

2554 (สค 0330)

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาชุมชน สารอาหารในชีวิต

(สค 3209) ของโลก (พว 0217) ชุมชนให้ยั่งยืน ประจำวัน

(สค 0333) (พว 3353)

คณิตศาสตร์ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต ภาษาไทย พัฒนาอาชีพให้มี ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษา/พลศึกษา

18 (พค 3102) (ทร 3102) และสังคม 2 (พต 3102) (พท 3101) ความมั่นคง(อช 3104) ประเพณี(สค 3102) (ทช 3102)

กันยายน สารปนเปื้อนในชีวิต ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต วิจัยอย่างง่าย สังคมประชาธิปไตย ช่องทางการขยายอาชีพ การจัดการขยายอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์

2554 ประจำวัน และสังคม 1(พต 3101) (ทร 3105) (สค 0335) (อช 3101) (อช 3103) (พว 0310)

ความหลากหลาย ระบบนิเวศ รักษ์ท้องถิ่น ความเป็นพลเมืองไทยฯ โลกและอวกาศ ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

ของสิ่งมีชีวิต (พว 3352) (พว 3218) (สค 0202) (พว 3354) (สค 3308) แบบเข้ม (พต 3201)

(พว 3217) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ ธุรกิจขายอาหาร การทำนา(อช 0201) อินเทอร์เนตกับการ

การเรียนรู้ (ทร 0206) การเพาะเห็ดฟาง(อช 0206) เรียนรู้ไร้พรมแดน

น้ำกับชีวิต การทำปุ๋ยหมัก(อช 0208) (ทร 0217)

การจัดดอกไม้สด(อช 0242)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (นำร่อง)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เวลา 8.00 น. - 10.00 น. 10.10 น.- 11.00 น.- 11.40 น. 12.40 น.- 14.20 น.- 15.10 น.- 16.00 น.-

10.50 น. 11.40 น. -12.40 น. 14.10 น. 15.00 น. 15.50 น. 16.40 น.

คณิตศาสตร์ 1 การใช้แหล่งเรียนรู้ คิดเป็น ภาษาไทย เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ

17 (พค 2101) (ทร 2102) (ทร 2104) (พท 2101) (ทช 2101) ประเพณี ในชีวิตประจำวัน 1

กันยายน (สค 2102) (พต 21001)

2554 การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการความรู้ ทักษะพัฒนาอาชีพ การจัดการ

(ทร 2101) (ทร 2103) (อช 2102) พัฒนาอาชีพ

ประเพณีในท้องถิ่น (อช 2103)

(สค 0334) ภาษาอังกฤษหรรษา จำนวนจริงและ เศรษฐศาสตร์ การจัดดอกไม้สด

บัญชีครัวเรือน (พต 2203) พหุนาม กับผู้บริโภค (อช 0242)

(สค 0332) (สค 0336)

คณิตศาสตร์ 2 หน้าที่พลเมืองไทย วิจัยอย่างง่าย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พัฒนาอาชีพ สุขศึกษา/

(พค 2102) (สค 2103) (ทร 2105) (พว 2101) (สค 2101) ให้มีความเข้มแข็ง พลศึกษา

18 (อช 2104) (ทช 2102)

กันยายน การพัฒนาตนเอง ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ช่องทางพัฒนาอาชีพ สารและสมบัติของสาร

2554 (สค 2104) ในชีวิตประจำวัน 2 (ทช 2103) (อช 2101) ในชีวิตประจำวัน

(พต 2102) (พว 2315)

การขับขี่ปลอดภัย อินเทอร์เนตกับการ ความเป็นพลเมืองไทย โครงงานเพื่อพัฒนา การเกษตร การพัฒนาจิตและ การเดินสายไฟฟ้า

(สค 0331) เรียนรู้ไร้พรมแดน (สค 0202) ทักษะการเรียนรู้ ผสมผสาน ปัญญา ภายในบ้าน

(ทร 0217) (ทร 0206) (อช 0215) (สค 2204) (อช 0222)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (นำร่อง)

ระดับประถมศึกษา

วัน/เวลา 8.00 น. - 10.00 น. 10.10 น.- 11.00 น.- 11.40 น. 12.40 น.- 13.30 น.- 14.20 น.- 15.10 น.-

10.50 น. 11.40 น. -12.40 น. 13.20 น. 14.10 น. 15.00 น. 15.50 น.

การเรียนรู้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ ช่องทางเข้า การจัดการ ภาษาไทย

17 คณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง (ทร 1104) พื้นฐาน 1 สู่อาชีพ เข้าสู่อาชีพ (พท 1101)

กันยายน (พค 1101) (ทร 1101) (พต 1101) (อช 1101) (อช 1103)

2554 การจัดการความรู้ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/ ทักษะการ ท้ศนศิลปืพื้นบ้าน

(ทร 1103) (พว 1101) พลศึกษา เข้าสู่อาชีพ

(ทช 1102) (อช 1102)

ศิลปตะวันตก ความเป็น ปัญหาพาเพลิน การเพาะเห็ดฟาง

พลเมืองไทย ( พค 1104) (อช 0206)

(สค 02002)

9.20 น.- 10.00 น.

วิจัยอย่างง่าย การใช้แหล่งเรียนรู้ โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะฯ ภาษาอังกฤษ การพัฒนา เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม

(ทร 1105) (ทร 1102) (ทร 0206) พื้นฐาน 3 ตนเอง พอเพียง ประเพณี

18 หน้าที่พลเมือง (พต 1103) (สค 1104) (ทช 1101) (สค 1102)

กันยายน (สค 1103) ศิลปศึกษา สังคมศึกษา

2554 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (ทช 1103) (สค 1101)

(พต 1102) (อช 1104)

แฟ้มสะสมงาน การปลูกผักคะน้า อินเทอร์เนตกับการ การจัด การอ่านในชีวิต จรรยาบรรณ

(ทร 0215) (อช 0204) เรียนรู้ไร้พรมแดน ดอกไม้สด ประจำวัน วิชาชีพ

(ทร 0217) (อช 0242) (พท 1307)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทั่วประเทศ)

ระดับประถมศึกษา

วัน/เวลา 8.00 น. - 10.00 น. 10.10 น.- 11.00 น.- 11.40 น. 12.40 น.- 13.30 น.- 14.20 น.- 15.10 น.- 16.00 น.-

10.50 น. 11.40 น. -12.40 น. 13.20 น. 14.10 น. 15.00 น. 15.50 น. 16.40 น.

17 สังคมศึกษา สุขศึกษา/ ศาสนา และ การพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ

กันยายน คณิตศาสตร์ ทักษะการประกอบอาชีพ พัก (สค 11001) พลศึกษา หน้าที่พลเมือง ชุมชน สังคม ให้มีอยู่มีกิน

2554 (พค 11001) (อช 11001) กลาง (ทช 11002) (สค 11002) (สค 11003) (อช 11003)

วัน

ทักษะการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ช่องทางการ เศรษฐกิจพอเพียง ศิลปศึกษา ภาษาอังกฤษ

18 (ทร 11001) (พว 11001) (พท 11001) พัก เข้าสู่อาชีพ (ทช 11001) (ทช 11003) พื้นฐาน

กันยายน กลาง (อช 11001) (พต 11001)

2554 ทัศนศิลปพื้นบ้าน อินเทอร์เนตเพื่อ โครงงานเพื่อพัฒนา วัน การอ่านในชีวิต ปัญหาพาเพลิน การขับขี่ปลอดภัย

การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ประจำวัน (พค 12004) (สค 03031)

(ทร 02017) (ทร 02006) (พท 13007)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทั่วประเทศ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เวลา 8.00 น. - 10.00 น. 10.10 น.- 11.00 น.- 11.40 น. 12.40 น.- 13.30 น.- 14.20 น.- 15.10 น.- 16.00 น.-

10.50 น. 11.40 น. -12.40 น. 13.20 น. 14.10 น. 15.00 น. 15.50 น. 17.30 น.

คณิตศาสตร์ ทักษะการพัฒนาอาชีพ สุขศึกษา/ สังคมศึกษา ช่องทางการ เศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ

17 (พค 21001) (อช 21002) พัก พลศึกษา (สค 21001) พัฒนาอาชีพ พอเพียง ในชีวิตประจำวัน

กันยายน จำนวนจริงและพหุนาม กลาง (ทช 21002) (อช 21001) (ทช 21001) (พต 21001)

2554 ประเพณีในท้องถิ่น วัน คิดเป็นเศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ เกษตรผสมผสาน

เรียนรู้กับภูมิปัญญา พอเพียง หรรษา (อช 02015)

ท้องถิ่น (พต 22003)

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเอง ศาสนา และ ศิลปศึกษา ทักษะการเรียนรู้

18 (พว 21001) (พท 21001) พัก ให้มีความเข้มแข็ง ชุมชน สังคม หน้าที่พลเมือง (ทช 21003) (ทร 21001)

กันยายน กลาง (อช 21003) (สค 21003) (สค 21002)

2554 การขับขี่ปลอดภัย โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วัน ความเป็น การทำบัญชี การพัฒนาจิต ภาษาอังกฤษ อินเทอร์เนต

(สค 03031) (ทร 02006) พลเมืองไทย ครัวเรือน และปัญญา เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการเรียนรู้

โครงงานวิทยาศาสตร์ (สค 02002) (ทร 02015) (อช 02040) (พต 22005) (ทร 02017)

(พว 03010) เพศศึกษาสำหรับ หลักเกษตร ศิลปตะวันตก

พ่อ แม่ และลูก อินทรีย์ ตะวันอก

(อช 02007)

หมาย ไม่มีการเลื่อนวันสอบนะจ๊ะ

- ตารางสอบให้ไปดูได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบลหนองไม้แดง ทุกระดับ (หลักสูตรนำร่องและหลักสูตรทั่วประเทศ)

- นศที่จะจบเทอมนี้ ให้ไปสอบ NT วันที่ 11 ก.ย. 54 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ร.ร.ธรรมวาที เตรียมบัตร นศ.+บัตรปชช +ดินสอ 2B+ยางลบ+ปากกา ไปด้วย แล้วเตีรยมเอกสารแจ้งจบมาส่งด้วย

- นศ.ม.ปลาย หลัดสูตรนำร่องสอบวันที่ 17 - 18 ก.ย. 54 ณ ร.ร.บ้านสวนอุดม ( ใกล้โลตัส) ให้เตีรยมดินสอ 2 B +ยางลบ+ปากกา+บัตรนศ.+บัตรปชช.ไปด้วย ให้ฝนรหัส 401แล้วตามด้วยรหัสนศ.

- นศ

ม.ปลายทั่วประเทศสอบ 17- 18 ก.ย. 54 ณ ร.ร. ธรรมวาที( หลังห้างเฉลิมไทย) ให้เตีรยมปากกาลูกลื่น+ลิควิด+บัตรปชช.+บัตรนศไปด้วย ให้ฝนรหัส 1220010001ด้วย กระดาษคำถามต้องเป็นชื่อและรหัสของตนเองเท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนคำตอบให้ใช้ลิควิดลบ แล้วใช้ปากกาลูกลื่นฝนคำตอบที่ถูกที่สุด เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ฉีกกระดาษคำตอบตามรอยปุพยายามอย่าให้ขาด ถ้าขาดจะไม่มีเปลียน

- นศคนใดที่ยังส่งการบ้านไม่ครบให้มาส่งได้ก่อนวันที่7 ก.ย. 54 ที่ พรสวรรค์

-วันที่ 11 ก.ย. 54 เวลา 09.00 - 16.00 น ให้นศมาเรียนทุกคนเพราะยังเหลือวิชาเรียนอีก 1 วิชาคือ อังกฤษอ่าน-เขียนแบบเข้ม 60 คะแนน ใครไม่มาอดคะแนน สอบไปไม่มีผล

- วันที่ 25 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น ให้นศ.ทุกคนมาลงทะเบียนเรียนเทอม 2/54 ด้วยตนเอง และฟังผลสอบ

วัชรินทร์ อุสาพรหม
IP: xxx.228.254.130
เขียนเมื่อ 

อาจารย์งานผมส่งทุกวิชาทำไมติดศูนย์ตั้งสี่ตัวไปทำงานงานผมหายที่ใหน

- วันที่ 2 ต. ค. 54 ให้ นศ.กศน.ตำบลหนองไม้แดง มาฟังผลสอบ สอบซ่อมและลงทะเบียนเทอม 2/54 ทุกคนเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

- กศน.ตำบลหนองไม้แดง เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/54 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ต.ค. 54 ยกเว้นวันเสาร์ ตั้งแต่ เวลา 19.00 16.00 น สมัครได้ที่ 1 กศนตำบลหนองไม้แดง 2 ที่ทำการกำนันตำบลหนองไม้แดง( กำนันดำ) 3 เทศบาลตำบลหนองไม้แดง (คุณนวลจันทร์) สอบถาม ได้ที่ 038 260987

ปรีชา เฉวียงวาศ
IP: xxx.109.136.49
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาจารย์ สบายดีไหมครับผมสบายดีครับ

-ปรีชา อ.สบายดี ดูแลตัวเองด้วยนะ เพื่อนเป็นยังไงบ้าง

-นศ กศน.หนองไม้แดงเปิดเทอมวันที่ 6 พ.ย. 2554 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ให้นศ.มาตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง ถ้าไม่มีชื่อให้เพิ่มเติม ถ้าช้าอาจจะไม่ได้เรียน

-ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตนเองด้วยนะ

ศรันย์รัตน์ แก้วลอย
IP: xxx.48.10.156
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รับกวนสอบถามเรื่องการเรียนต่ออะค่ะ คือหนูจะจบม.ปลายเทอมนี้ แล้วหนูจะไปเรียนต่อมหาลัย

หนูสามารถเข้ามหาลัยได้เหมือนกับนักเรียนในระบบใช่ไหมค่ะ ตามคุณสมบัติของแต่ละมหาลัยกำหนด ผู้มีสิทธิสมัครระบุว่าผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เทียบเท่าในที่นี้หมายถึงกศน.หรือเปล่าค่ะ

แล้วตอนนี้เค้ากับกำลังเปิดรับสมัครสอบตรงอะค่ะ ซึ่งมันต้องใช้คะแนนสอบจำพวกGAT และ PAT แล้วก็สอบวิชาสามัญ7วิชา

ซึ่งพวกหนูสามารถสอบได้เหมือนนักเรียนม.ปลายในระบบหรือเปล่าค่ะ

แล้วเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร พวกหนังสือรับรองการศึกษา ปพ.1:4 ที่กศน.สามารถออกให้หนูได้หรือเปล่าค่ะ หรือต้องรอให้จบก่อน ????

คือหนูอยากเรียนมหาลัยปิด ถ้าไม่ได้ยังจริงๆก็ว่าจะลงเรียนราม

ยังไงรบกวนตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

- การเรียนต่อ ป.ตรี ถ้าเราไม่ยึดติดสถานบันก็ไม่มีปัญหา ถ้ายึดติดต้องคูระเบียบการของสถานบันนนั้นๆ แต่ที่แน่ๆๆนศ. กศน.จบแล้วไม่ต่อ ปวส. หรือ ต่อ ม.บูรพา หรือบางคนสอบผช.พยาบาล(แต่ต้องเรียน เพิ่มอีกรายตัว) ตอนนี้เราสามารถเรียนรามหรือ มสธ.ได้ โดยไปขอใบรับรองการศึกษาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ให้นำรูปถ่ายไปด้วย หรือโทรสอบถาม 038 260987 ฝ่ายทะเบียน

ส่วนตัว อ.คิดว่าน่าจะเรียนปวส.ก่อนดีกว่า ( ถ้าทำงาน ) แต่ถ้าไม่ทำ เรียนอย่างเดียวก้ดี จะได้มีเวลาเรียนเต็มที่ สำหรับเธอแล้ว อ.คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเรียน ดูจากผลสอบแล้ว เธอยังมีความรู้เดิมๆอยู่ อ.ขอให้ตั้งใจเรียน อย่าหลงทางก็แล้วกัน ขอให้จบตามกำหนด คือ 5 ปี ไม่ใช่ 6- 8 ปี ชอบเรียนอะไรก็เรียนไปเลย (อย่าตามเพื่อน) เมื่อจบแล้วก็มาสมัครเป็นครู กศน.นะจ๊ะ ในอนาคตตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รออยู่อีกมากมาย โชดดี

- พบกันวันที่ 6 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น.

- วันที่ 9 ต.ค. 54 มูลนิธิไตรคุณธรรมร่วมกับ กศนตำบลหนองไม้แดง จะนำสิ่งที่ประชาชนมาร่วมบริจาค จำนำไปบริจาคที่ ม 1 และ2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงทรา จำนวน 350 ชุด ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคหรือจะเดินทางไปกับคณะติดต่อ คุณนวลจันทร์ ที่ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ถ้าเป็น นศ.กศน.ติดต่อ อ.สุรเชษฐ์ หรือ แจง ด่วน รถออกเวลา 08.00 น ณ กศน.ตำบลหนองไม้แดง

- กศน.ตำบลหนองไม้แดงขยายเวลารับสมัครนักศึกษา 2/54 ถึงวันที่ 17 ต.ค. 54

ภูวดล สุโภชน์
IP: xxx.122.204.108
เขียนเมื่อ 

อาจารครับผมจะขอย้ายโรงเรืยนครับไกลบ้านผมมากครับจะย้ายมาร.ร.ชลครับ

- ภูวดล อ.ได้ตรวจสอบแล้ว ว่า เธอไม่มีผลการเรียนเลย ทางแก้ปัญหาคือ สมัครเรียนใหม่ จะเรียนที่ไหนก็ได้ที่สะดวกที่สุด

- มูลนิธิไตรคุณธรรมร่วมกับกศน.ตำบลหนองไม้แดง ขอเชิญชวน นศ.และผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค น้ำ ข้าวสาร ยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้ง นม และสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ท่านสามารถบริจาคได้ที่ กศน.ตำบลหนองไม้แดง ได้ทุกวัน

- วิชาที่จะเรียนในเทอม 2/54 ม.ปลายหลักสูตรทั่วประเทศ แผนที่ 1 (กศน.ตำบลหนองไม้แดง)

1 ทร 31001 ทักษะการเรียนรู้ 5 นก.

2 พต 32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3 นก.

3 พว 33056 สารปนเปื้อนในชีวิตประจำวัน 3 นก.

4 พว 03010 โครงงานวิทยาสาสตร์ 3 นก.

5 พค 33020 จำนวนจริงและสมการ 3 นก.

6 พค 33021 ความสัมพันธ์อนุกรมและความน่าจะเป็น 3 นก.

รวม 20 หน่วยกิจ (นก.)

นักศึกษา
IP: xxx.183.212.216
เขียนเมื่อ 

เปิดเทอมเมือ่ไรครับแล้วแต่งตัวอย่างไร

- ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลช่วยบริจาคโลหิต(เลือด)ทุกหมู่กลุ่มเลือด ให้ญาติ อ.วันทนา โดยบริจาคได้ที่ รพ.ชลบุรี เวลาราชการ โดยมีความประสงค์ให้ผู้ป่วยชื่อ นางดำเนิน ชูกลิ่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พ.ย. 54 ขอบคุณครับ

- กศน.ตำบลหนองไม้แดงได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

-นักศึกษาที่จบ 1/54ถ้าต้องการวุฒิให้ติดต่อ ด่วน

- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง( 10 พ.ย. 54) ณ วัดอู่ตะเภา ให้ลงชื่อในวันที่ 6 พ.ย 54 ณ กศน.ตำบลหนองไม้แดง ได้กพช 10 ชม.โดยมี นส.สะใบทิพย์ ม.ปลาย นส.เมษา ม.ต้น และนายบุญยิ่ง ม.ปลาย รับผิดชอบจัดหาบุคลากร ชาย 10 คน หญิง 20 คน ปฎิบัติงาน ตั้งแต่ 18.00 - 24.00 น

กฤษณะ
IP: xxx.164.208.202
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ผม เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเทอมนี้ อยากทราบว่าอาจารย์ได้ใบสมัครของผมหรือปาวคับ

นายกฤษณะ เดชวัน

ขอบคุณครับ

อรัญ ป้องคำรส
IP: xxx.183.214.141
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ

อาจารย์คับผมหาวิชาเรียนไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนช่วยบอกผมหน่อย อีกอย่างแล้วผมจะไปติดต่อรับวุติผมต้องไปติคต่อที่ไหนคับแล้วผมต้องเตรียมอะไรบ่างคับ

- เอกสารแจ้งจบ อ เคยแจ้งให้ทราบแล้ว สงสัยสอบถาม 038260987

- เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 54 เปิดเทอมวันแรก นศ ยังมาน้อย อย่าลืม ขาดเรียนได้แค่ 4 ครั้งเท่านั้น ถ้าเกิน หมดสิทธิ์สอบ

- วันที่ 27 พ.ย.54 นศ ใหม่ทุกคนปฐมนิเทศ ณ ร.ร.ไทยเบญจฯ เวลา 08 30 น ใกล้เฉลิมไทย

.ให้ นศ.กศน.ตำบลหนองไม้แดง ศึกษาประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ว่ามีประเทศอะไรบ้าง ณ ที่กศน.ตำบลทุกตำบล หรือทาง www เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย

- วันที่ 27 พ.ย. 54 เวลา 10.30 น .ให้นศ.ม ปลายทุกคน มารับการบ้านและส่งการบ้าน ณ ร.ร.ไทยเบญจฯ

- เรื่องโครงงานวืทย์ฯ ให้ นศ. ทำโครงงานให้เหมาะสมกับการเรียน ม.ปลาย อย่าแค่ทำเพื่อขอผ่านไป เพียงเท่านั้น โดยเฉพาะ นศ.ที่จะจบเทอมนี้ อ. ขอฝาก หัวหน้ากลุ่มด้วยนะ

ปราณี สุขสวัสดิ์
IP: xxx.48.14.234
เขียนเมื่อ 

การบ้านแบบทดสอบของม.ปลายจร้า(15 ข้อ)

คำตอบข้อ 1ใหญ่

1.1 บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจสูงกว่า

1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับการพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติทำให้บุคคลมีทิศทาง

ของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่ง

1.3 การเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับพัมนาการใหม่ๆทางการศึกษา

1.4 การเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้มนุษย์อยู่รอด การมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ

คำตอบข้อ 2ใหญ่

2.1 การวางแผน กำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน

2.2 การรวบรวมและจัดระบบของผลงาน

2.3 การเลือกผลงานหลักตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน

2.5 การสะท้อนความคิดหรือรู้สึกต่อผลงาน

2.6 การตรวจสอบเพื่อประเมินตนเอง

2.7 การประเมินผล ประเมินค่าของผลงาน

2.8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่น

2.9 การคัดสรรและปรับเปลี่ยนผลงานเพื่อให้ทันสมัย

2.10 การประชาสัมพันธ์หรือจัดนิทรรศการแฟ้มสะสมงาน

คำตอบข้อ 3ใหญ่ (แหล่งเรียนรู้มี 6 ประเภท)

3.1 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล

3.2 แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ

3.3 แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่

3.4 แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ

3.5 แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิค

3.6 แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม

คำตอบข้อ 4ใหญ่

การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ค้นคว้าวิจัยโดยมีการจัดบริการหนังสือ เอกสารสื่อพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ ตลอดจน

การจัดทำทำเนียบและการแนะแนวแหล่งความรู้อื่นๆที่ผู้ใช้บริการสามารถไปศึกษาเพิ่มเติม

คำตอบข้อ 5ใหญ่

5.1 เปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ต เอ็กคซ์พลอเรอะ(Internet Explorer)

5.2 พิมพ์ชื่อเว็บไซต์www.google.com ลงในช่องแอ็ดเดรส(Address)แล้วกดปุ่มGoหรือกดเอ็นเตอร์(Enter)รอจนหน้าต่าง

ของเว็บไซต์กูเกิล Google ขึ้น

5.3 มีบริการที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในการค้นหา 6 รายการคือรูปภาพ กลุ่มข่าว บล็อก สารบนเว็บGmail และเพิ่มเติม

5.4 พิมพ์คำสำคัญหรือสิ่งที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหาโดย Google

5.5 เมื่อกดปุ่มค้นหาโดย Google ก็จะขึ้นรายละเอียดของเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับคำสำคัญหรือสิ่งที่ต้องการค้นหา

5.6 คลิกข้อความที่ขีดเส้นใต้เพื่อศึกษารายละเอียดจะมีการเชื่อมโยง(LINK)ไปเว็บไซต์ที่ต้องการ

คำตอบข้อ 6ใหญ่

การจัดการกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคน และรู้เด่นชัด นำมาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

ด้วยการผสมผสารความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คำตอบข้อ 7ใหญ่

7.1 การบ่งชี้ความรู้

7.2 การสร้างและแสวงหาความรู้

7.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

7.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

7.5 การเข้าถึงความรู้

7.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

7.7 การเรียนรู้

คำตอบข้อ 8ใหญ่

8.1 ฝึกสังเกต

8.2 ฝึกการนำเสนอ

8.3 ฝึกตั้งคำถาม

8.4 ฝึกแสวงหาคำตอบ

8.5 ฝึกบูรณาการเชื่อมโยงความรู้

8.6 ฝึกบันทึก

8.7 ฝึกการเขียน

คำตอบข้อ 9ใหญ่

9.1 ทำความเข้าใจกับทุกข์และปัญหา

9.2 หาสาเหตุของปัญหา

9.3 วิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

9.4 การตัดสินใจ

9.5 การนำผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ

9.6 ติดตามประเมินผล

คำตอบข้อ 10ใหญ่ (ประเภทของข้อมลูแบ่ง 2 ประเภท)

10.1 ข้อมลูปฐมภูมิ

10.2 ข้อมลูทุติยภูมิ

คำตอบข้อ 11ใหญ่

การวิจัยเป็นการหาคำตอบที่อยากรู้ ที่สังสัย ที่เป็นปัญหาข้องใจ แต่คำตอบนั้นต้องเชื่อถือได้ไม่ใช้การคาดเดาหรือสรุปไปเอง

โดยใช้ความรู้สึก วิธีการหาคำตอบจึงต้องเป็นกระบวนการ ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

คำตอบข้อ 12ใหญ่

12.1 ชื่อโครงงาน

12.2 ความเป็นมาและความสำคัญ

12.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

12.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12.5 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

12.6 สมมุติฐานการวิจัย

12.7 ขอบเขตการวิจัย

12.8 วิธีการดำเนินการวิจัย

12.9 นิยามศัพท์

12.10ระยะเวลาดำเนินการ

12.11แผนการดำเนินการ

12.12สถานที่ดำเนินการวิจัย

12.13ทรัพยากรและงบประมาณ

12.14ประวัติผู้วิจัย/คณะวิจัย

คำตอบข้อ 13ใหญ่

การแจงนับจำนวนของสิ่งที่เราต้องการศึกษาว่ามีจำนวนเท่าใด

คำตอบข้อ 14.1 แบบสอบถามที่ระบุคำตอบไว้แล้ว ให้ผู้ตอบเลือกตอบหรืออาจให้เติมคำหรือข้อความสั้นๆเท่านั้น

14.2 แบบสอบถามที่ไม่ได้กำหนดคำตอบไว้ แต่ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

คำตอบข้อ 15ใหญ่

15.1 ชื่อเรื่อง

15.2 ชื่อผู้วิจัย

15.3 ความเป็นมาของการวิจัย

15.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

15.5 วิธีการดำเนินการวิจัย

15.6 ผลการวิจัย

15.7 ข้อเสนอแนะ

15.8 เอกสารอ้างอิง(ถ้ามี)

นศ.
IP: xxx.183.215.218
เขียนเมื่อ 

- ผมไม่ได้มาเรียน จะรับการบ้านที่ใครครับ

- ขอบคุณสำหรับการบ้าน

- นศ.ม.ปลายทุกคนมารับใบงานที่ คุณ พรสวรรค์ เวลา 10.300 น ชั้นล่าง ณ ร.ร.ไทยเบญจฯ

- วันที่ 5 ธ.ค.ค 54 เสื้อสีชมพู เวลา 17.00 น ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

- ลงชื่อเรียนเสริม วิชา เลข อังกฤษ วิทย์ ที่ อ. แจง ( ม. ต้นและ ม.ปลาย) ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 54

- วันที่ 11 ธ.ค. 54 พบกันที่ เทศบาล

- วันที่ 21 - 23 ธ.ค. 54 ค่าย ลูกเสือ ได้ กพช. 50 ชม. สมัครได้ที่ อ. แจง เสียค่าใช้จ่ายแค่ 30 บาท เท่านั้น

- วันที่ 25 ธ.ค. 44 ค่ายเศรษฐ์กิจพอเพียง ณ ฐานทัพเรือ อ.สัตหีบ ได้ กพช. 10 ชม เสียค่าใช้จ่าย 30 บาท เท่านั้น

- อย่าลืมนำการบ้านมาส่ง

- วันที่ 15 ม.ค. 55 เรียนโครงงานวิทยฯ +นำเสนอโครงาน 09.00 - 16.00 น.

- วันที่ 21 -22 ม.ค. 55 ค่ายประชาธิประไตย อ.ศรีราชา ได้ กพช. 25 ชม. นศ. ที่สนใจสมัครได้ที่ อ.เปีย และ อ. แจง ภายในวันที่ 15 ม.ค. 55

- นศ.ที่ยังส่งการบ้านไม่ครบให้นำมาส่งในวันที่ 5 ก.พ. 55 ก่อน 12.00 น. วันเดียวเท่านั้น

ศิริพร
IP: xxx.183.26.94
เขียนเมื่อ 

อาทิตย์นี้เรียนที่ไหน

วันที่ 29 ม.ค. 55 เรียนเสริม EN วันสุดท้าย ทั้งสองระดับ ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

- วันที่ 11 - 12 ก.พ. 55 ค่ายประชาธิปไตย อ.สัตหีบ ได้ กพช. 25 ชม. ฟรีตลอดงาน ขึ้นรถที่ กศน. เมืองชลบุรี เวลา 06.00 น.

- วันที่ 19 ก.พ. 55 วันวิชาการ ประกวดโครงงาน ระดับละ 1 ชิ้น นศ.ต้องมาทุกคน ณ กศน.เมืองชลบุรี เวลา 09.00 - 16.00 น

คำสำคัญ (keywords): พบกลุ่ม

ให้นศ. กศน.ตำบลหนองไม้แดง ทุกคน มาร่วมวันวิชาการ ณ กศน.อำเภอเมืองชลบรี เวลา 09.00 เป็นต้นไป แล้วให้ไปลงทะเบียนด้วย

- นศ. ให้ไปด้วยรายที่หมดสิทธิ์สอบได้ที่ กศน.ตำบลหนองไม้แดง

อรัญ ป้องคำรส
IP: xxx.89.119.135
เขียนเมื่อ 

นศ.ที่หมดสิทธิ์สอบต้องสมัครเรียนหรือเปล่าครับอาจารย์

- วันที่ 25 มี.ค. 55 ให้นักศึกษา มาฟังผลสอบ / สอบซ่อมและลงทะเบียนเรียนเทอม 1/55 เวลา 09.00 - 12.00 น.

- กศน.ตำบลหนองไม้แดง เปิดรับสมัครเรียนใหม่ 1/ 55 วันที่ 1- 10 เม.ย. 55 เวล 08.30 - 16.30 น. สมัครได้ที่ - กศน.ตำบลหนองไม้แดง - เทศบาลตำบลหนองไม้แดง คุณนวลจันทร์ - ที่ทำการกำนันตำบลหนองไม้แดง ( กำนันดำ )

หลักฐานการสมัครเรียน

1.วุฒิการศึกษาฉบับจิรง

2.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

4.สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล

5.อื่นๆ ถ้ามี

- เปิดภาคเรียนที่ 1/55 วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 55 เวลา 09.00- 16.00 น ณ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

คำสำคัญ (keywords): นัดหมาย

- สำหรับ นศ. ที่เคยสมัครเรียนแล้วสามารถลงทะเบียนเรียนเทอม 1/55 ได้ โดยไม่ต้องสมัครเรียนใหม่อีก

-นศ.ที่มีนัดกันไให้มาซ่อมงาน ในวันที่ 1 เม.ย. 55 ณ กศน.ตำบลหนองไม้แดง ตั้งแต่งเวลา 09.00 น

- นศ.ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนให้มาลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 5 เม.ย. 55

- กศน.ตำบลหนองไม้แดงเปิดรับ นศ.ใหม่ วันที่ 1 - 10 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น สมัครได้ที่

1กศน.ตำบลหนองไม้แดง

2.ที่เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

3.ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน(กำนันดำ)

สอบถาม 038260987

หลักฐานการสมัครเรียน

1.วุฒิการศึกษาฉบับจริง

2.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

5.ใบเกิด 2 ฉบับ

6.รูปถ่าย 2 ใบ

7.อื่นๆถ้ามี

- กศน.ตำบลหนองไม้แดง เปิดภาคเรียนวันที่ 13 พ.ค. 55 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไม้แดง เวลา 09.00 - 16.00 น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น