ต้อย นพคุณ

วิทยากรระดับ 7
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Usernamenopkhun
สมาชิกเลขที่65703
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิถุนายน 2498  การศึกษา

ประถมศึกษา ประถม 1 ถึงประถม 3  โรงเรียนเซ็นนิโกลาส

ประถมศึกษา ประถม 4  โรงเรียนท่าอิฐ   จ.อุตรดิตถ์

ประถมศึกษา ประถม 5 ถึงประถม 7  โรงเรียนวัดอรัญญิกการาม

มัธยมศึกษา ปีที่ 1      ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการรถไฟอุปถัมภ์

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปกศ. ปีที่ 1

โรงเรียนพาณิชย์การสันติราษฏร ปวช. 

โรงเรียนลำปางพาณิชย์การ  ปวส.

ม.ราชภัฏสวนดุสิต  ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโท

หน้าที่งานเพิ่มเติม

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สอ.กฟผ.)

           กรรมการประชาสัมพันธ์

           กรรมการเงินกู้ 

           กรรมการบริหารการเงิน สอ.กฟผ.

           กรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ สอ.กฟผ.

กรรมการสหกรณ์ร้านค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รส.กฟผ.)

          รองประธานกรรมการ รส.กฟผ.

          ประธานกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ และกฏหมาย  รส.กฟผ.

          ประธานกรรมการสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์