กิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกายบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก

การออกกำลังกายหน้าห้องตรวจอายุรกรรม

 

สาเหตุความเป็นมา      เนื่องจากข้อร้องเรียนที่พบมากที่แผนกผู้ป่วยนอก คือ ระยะเวลารอคอยนาน เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการบริการไม่ดี เพราะผู้ป่วยจะสอบถามบ่อยและยังไม่มีกิจกรรมที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากการดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ จากการประชุมความคิดเห็นในหน่วยงานจึงเลือกใช้ กิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยและเหมาะสมกับผู้รับบริการช่วงรอแพทย์ คือ การออกกำลังกาย

เป้าหมาย 

     1. เพื่อให้ผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดี, ความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน

     2. เพื่อลดความเครียดระหว่างรอตรวจ

     3. เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ตื่นตัว และเกิดผลต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ขั้นตอนกระบวนการ

     - จัดทีมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยนอกอายุกรรม, นักสุขศึกษา, ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่เวรเปล

     - เตรียมสถานที่, อุปกรณ์, เครื่องเสียง

     - ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นทราบ

วิธีการดำเนินการ

     1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจ แพทย์ที่ออกตรวจในแต่ละวัน

     2. พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติที่มีอาการผิดปกติและที่ควรจะแจ้งให้พยาบาลทราบ  ผู้ป่วยที่งดอาหารมาเจาะเลือดให้มาพบพยาบาลเพื่อจัดให้พบแพทย์ก่อน การค้นหาปัญหาผู้ป่วย

     3. ผู้นำออกกำลังกายแจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรมและผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ก่อนเปิดเพลงประกอบท่าออกกำลังกาย โดยจัดท่าง่ายๆ ท่าพื้นฐานไม่เกิน 5 ท่า

     4. ผู้ร่วมทีมกระตุ้นให้ผู้รับบริการร่วมกิจกรรม และระหว่างที่ทำจะสังเกตุอาการผู้ป่วยด้วย

     5. เวรเปลอยู่ดูแลผู้ป่วยบริเวณกิจกรรมพร้อมช่วยเหลือผู้ร่วมกิจกรรม

     6. จัดของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

ระยะเวลา  เริ่มเดือนมกราคม-กันยายน 2549 เวลา 08.45 - 09.00 น. ใช้เวลา 15 นาที

ผลที่ผู้รับบริการได้รับ 

     - ผู้รับบริการพอใจ สนใจ ตื่นตัวจากจำนวนผู้เข้าร่วมออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอเอกสารท่าออกกำลังกาย, ออกมาร่วมกิจกรมมกับผู้นำด้านนอก

     - ผู้รับบริการสอบถามน้อยลง จากการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการเป็นระยะ

องค์ความรู้ที่ได้เพิ่ม  ค้นหาปัญหาผู้ป่วยก่อน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วย

องค์ความรู้ที่ยังขาด     ความรู้เฉพาะโรคและการออกกำลังกายตามโรคผู้ป่วย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะจัดทำต่อไป คือ โครงการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน

เขียนโดย  อำนวยพร  ชัยมงคล  พยาบาลวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OPDMED บำราศฯความเห็น (3)

IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแทนผู้ป่วยค่ะ

เขียนเมื่อ 
พี่อำนวยพรไปศึกษาต่อ 4 เดือนใครจะช่วยเขียนบันทึกคะ รอติดตามอ่านอยู่นะ
เป็นไอเดียดีครับ น่าจะมีให้เจ้าหน้าที่ตัวน้อยๆ ได้ออกมั่งนะ ยิ้มๆ