นิ่วในไตรักษาด้วยการสลายนิ่ว (ESWL)ไม่เจ็บครับ

ภาณุ
การรักษาด้วยการสลายนิ่ว

การรักษาด้วยการสลายนิ่ว (ESWL)ไม่เจ็บครับ โดย ภาณุ อดกลั้น RN, M.Ed ************ บทนำ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะนิ่วสามารถพบได้ทุกส่วนของระบบทางเดินปัสสาวะ สาเหตุที่พบมีได้มากมาย ได้แก่ 1. พันธุกรรม เช่น โรคไต บางชนิด (RENAL TUBULAR ACIDOSIS) 2. ขาดสารยับยั้งนิ่วในผู้ป่วย (CITRATE PYROPHOSPHATE) 3. อายุ พบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมากในเด็ก และผู้สูงอายุ นิ่วในไตและท่อไตมักพบในผู้ใหญ่ 4. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศ มักพบนิ่วในหน้าร้อน และภูมิอากาศแห้งแล้งมากกว่า 5. การดื่มน้ำและปริมาณปัสสาวะ ผู้ที่ดื่มน้ำน้อย จำนวนปัสสาวะน้อยมีโอกาสพบนิ่วมากกว่า 6. อาหาร บางชนิดมีส่วนสำคัญในการเกิดนิ่ว เช่น นิ่วยูริค จะพบมากขึ้นในผู้ที่ทานโปรตีนมาก เป็นต้น การักษานิ่ว ขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่ง การอุดตันทางเดินปัสสาวะ รักษาการติดเชื้อ การรักษานิ่วทั่วไป คือ การรักษาทางยา , การดื่มน้ำมาก ๆ , การออกกำลังกาย (ชนิดที่มีการเคลื่อนไหว) การรักษาด้วยการสลายนิ่ว (E.S.W.L) โดยใช้คลื่น SHOCK WAVE เป็นคลื่นกระแทกจากเครื่องซึ่งอยู่นอกร่างกาย ไม่มีบาดแผล ไม่ต้องเสี่ยงต่อการดมยา การรักษาด้วยการส่องกล้อง ผ่านไต ผ่านท่อไต เพื่อสลายนิ่ว คล้องนิ่วออก การผ่าตัดแบบมีบาดแผลเพื่อนำนิ่วออก ยังมีความจำเป็นในบางราย ที่มีนิ่วขนาดใหญ่ การเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับตำแหน่งนิ่ว ขนาดนิ่ว การทำงานของไต สภาพของผู้ป่วย ทุกวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จึงใช้การพิจารณาผู้ป่วยเป็นราย ๆ เป็นหลัก การทำ ESWL เป็นวิธีการซึ่งไม่ invasive และส่วนใหญ่ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล ศัลยแพทย์ที่ทำการสลายนิ่วจะต้องฝึกฝนและคุ้นเคยกับการใช้ ultrasound หรือ เอกซเรย์ในการหานิ่ว นอกจากนั้นจะต้องตระหนักและรู้จักรักษาภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ทำการสลายนิ่ว หรือภายหลังการสลายนิ่วได้ ระยะเวลากว่าเศษนิ่วจะหลุดออกมาหมดไม่แน่นอน บางรายต้องสลายนิ่วซ้ำอีกหนึ่งหรือหลายครั้ง ไม่สามารถจะรับรองผลการรักษาได้ทุกราย โดยที่มีอัตรา stone free rate ที่ 3 เดือนประมาณ 75% การที่เศษนิ่วไม่หลุดออกมาในเวลารวดเร็วทำให้ผู้ป่วยบางคนต้องเดินทางมารับการตรวจติดตามผลหลายครั้งซึ่งเป็นการเสียเวลาของผู้ให้การรักษาและเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วย การรักษาจึงต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วย แพทย์ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าจะคาดหวังอะไรได้จากการสลายนิ่ว ค่าใช้จ่าย อัตราสำเร็จและความจำเป็นในการติดตามผล นิ่วที่เหมาะสำหรับ ESWL ได้แก่นิ่วที่มีขนาดไม่เกิน 2 ซม. และมี stone burden ไม่มาก ส่วนนิ่วที่ใหญ่กว่านี้จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยเช่นการผ่าตัดเปิดหรือทำ PCNL ข้อห้ามในการทำ ESWL คือ • มีการอุดกั้นของท่อไตต่ำกว่าจุดที่นิ่วอยู่ อันจะทำให้นิ่วที่แตกแล้วไม่สามารถหลุดลงมาได้ • ไตด้านนั้นไม่ทำงานแล้ว • มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด หรือได้รับยาผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสำหรับการรักษาด้วย ESWL คือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยที่รับยาต้านเกร็ดเลือด เช่น ASA • ผู้ป่วยที่มีการอักเสบติดเชื้อและยังไม่ได้รับการรักษา ไตที่ไม่ทำงาน และมีการอุดกั้นเลยก้อนนิ่วลงไปซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข • ความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ • ผู้ป่วยที่กำลังมีครรภ์เพราะจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้ • มี calcified renal artery หรือ aortic aneurysm ภาวะแทรกซ้อนของ ESWL ได้แก่ • ปัสสาวะเป็นเลือด • perirenal hematoma (เกิดได้ราวน้อยกว่า 1 %) • เกิดการอักเสบติดเชื้อ • เศษนิ่วลงมาอุดท่อไต (steinstrasse) ซึ่งเกิดได้ในราว 5% รักษาได้โดย hydration ร่วมกับยาปฏิชีวนะ แต่ถ้ามีเศษนิ่วก้อนโตขวางอยู่จะต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยได้แก่ percutaneous nephrostomy เพื่อระบายปัสสาวะ และใช้ ureteroscope เข้าไปทำลายเศษนิ่วก้อนที่ขวางอยู่นั้น หรือทำ ESWL ที่ steinstrasse • Pancreatitis • ส่วนผลระยะยาวเช่นการเกิดความดันโลหิตสูง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ การให้คำแนะนำผู้ป่วยให้ไปปฏิบัติที่บ้าน ให้เน้นในเรื่องของการปฎิบัติตัวเพื่อให้หาย และไม่เกิดเป็นซ้ำดังนี้ • ให้ดื่มน้ำมากกว่าวันละ 8 แก้ว • การดื่มน้ำมะนาววันละแก้วจะเพิ่มระดับ citrate ซึ่งป้องกันนิ่วที่เกิดจากเกลือแคลเซียม • ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม Cola เนื่องจากไปลด citrate • ผู้ป่วยที่มีนิ่วเป็นชนิดอาหารเค็มที่มีเกลือแคลเซียมควรลดเกลือโซเดียมเนื่องจากโซเดียมไปเพิ่มการขับแคลเซียม • ผู้ป่วยที่มีนิ่วเป็นเกลือแคลเซียมควรจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมอย่างพอเพียงเนื่องจากแคลเซียมในอาหารจะไปจับกับ oxalate ในอาหาร • ผู้ที่มีนิ่วควรรับประทานอาหารที่มีใยมาก • ให้ลดอาหารโปรตีนเนื่องจากอาหารโปรตีนจะเพิ่มการขับเกลือแคลเซียม ยูริก และoxalate ในปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วได้ง่าย • ลดอาหารที่ให้สาร purine สูงเช่นเครื่องใน สัตว์ปีก เบียร์ ถั่ว • สังเกตน้ำปัสสาวะหากมีลิ่มเลือด หรือ แดงจากเกินกว่า 1 สัปดาห์ หรือ ปัสสาวะไม่ออกให้กลับมาพบแพทย์ก่อนกำหนดได้ • รับประทานยาให้ครบตามแผนการรักษาของแพทย์ • ควรออกกำลังกายทุกวัน วันละประมาณ 30 นาทีอย่างต่อเนื่อง สรุป การรักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยวิธีการสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกจาก ภายนอก (Extracorporeal Shock Wave Lithotripter - ESWL) เป็นวิธีการรักษานิ่วที่ทำกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยใช้คลื่น SHOCK WAVE แทนการผ่าตัดในการสลายนิ่วเอาก้อนนิ่วออกจากไตระบบทางเดินปัสสาวะ โดย 1) ไม่ต้องผ่าตัด 2) หายเร็ว 3) นอนพักในโรงพยาบาลเพียง 1 วัน 4) เป็นการรักษาแต่ภายนอก 5) เจ็บเล็กน้อย และ 6) ราคาประหยัด ทั้งนี้ คลื่น SHOCK WAVE ผ่านเนื้อเยื่อของร่างกายโดยไม่ทำอันตราย เมื่อคลื่นถูกก้อนนิ่ว จะเกิดรอยร้าวหรือแตกบนก้อนนิ่ว ก้อนนิ่วจะสลายตัว หลังจากใช้เครื่องสลายนิ่ว ราวๆ 1 ชั่วโมงหลังจากใช้เครื่องสลายนิ่ว ก้อนนิ่วจะสลายตัวและขับออกมาตามธรรมชาติ การพยาบาลผู้ป่วยต้องวางแผนไว้ 4 ระยะ คือ 1) การพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำการรักษา 2) การพยาบาลผู้ป่วยขณะทำการรักษา 3) การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำการรักษา และ 4) การให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ และ เกิดเป็นนิ่วซ้ำ โดยที่หัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยคือประเด็นในเรื่อง ความเจ็บปวด การติดเชื้อ การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ และ การมีปัสสาวะออกเป็นเลือด ทั้งนี้ การดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 2-3 ลิตร หรือมากกว่าเป็นวิธีการป้องกันการเกิดนิ่วที่ดีที่ง่ายที่สุด ประหยัดที่สุดและอาจกล่าวได้ว่าดีที่สุดในปัจจุบันหากทำร่วมกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัดและประเมินผล ประกันคุณภาพ การพยาบาล

คำสำคัญ (Tags)#eswl#การรักษาด้วยการสลายนิ่ว

หมายเลขบันทึก: 262278, เขียน: 20 May 2009 @ 13:06 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 52, อ่าน: คลิก


ความเห็น (52)

itom
IP: xxx.172.202.163
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณบทความดีๆ คะ
 • พอดี พ่อ เพิ่งการรักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยวิธีการสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกจาก ภายนอก (Extracorporeal Shock Wave Lithotripter - ESWL)
 • ไม่มีอากาเจ็บปวดมากนัก พักได้ 5-6 วัน ท่านก็ออกไปทำงานอีกแล้ว (ทำไร่) ห้ามก็ไม่ฟัง
 • จะมีผลข้างเคียงอื่นๆตามมาอีกไหมคะ ยาที่ให้มาก็ไม่ทานตามกำหนด
 •  
IP: xxx.113.119.123
เขียนเมื่อ 

อาจมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดได้

ให้ดื่มน้ำมากๆครับ ขอให้เป็นน้ำสะอาด

การรักษาแบบนี้อาจต้องทำหลายครั้ง

ให้กำลังใจผู้ป่วยเรื่อยๆนะครับ

ภาณุ

รัตนา
IP: xxx.42.126.218
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอคำปรึกษาโรคนิ่วในไตด้วยค่ะ

ดิฉันรมีอาการปวดบริเวณบั้นเอวขวามาได้ระยะหนึ่ง ทีแรกก็นึกว่ายกของหนักจึงรู้สึกเหมือนเสียดเป็นพักๆ

แรกๆ อาการปวดก็ไม่มากนัก เสียดสักพักก็หายไปแต่ตอนนี้มักจะมีอาการเสียดตลอดเวลาจนทำให้รู้สึกรำคาญ

คุณภาณุพอจะให้ข้อมูลได้มั้ยคะว่าดิฉันเป็นโรคนิ่วที่ไตรึป่าว และจากอาการข้างต้นดิฉันเป็นถึงระดับไหนคะ ต้องได้รับการผ่าตัทันที

รึป่าวคะพอดีติดเรียนโท คาดว่าจะผ่าได้หลังจากสอบเสร็จ อีก 6 เดือนค่ะ

รบกวนขอข้อมูลด้วยนะคะ กลัวค่ะ ...........รัตนา

 • สวัสดีค่ะ
 • คนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยใช่มั้ยคะ
 • ขอบคุณค่ะ
IP: xxx.7.167.127
เขียนเมื่อ 

ตอบคุณรัตนา

เพื่อความมั่นใจว่าใช่หรือเปล่าควรไปพบศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ซึ่งคุณจะได้รับการตรวจ 4 อย่างคือ

1. ตรวจร่างกายทั่วไป

2. ตรวจเลือดดูการทำงานของไต

3. ตรวจปัสสาวะ

4. ตรวจทางรังสี เช่น เอกเรย์ หรือ อัลตราซาวน์

หากพบว่าเป็นนิ่ว แพทย์จะแจกแจงวิธีการรักษา และให้คุณ

ตัดสินใจเองอีกครั้งครับ

ภาณุ

IP: xxx.7.167.127
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ pa_daeng

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ควรนอนพักดูอาการ 1 คืน ครับ

อาจมีปัสสาวะเป็นเลือด หรือ ปวดกล้ามเนื้อมากได้

ซึ่งแก้ไขได้ครับ แต่ถ้าหากไม่มีอาการผิดปกติ แพทย์อาจ

ให้กลับได้เลยครับ เพราะการสลายนิ่ว อาจไม่หมดในครั้งเดียว

บางคนอาจทำ 3-4 ครั้ง ครับ

ภาณุ

ธารทิพย์
IP: xxx.47.96.98
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นโรคกรวยไตอักเสบทุกปี และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายมาก ล่าสุด เข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนธันวาคม และอัลตราซาวน์พบก้อนนิ่วขนาด 4-6 มม. จำนวนไม่มากนัก ที่ไตทั้ง 2 ข้าง คุณหมอแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ ก่อน เผื่อก้อนนิ่วจะหลุดไป แต่ดิฉันรู้สึกถึงความผิดปกติในการปวดเอวด้านขวาเป็นระยะๆ แต่อยู่ในระดับที่ทนได้ อยากเรียนถามคุณภาณุว่า ดิฉันควรสลายนิ่วออกไปตอนนี้เลย หรือดื่มน้ำไปเรื่อยๆ เพื่อดูอาการก่อน ขอบคุณค่ะ

จันดา ชาติไธสงค์
IP: xxx.231.130.1
เขียนเมื่อ 

ผมเป็น นิ่วทีไตด้านซ้าย รักษา มา ตั้งแต่ ธค.2552แล้วไม่หาย หมอ บอกเป็น ก้อนเล็ก หลุดออกเองได้ แต่ก็ไม่เห็น หลุดเสียที่ มันจะปวด อาทิตย์เว้นอาทิตย์ ยิ่งตอนนี้จะมาปวดปริเวณกระเพราะปัสวะ แล้วลามไปที่เอว ผมก็ทานยาที่หมอให้มาแก้ปวด และทานยาแผนโบราณ ญ้าหนวดแมวด้วย บางคั้รงต้องไปฉีดยาแก้ปวดบ่อยๆ ผมอยากทราวว่าการรักษาด้วยยาละลาย มันใช้เวนานขนาดใหนครับ หรือว่า จะใช้วิธียิงคลื่น ดี แล้วค่าใช้จ่ายแพงมากใหมครับ ตอบด้วยนะครับมันทรมารมาก แย่กันทั้งครอบครัวเลย

IP: xxx.49.52.142
เขียนเมื่อ 

เรียน จันดา ชาติไธสงค์

ก่อนตอบขอข้อมูลเพิ่มเติม 3 ข้อ

1. ครั้งแรกใครที่วินิจฉัยว่าเป็นนิ่ว จากโรงพยาบาลใด

2. ได้ตรวจตรวจการเอกซเรย์ที่เรียกว่า plain KUB และ Ultrasound Kidney หรือไม่

3. มีโรคประจำตัวหรือไม่ หรือกินยาอะไรเป็นประจำครับ

ขอด่วนจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกครับ

ภาณุ

จันดา
IP: xxx.231.130.1
เขียนเมื่อ 

ตอบ.1.คุณหมอจาก รพ.รวมชัยประชารักษ์ อ.บ่างบอครับ

2. ได้ตรวจครับ มีการฉีดสีด้วยครับ

3.ไม่มีโรคอี่น นอกจากนิ่วครับ ส่วนยาหมอให้ทานยาปรับกรดครับ

แต่ปัจจุบันผมเลิกทานมาทานยามุนไพร หญ้าหนวดแมว ที่เขาทำเป็นแคปซูนแทน ผมควรจะหยุดยาที่หมอให้มาใหมครับ

และระยะหลังนี่(อาทิตย์เว้นอาทิตย์)อาการปวดขัดปริเวณเหนืออวัยวะเพศ และแสบลำกล้องมากเมื่อปัสวะ อาการนี้ มันจะไกล้หายหรือมันจะหนักขึ้นครับ

เมื่อวานปวดท้องทั้งวัน ช่วงเย็นขับรถไปหาหมอ นังรอหมอจนอาการปวดหาย ผมหงุดงิดมาก ก็เลยให้หมอฉีดยาแก้ปวดให้เสียเลย

ขอบคุณมากครับที่อุตส่าตอบ ผมดีใจมาก แรกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะโพสได้แค่มาอ่านดู แต่ไม่รู้จะพึ่งไคร ขอบคุณมากเลยครับ

ภาณุ
IP: xxx.31.44.140
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณจันดา ชาติไธสงค์

คุณเป็นคนที่รักสุขภาพและใส่ใจรายละเอียดดีมากครับ สำหรับปัญหาที่ผมได้ทราบขอเสนอแนะเป็น 2 ข้อ ดังนี้ครับ

1. " มันจะปวด อาทิตย์เว้นอาทิตย์ ยิ่งตอนนี้จะมาปวดปริเวณกระเพราะปัสวะ แล้วลามไปที่เอว"

ข้อเสนอแนะ : ปัญหาปวดสำคัญที่สุดของคุณ เพราะรบกวนชีวิตประจำวัน ซึ่งอาการปวดของผู้ที่เป็นนิ่วในไตใหญ่ๆเลยมี 3 ข้อที่พบบ่อย 1) ก้อนนิ่วเคลื่อนที่ อันนี้เป็นแล้วหายได้เร็ว 2) มีการติดเชื้อที่ไต อันนี้มีไข้ร่วมกับอาการปวดเอว ปัสสาวะอาจผิดปกติ 3) เนื้อไตเสียหาย อาจขาดเลือด วิธีแก้ไขคือ ไปพบศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่คุณไว้วางใจได้ จะได้ยาบรรเทาปวดเพื่อให้คุณสุขสบายมากขึ้น เช่น Tramadol ชนิดรับประทาน อาการปวดลดลง สามารถทำกิจกรรมได้โดยไม่กังวล แต่มีข้อเสียที่คลื่นไส้ อาเจียนผะอืดผะอมได้มากครับ สำหรับสมุนไพรหญ้าหนวดแมวก็สามารถใช้ได้ แต่ควรปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญสมุนไพร เพื่อให้ใช้ในขนาดที่เหมาะสม ไม่เกิดอันตราย

2. "ผมเป็น นิ่วทีไตด้านซ้าย รักษา มา ตั้งแต่ ธค.2552แล้วไม่หาย หมอ บอกเป็น ก้อนเล็ก หลุดออกเองได้ แต่ก็ไม่เห็น หลุดเสียที่"

ข้อเสนอแนะ : หากนิ่วนั้นมีขนาดเล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร และมีผิวเรียบ จะหลุดออกได้เองโดยการดื่มน้ำสะอาด วันละ 3 ลิตร ร่วมกับการออกกำลังกาย เช่น วิ่งเยาะๆ หรือ กระโดดเชือก หรืออื่นๆที่คุณชอบ ระยะเวลาในการหลุดอยู่ในช่วง 2 - 4 สัปดาห์ครับ

แต่ถ้าไม่ออกจริงๆ ขั้นตอนต่อไปคือ วินิจฉัยว่าเป็นนิ่วชนิดใด ถ้าไม่ใช่นิ่วแข็วมาก ควรไปสลายนิ่วโดยใช้ ESWL ครับ เพราะไม่มีบาดแผลภายนอก ไม่ต้องดมยาสลบ ทำเสร็จกลับบ้านได้ภายใน 1 วันครับ แล้วอาจนัดมาดูอาการซ้ำ หรือ สลายนิ่วซ้ำถ้ายังออกไม่หมด ราคาไม่แพงครับถ้าไปทำที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลรัฐที่มีบริการ ถ้าเอกชนแพงครับไม่แนะนำ แต่ถ้านิ่วแข็งมาก คือ ชนิดออกซาเลต อาจใช้วิธีการเจาะไตที่แผลเล็ก หายไวครับ อันนี้นอนโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ครับ แพงครับ

หวังว่าคุณคงได้รับประโยชน์บ้างตามสมควร ขอให้หายจากความปวด โรคนิ่ว และควรกังวลที่มีทั้งปวงครับ

ปรารถนาดี....ภาณุ

junda
IP: xxx.231.130.1
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณในความกรุณา ครับได้กำลังใจและได้แนวทางการปฎิบัตตัว มากเลย อยากลบกวนถาม เรื่องอาหาร 2ข้อ

.1 อาหารที่เป็นสาเหตจะทำให้เกิดโรค นี่

1. 1 เนื้อสัตว์

1.2 ผัก

2.อาหารที่ควรละเว้นระหว่างรักษา

2.1 เนื้อสัตว์

2.2 ผัก

และ ทานยาสมุนไพรนานจะมีผลเสียใหมครับ

แค่นี้ก่อนครับขอคุณในความกรุณาอีกครั้งครับ

ภาณุ
IP: xxx.31.44.140
เขียนเมื่อ 

ขอตอบดังนี้

1 อาหารที่เป็นสาเหตุ

ข้อเสนอแนะ : หลักๆแล้วมีผลน้อยมาก เช่น ผักรสขม ประเภท ผักเม็ก สะเดา เป็นต้น เหตุหลักๆมาจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทำให้ผิวเนื้อไตมีที่ให้ตะกอนนิ่วยึดเกาะ หรือ ขาดโปรตีน คนที่ชอบกลั้นปัสสาวะ ดื่มน้ำน้อยกว่า 2 ลิตรต่อวัน

2.อาหารที่ควรละเว้นระหว่างรักษา

ข้อเสนอแนะ : ถ้าไม่มีปัญหาโรคประจำตัวใดๆ อยากให้กินตามปกติ ไม่ควรบังคับตนเองจนเกิดความเครียด เพราะจะทำให้เกิดอาการปวด และโรคกระเพาะอาหารเพิ่มได้ และเพิ่มเรื่องการรับประทานผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น ดื่มน้ำสะอาดมากขึ้น ประมาณวันละ 3 ลิตร อย่ากลั้นปัสสาวะ จะดีที่สุดครับ

ภาณุ

กุ้ง
IP: xxx.121.186.139
เขียนเมื่อ 

เรียนถามเรื่องการทานยาแก้ปวดค่ะ หากมีอาการปวดหลัง ปวดเอว จากสาเหตุนิ่วในไต ไม่ทราบว่าจะทานยาแก้ปวดพารา เพื่อบรรเทาอาการได้มั้ยคะ ตอนนี้กำลังปวดอยู่ค่ะ วันนี้ไปหาหมอมาแล้วหมอไม่ไดให้ยาแก้ปวดมาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับความกรุณา

ภาณุ
IP: xxx.49.205.132
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณกุ้ง

1. หากมีอาการปวดหลัง ปวดเอว จากสาเหตุนิ่วในไต ไม่ทราบว่าจะทานยาแก้ปวดพารา เพื่อบรรเทาอาการได้มั้ยคะ

ตอบ :

ได้แต่ไม่เหมาะ ถ้ามีสาเหตุจากนิ่ว จะบรรเทาได้อาจจำเป็นต้องใช้ NSAID เช่น diclofenac 25 mg ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เพราะระคายเคืองกระเพาะอาหาร มีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไป แต่ให้ระวังเรื่องแพ้ยาด้วยครับ

อีกทางที่ดีคือ ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือใหม่ เพราะอาการปวดเป็นที่ที่รอไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องทนครับ

ภาณุ

nok
IP: xxx.88.116.148
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามค่ะ คือดิฉันเป็นนิ่วในไต ตอนทราบก็คือปวดท้องจนเข้าฉุกเฉิน จึงได้ตรวจเจอค่ะ

1.คือดิฉันได้ทำการรักษานิ่วในไตโดยการ ใช้คลื่นโดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จนครบ 5 ครั้ง, แต่นิ่วยังไม่หลุด ขนาดนิ่ว7 มิลลิเมตร การยิงหลายๆ ครั้งจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะภายในหรือเปล่าคะ

2. สังเกตุตัวเอง หลังจากที่เป็นนิ่วมา ประมาณ3 เดือน จะผายลมบ่อยมาก และเรอบ่อย (เกี่ยวหรือเปล่าคะ)

3. ยาที่ฉีดก่อนทำการสลายนิ่ว ทุกครั้งนั้น จะทำให้เบลอๆ ล่องลอย เป็นมอร์ฟีนหรือเปล่าคะ แล้วฉีดบ่อยๆ จะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

4. ดิฉันควรจะเปลี่ยนหมอ หรือเปล่าคะ ตอนนี้ก็กินยาหลังจากยิงครั้งสุดท้ายอยู่ค่ะ พอยาหมดคุณหมอนัดไปเอกซเรย์ อีกค่ะ คือว่าดิฉันคิดว่า ถ้าต้องรักษาไปเรื่อยๆ อย่างนี้ คงไม่ไหวแน่ๆ ตอนนี้ก็หมดไปหลายหมื่นแล้วเหมือนกันค่ะ ดีที่ได้ประกันแบ่งภาระไปบ้าง

5. ถ้ายิงครบแล้วยังไม่หลุด นี่ต้องผ่าตัดส่องกล้องใช่หรือเปล่าคะ แล้วค่ารักษาประมาณเท่าไหร่คะ พอทราบหรือเปล่าคะ

รบกวนด้วยนะคะ

เรียน คุณ nok

1.รักษานิ่วในไตโดยการ ใช้คลื่นจนครบ 5 ครั้ง, แต่นิ่วยังไม่หลุดจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะภายในหรือเปล่าคะ

ตอบ : ปลอดภัยครับ ถ้ายิงไม่แตกอาจเป็นนิ่วออกซาเลทซึ่งแข็งมากอาจต้องขบนิ่วครับ

2. สังเกตุตัวเอง หลังจากที่เป็นนิ่วมา ประมาณ3 เดือน จะผายลมบ่อยมาก และเรอบ่อย (เกี่ยวหรือเปล่าคะ)

ตอบ : คุณเครียดครับ

3. ยาที่ฉีดก่อนทำการสลายนิ่ว ทุกครั้งนั้น จะทำให้เบลอๆ ล่องลอย เป็นมอร์ฟีนหรือเปล่าคะ แล้วฉีดบ่อยๆ จะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

ตอบ : ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ครับ ปริมาณที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับ เป็นยาแก้ปวดครับ

4. ดิฉันควรจะเปลี่ยนหมอ หรือเปล่าคะ

ตอบ : แนะนำพบแพทย์ในโรงพยาบาลจังหวัดเพราะลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้ และดูแลได้ต่อเนื่อง ครบวงจร

5. ถ้ายิงครบแล้วยังไม่หลุด นี่ต้องผ่าตัดส่องกล้องใช่หรือเปล่าคะ แล้วค่ารักษาประมาณเท่าไหร่คะ พอทราบหรือเปล่าคะ

ตอบ : ราคาที่ทราบในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ช่วง 2.5 - 3.5 หมื่นบาท ครับ ถ้าเบิกได้ก็จ่ายเฉพาะค่าห้องพิเศษครับ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ

ขอให้หายไวๆ สุขกายสุขใจนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

ภาณุ

nok
IP: xxx.123.142.69
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ สำหรับคำตอบ ได้ยินแล้วค่อยสบายใจขึ้นเยอะค่ะ

nok
IP: xxx.123.177.53
เขียนเมื่อ 

รบกวนอีกทีค่ะ

พอดีว่าวันนี้ไปหาหมอมาค่ะ ปวดท้องมากบริเวณรอบสะดือไปทางสีข้างด้านขวาค่ะ

แต่ว่านิ่วที่เป็นอยู่มันด้านซ้าย ไปหาหมอ หมอบอกว่าอาจจะเป็นกระเพาะอาหารเป็นแผลค่ะ เลยสงสัยดังนี้ค่ะ

1. เป็นเพราะยาแก้ปวดที่ฉีดเข้าไปบ่อยๆ หรือเปล่าคะ เลยทำให้สภาพให้กระเพาะเป็นกรด(หรือเปล่า)

ขอบคุณมากค่ะที่สละเวลาตอบคำถาม

นฐพร แทนเกษม
IP: xxx.120.168.88
เขียนเมื่อ 

น้ำผลไม้ที่เป็นกล่องๆดื่มได้ไหมค่ะ

เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง ส้ม องุ่น ดื่มได้เยอะๆหรือเปล่าค่ะ

หนูเป็นโรคนิ่วในท่อไตค่ะ ประมาณ 2 มิล อายุหนู 14 ปีค่ะ

ภาณุ
IP: xxx.49.74.14
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณnok

คำถาม : พอดีว่าวันนี้ไปหาหมอมาค่ะ ปวดท้องมากบริเวณรอบสะดือไปทางสีข้างด้านขวาค่ะ แต่ว่านิ่วที่เป็นอยู่มันด้านซ้าย ไปหาหมอ หมอบอกว่าอาจจะเป็นกระเพาะอาหารเป็นแผลค่ะ 1. เป็นเพราะยาแก้ปวดที่ฉีดเข้าไปบ่อยๆ หรือเปล่าคะ เลยทำให้สภาพให้กระเพาะเป็นกรด(หรือเปล่า)

คำตอบ : ถ้าเป็นยาแก้ปวดชนิด buscopan จะไม่มีผลในเรื่องโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลครับ แต่ถ้าเป็นชนิดอื่นๆ เช่น diclofenac ก็จะทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหรได้ครับ ดังนั้นควรแจ้งแพทย์ หรือ พยาบาลเพื่อปรับเปลี่ยนยา หรือให้คำแนะนำที่เหมาะสม

เรื่องสำคัญคือ ความเครียดเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร และโรคอื่นๆได้มากครับ ขอให้มีความสุข คลายความเครียดให้ได้นะครับ

เรียน คุณนฐพร แทนเกษม

คำถาม : หนูเป็นโรคนิ่วในท่อไตค่ะ ประมาณ 2 มิล อายุหนู 14 ปีค่ะ จะน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องๆดื่มได้ไหมค่ะ

เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง ส้ม องุ่น ดื่มได้เยอะๆหรือเปล่าค่ะ

คำตอบ : ดื่มได้ครับ และดีมากๆด้วย ขอให้เป็นชนิดน้ำผลไม้ 100 % จะดีมากครับ โดยเฉพาะ

โรคนิ่วในท่อไตที่มีขนาดเล็ก ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 2 ลิตรขึ้นไป ร่วมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นิ่วอาจหลุดออกได้เอง โดยไม่ต้องผ่าตัดได้ครับ ขอให้โชคดี มีความสุขครับ

AEY
IP: xxx.142.54.17
เขียนเมื่อ 

คือสามีของดิฉันเป็นนิ่วในท่อไตนะค่ะเอ็กซเรแล้วเห็นภาพเป็นเงาๆ หมอนัดไปตรวจอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 15 ก.ยนี้คะแต่มีข้อสงสัยถ้าหากรักษาด้วยการใช้คลื่นยิงเข้าไปจะมีผลข้างเคียงอะไรใหมคะ พอดีสามีเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยกินยาตลอด

ค่ารักษาประมาณเท่าไหร่เอาราคาของเอกชนและของรัฐนะคะ

ภาณุ
IP: xxx.49.92.6
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ AEY

คำถาม 1 : สามีเป็นนิ่วในท่อไตนะค่ะเอ็กซเรแล้วเห็นภาพเป็นเงาๆ หากรักษาด้วยการใช้คลื่นยิงเข้าไปจะมีผลข้างเคียงอะไรใหม(เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยกินยาตลอด)

ตอบ : เนื่องจากขณะสลายนิ่วอาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อ แพทย์อาจให้ยาแก้ปวด ดังนั้นหากเป็นความดันโลหิตชนิดควบคุมได้ จะไม่เกิดอันตราย ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนว่าความดันโลหิตจะสูงขึ้นหรือไม่ ผลข้างเคียงที่พบส่วนใหญ่จะมีปัสสาวะมีเลือดปนอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ หากผู้ป่วยไม่สูงอายุก็พบว่าได้ผลดีครับ

คำถาม 2 : ค่ารักษาประมาณเท่าไหร่เอาราคาของเอกชนและของรัฐนะคะ

ตอบ : ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง เนื่องจากมีการแข่งขันกัน จึงขอให้สอบถามโดยตรงกับแพทย์ที่ทำการรักษาครับ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ ขอให้สุขภาพดีครับ

มยุรี
IP: xxx.28.247.114
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามค่ะ ว่าพ่ออายุ 53 ปี เป็นโรคนิ่วในไต โดยขั้นต้นหมอบอกว่าพบ 2 ที่คือ ที่ท่อไต กับที่ไตเลย

รบกวนสอบถามนะค่ะว่า พ่อเป็นเบาหวาน และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง น้ำหนักลดลงมาก จาก 60 กว่าเหลือ 55 โล

แล้ววันนี้หมอนัดให้ไปนอนโรงพยาบาลเพื่อเอ็กเรย์ว่าจะเอาอย่างไรระหว่างผ่าตัดกับสลาย อยากทราบค่ะว่า

พ่อจะมีสิทธิ์สลายได้ป่าวค่ะ เพราะว่าเป็นห่วงพ่อมาก ไม่อยากให้ผ่าตัด แล้วรบกวนถามว่า พ่อน้ำหนักลดกว่า 10 กิโล

ซึ่งตอนนี้ได้ใบเขียวจากการตรวจเบาหวานแล้ว การที่พ่อผอมมากๆๆ แสดงว่าพ่อเป็นโรคนิ่วนี้ป่าวค่ะ

ขอบคุณค่ะ มยุรี

ภาณุ
IP: xxx.157.210.76
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณมยุรี

ถาม 1 : เป็นโรคนิ่วที่ท่อไต กับที่ไต ร่วมกับ เป็นเบาหวาน และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง น้ำหนักลดลงมาก จาก 60 กว่าเหลือ 55 โล

จะเลือกระหว่างผ่าตัดกับสลาย

ตอบ : ถ้าก้อนนิ่วมีขนาดน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร ควรใช้การลสายนิ่ว เพราะไม่มีบาดแผล ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย

เว้นแต่สลายแล้ว 3 - 4 ครั้งไม่ได้ผล ควรผ่าตัดครับ

ถาม 2 : เบาหวาน

ตอบ : ตรวจเลือดถ้า น้ำตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัม% ในการเจาะเลือด 2 ครั้ง ในเวลาที่ต่างกันพอสมควร เช่น 1 เดือน แสดงว่าเป็นครับ

hikaru_amp
IP: xxx.164.34.148
เขียนเมื่อ 

อยากแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วอ่ะ

กิ๊ฟ
IP: xxx.207.33.101
เขียนเมื่อ 

พอดีว่าคุณพ่อของหนูท่านพึ่งทำการสลายนิ่วในไตมาและมีอาการเวียนหัว อาเจียน มานานจนจะถึง2 สัปดาห์จะ3แล้วอยากทราบว่าสาเหตุมาจากการสลายนิ่วใช่ไหมค่ะ แล้วหนูควรทำอย่างไร ขอความกรุณาท่านที่พอจะตอบปัญหาหนูได้ช่วยตอบแล้วมาที่ [email protected] ขอบคุณค่ะ

ขอถาม
IP: xxx.53.247.156
เขียนเมื่อ 

หลังจากสลายนิ่วในไตมาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วพ่อของหนูก้ยังหายเลยบางท่านก็บอกว่าสาเหตุมาจากตัวยาจนส่งผลข้างเคียงไปหาอวัยวะส่วนอื่นได้ หนูควรทำยังไงค่ะ แล้วอาหารที่ควรทานหละคืออะไร

คำถามคุณกิ๊ฟ [email protected]

๑. อาการเวียนหัว อาเจียน มานานจนจะถึง2 สัปดาห์สาเหตุมาจากการสลายนิ่วใช่ไหมค่ะ

ตอบ : ไม่ได้มาจากการสลายนิ่วครับ

๒. แล้วหนูควรทำอย่างไร

ตอบ : ควรหาสาเหตุ ซึ่งพบได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง การได้รับยาแก้ปวดบางชนิด ความเครียด

หรืออื่นๆ ผู้ที่จะให้คำตอบกับคุณคือแพทย์ที่รักษาคุณพ่อครับ พาท่านไปพบเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเร็ว กรณีอยู่ไกล

อาจใช้บริการโรงพยาบาลใกล้บ้านครับ แล้วอย่าลืมให้รายละเอียดประวัติส่วนตัวคุณพ่อด้วยนะครับ

ขอให้คุณพ่อหายไวๆนะครับ

ภาณุ

คำถามที่ 28 ขอถาม [IP: 113.53.247.156] เมื่อ 21 ตุลาคม 2553 05:49

๑. หลังจากสลายนิ่วในไตมาได้ประมาณ3สัปดาห์ อาหารที่ควรทานคืออะไร

ตอบ : หากท่านไม่มีโรคประจำตัว แนะนำให่ท่านรับประทานอาหารตามปกติครับ

ส่วนที่ต้องเพิ่มคือ ๑) การดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 2-3 ลิตร ๒) รับประทานผักสีเขียว และผลไม้ที่มีประจำถิ่นซึ่งหาได้ง่าย เช่น กล้วย สับปะรด ฝรั่ง เป็นต้น ๓) การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทุกๆวันที่เหมาะกับวัยครับ

ขอให้มีความสุขในการดูแลคุณพ่อ ได้บุญกุศลแรงนะครับ

ภาณุ

คณิศร อริยทัดสุธา
IP: xxx.21.140.114
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณภาณุ.......แฟนผมได้ทำการไปตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วได้อัลตร้าซาวช่องท้อง ผลรายงานของหมอพบว่า"ไตบวมสองข้างและส่วนล่างของไตซ้าย พบว่ามีก้อนนิ่วขนาด" 7 มิล " แต่การทำงานของไตปกติ " ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงหรือไม่ครับ และ วิธีแก้ไขมีทางไหนบ้างครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ.....ขอบคุณครับ

เรียน คุณคณิศร อริยทัดสุธา

ถาม : 1. มีก้อนนิ่วขนาด" 7 มิล " แต่การทำงานของไตปกติ " ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงหรือไม่ครับ

ตอบ : ไม่รุนแรงครับ

ถาม : 2. มีวิธีแก้ไขมีทางไหนบ้างครับ

ตอบ : รายละเอียดยังไม่พอครับ ขอตอบโดยภาพรวมดังนี้ครับ

ถ้าเป็นที่ไต อาจใช้การสลายนิ่วครับเพราะขนาดเล็ก

ถ้าเป็นที่ท่อไตอาจใช้การส่องกล้องคีบออกครับ

บางรายแนวโน้มนิ่วหลุดง่ายทานยา และออกกำลังกายสม่ำเสมอก็หลุดออกเองได้ครับ

การรักษายุคใหม่ปลอดภัยสูงมากครับ ดังนั้นรีบจัดการก่อนที่นิ่วจะเกิดสะสมและอุดกั้นปัสสาวะครับ

ขอให้หายจากนิ่วไวๆนะครับ

ภาณุ

พรพรรณ สายทอง
IP: xxx.49.204.30
เขียนเมื่อ 

SHOCK WAVE ดูน่ากลัวนะคะวิธีนี้อยากดูวิธีการทำมากๆค่ะ เพราะยังไม่เคยเห็นเลย

สิบตรีวีรจิตร โคตรเสนา
IP: xxx.64.72.4
เขียนเมื่อ 

ผมสลายมาครั้งหนึ่งแล้วไม่หายเลย ผมเป็นที่ไตครับ

ผมรู้ว่ามันไม่หายขาด นอกจากผ่าตัดเท่านั้นจึงจะหายขาดได้

ตอนนี้ผมก็เจ็บที่ไตมาก บอกวิธีการรักษาให้หายขาดหน่อยครับ

ส่งข้อความมานะครับ e-mail. [email protected]

เรียน สิบตรีวีรจิตร โคตรเสนา

ปัญหา : สลายมาครั้งหนึ่งแล้วไม่หายเป็นที่ไต คิดว่าไม่หายขาดนอกจากผ่าตัดเท่านั้น

ตอบ : ๑. นิ่วในไตรักษาให้หายได้ และหากไม่ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำจะเกิดซ้ำได้ภายใน ๕ ปี ครับ ถ้าสลายแล้วไม่ได้ผลแสดงว่าเป็นนิ่วชนิดแข็งหรือออกซาเล็ตครับ ชนิดนี้ต้องผ่าตัดครับ ปัจจุบันปลอดภัยสูงครับ หลังผ่าตัดต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ ๑๐ -  ๑๕ วัน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนครับ

         ๒. ถ้าหากคุณยังมีอาการปวด ต้องรีบไปพบแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ จะประจำการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดครับ เพราะอาจจะเป็นกรวยไตอักเสบ หรือไตบวมครับ ซึ่งถ้าปล่อยไว้จะเกิดไตวายตามมาได้

         รีบด่วนนะครับ ขอให้หายโดยเร็วครับ

ศรีสุดา
IP: xxx.67.232.156
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอ

คือดิฉันเพิ่งทราบว่าพ่อของดิฉันเป็นนิ่วในไตมาหลายปีแล้วแต่ไม่ยอมรักษา และรุ้มาอีกว่าพี่สาวของพ่อก็เป็นโรคเดียวกันนี้ ล่าสุดไปตรวจอัลตราซาวมาก้อนนิ่วเท่าลูกปิงปองหมอให้ยาขับนิ่วมาทานแต่พ่อของดิฉันไม่ยอมทาน เพราะทานแล้วจะมีอาการปวดท้องมากจนไปทำงานไม่ได้

จึงอยากขอคำแนะนำจากคุณหมอในเรื่องของอาหารการกินและการรักษา ค่าใช้จ่ายคะ

เรียน คุณศรีสุดา

ปัญหา : คุณพ่อเป็นนิ่วในไตมาหลายปีแล้วแต่ไม่ยอมรักษา ตรวจอัลตราซาวมาก้อนนิ่วเท่าลูกปิงปองหมอให้ยาขับนิ่วมาทานแล้วจะมีอาการปวดท้องมากจนไปทำงานไม่ได้

คำตอบ :

๑. หากก้อนนิ่วมีขนาดมากกว่า ๑ เซนติเมตร โอกาสสลายนิ่วก็จะสำเร็จน้อยลงครับ แนะนำว่าควรไปพบศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะด่วนครับ เพราะหากปล่อยไว้นาน จะเกิดการติดเชื้อที่ไต หรือไตบวม จะอันตรายครับ

๒. หากนิ่วเท่าลูกปิงปอง แล้วอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะก็จะรักษาได้ง่ายครับ ใช้การขบนิ่วก็หาย ไม่เจ็บตัวครับ แต่ถ้าหากเป็นอยู่ที่ไต อันนี้ต้องผ่าตัดครับ  หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังครับ

๓. การรับประทานอาหาร ได้ตามปกติครับ ขอเพียงแต่ดื่่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้น ปกติดื่มประมาณ ๓ ลิตร(ทั้งวันครับ) จะดีมาก ร่วมกับการออกกำลังกายพอได้เหงื่อครับ

๔. ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กำหนดของโรงพยาบาลครับ

สรุปรีบดำเนินการรักษาด่วนครับ เพื่อเลี่ยงปัญหาไตวายในอนาคตครับ ขอให้โชคดี

หายโดยเร็วครับ

ปิยะหทัย ใจคำลือ
IP: xxx.49.232.239
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

 ขอปรึกษาหน่อยนะคะ คือพ่อของหนูเป็นนิ่วในไต มานานมากแล้ว สิบกว่าปีคงได้

และที่ไม่นานมานี้หมอก็ตรวจพบไขมันเกาะตับอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาพ่อทำงานหนักด้วย ตอนนี้สุขภาพของพ่อก็ไม่ค่อยดีเลยคะ ตัวเหลือง ผอม ร่างกายโทรมเร็วมาก อยากจะพาพ่อหนูไปโรงพยาบาลแต่พ่อกลัวค่าใช้จ่าย // หากรักษาค่าใช้จ่ายจะประมาณเท่าไหร่หรอคะ แล้วมันจะต้องใชเงินมากแค่ไหน ??? เพราะฐานะทางบ้านเราไม่ค่อยดีคะ -- แต่หนูสงสารพ่อ ไม่รู้จะทำยังไงดี กลัวว่าพ่อจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้

เรียน คุณปิยะหทัย ใจคำลือ

คำถาม ๑. คุณพ่อเป็นนิ่วในไต มาสิบกว่าปี

คำตอบ : คงต้องรีบรักษาครับ ถ้าไม่รักษาอาจจะเกิดปัญหาไตวายในอนาคต คุณพ่อคุณอาจจะทรมานมากขึ้นครับ เริ่มจากทำความเข้าใจกับคุณพ่อ เพราะโรงพยาบาลของรัฐ ค่าใช้จ่ายไม่แพงเพราะไม่ต้องจ่ายค่าพิเศษใดๆครับ

คำถาม ๒. ไขมันเกาะตับ สุขภาพของพ่อก็ไม่ค่อยดีเลยคะ ตัวเหลือง ผอม ร่างกายโทรมเร็วมาก

คำตอบ : ถ้าเป็นเฉพาะไขมันเกาะตับ อาจต้องรับยาลดไขมันในเลือดครับ ถ้าไม่เคยตรวจไขมันในเลือดก็ควรตรวจ ที่สำคัญคือการปรับพฤติกรรมการรับประทาน ลดอาหารมัน เพิ่มผักผลไม้ให้มากขึ้นครับร่วมกับการออกกำลังกายทุกวันให้ได้เหงื่อ โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตัวเอง อาจสอบถามกับพยาบาลก็ได้ วันละประมาณ ๓๐ นาทีเพื่อสุขภาพครับ ถ้าไม่รีบดำเนินการต่อไปอาจเกิดตับอักเสบ ซึ่งอันตรายครับ

คำถาม ๓. พ่อกลัวค่าใช้จ่าย

คำตอบ : ขอให้ใช้สวัสดิการของรัฐครับ วิธีการคือตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลของรัฐ ร่วมกับการขอใช้สิทธิสวัสดิการ(ใช้ได้ทุกโรค ในกรณีไม่มีสิทธิอื่นๆ เช่น ประกันสังคม หรือ เบิกราชการ) ซึ่งจะมีระบบช่วยเหลือครับ คนไทยต้องไม่ป่วยโดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากรัฐครับ

ขอให้คุณพ่อคุณทุเลาจากความเจ็บป่วยโดยเร็วนะครับ

ภาณุ

God
IP: xxx.47.39.128
เขียนเมื่อ 

คือรู้สึกปวดๆริมท้องน้อย ซ้าย. บางครั้งก็ขวา ปวดราวไปถึงอัณฑะ. บางครั้งก็ต้นขาหรือเอว เป็นๆหายๆไม่ได้ปวดอะไรมาก กดก็ไม่ปวดไม่เจ็บ ไม่ทราบว่าเป็นนิ่วท่อไตหรือป่าวครับ

หยาดฝน
IP: xxx.180.177.21
เขียนเมื่อ 

คุณแม่เป็นเหมือนกันค่ะ ผ่าตัดมาแล้วได้ปีหนึ่ง เป็นที่กรวยไต แต่มาเมื่อกลางเดือนที่แล้ว ปวดท้องเหมือนเคย ไปหาหมอ ปรากฎว่ามันมาอีกแล้ว 1.2 เซนติเมตร หมอแนะนำให้สลาย ครั้งแรก 22,000.-บาท ไม่รวมค่ายา ค่าห้อง ครั้งต่อไปครั้งละ 8,000.- (รพ.เอกชน) แต่หมอบอกไม่ได้ว่าจะต้องสลายกี่ครั้งถึงจะออกหมด ถ้าไปโรงพยาบาลรัฐ ประมาณเท่าไหร่ต่อครั้งคะ แล้วมีที่โรงพยาบาลไหนบ้าง แล้วถ้าส่องกล้องจะดีกว่าไหม

ชาติ
IP: xxx.25.223.48
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องโรคไตด้วยครับ คือว่าแม่ผมเป็นโรคไตและหมอก็บอกว่าเป็นนิ่วในไตทั้งสองข้างครับ และไม่สมารถที่จะทำการผ่าตัดได้เนื่องจากจะทำให้เกิดควมเสี่ยงสูงมากและผมเองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังงัยดี เพราะทุกวันนี้แม่มีอาการปวดที่บั้นเอวมาก ผมอยากให้ผู้ที่มีข้อมูลหรือรู้ที่ที่สามารถที่จะรักษาได้ แนะนำให้ผมด้วยน่ะครับ จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

[email protected]
IP: xxx.130.158.102
เขียนเมื่อ 

มีอาการ ปัสาวะเป็นเลือด และกลั๊น ปัสาวะไม่อยู่ ขอแนวทางการรักษา หรือพวกยาสมุนไพรมีไหมครับ หรือไปตรวจได้ที่ไหน เสียค่าใช้จ่ายต่ำหน่อย รพ.ไหน รักษาด้านนี๊ โดน เฉพาะทางบางครับ ..... ค่าผู้ป่วย มีอายุมากแล้ว .... และเวลามีอาการป่วยจะทรุด ค่อนข้างหนัก ...ขอบคุณครับ ..

ปริศนา
IP: xxx.53.196.251
เขียนเมื่อ 

ขอถามค่ะ คุณพ่อเป็นนิ่วในไต ไตข้างหนึ่งใช้งานไม่ได้แล้วเหลืออีกข้างหนึ่งหมอบอกว่าตอนนี้มีก้อนนิ่วเต็มไตและไตก็บวมด้วย

อยากรู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีค่ะ ถ้าผ่าตัดจะดีไหมค่ะ

สุชาดา
IP: xxx.7.184.154
เขียนเมื่อ 

เรียนถามคุณหมอคะ ตอนนี้กลุ้มใจมาก

สามีเป็นนิ่วในท่อไตขนาด4นิ้วคะ เมื่อวานได้ทําการส่องกล้องทางอวัยวะเพศ แต่หมอบอกสามีท่่อไตแคบมาก ก็เลยเอานิ่วออกมาไม่ได้ ตอนนี้ก็ยังนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และยังเจ็บที่แผลอยู่มาก อยากทราบว่า

1. คุณหมอที่ทําการรักษาบอกว่าไม่ทราบขนาดของท่อไต กล้องส่องมีขนาดใหญ่กว่าจึงทําให้ข้างในเป็นแผล ต้องรออีก1เดือนถึงจะกลับมารักษาต่อได้.... ควรจะทําอย่างไรดีคะ เพราะครั้งนี้ก็เหมือนเจ็บตัวฟรี สงสารสามีมากคะ

2. เปลี่ยนเป็นการสลายนิ้ว(eswl )ได้ไหมคะ แล้วเวลาใดจะเหมาะสม

3. สามีทํางานต้องเดินทางไกล3วันจากนี้ สามารถไปได้ไหมคะ

4. คุณหมอแนะนําโรงพยาลในกรุงเทพหน่อยนะคะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

รณชัย ไวสุวรรณ์
IP: xxx.53.165.232
เขียนเมื่อ 

ในลำกล้องผมมีเม็ดเล็กๆ ครับ เจ็บนิด เวลาปัจสาวะ ตอนเสร็จจะมีน้ำขุ่นๆ

อยากถามว่า เป็นนิ่วหรือป่าวครับ ผมต้องทำอย่างไรครับ

เพียงเพ็ญ
IP: xxx.53.249.121
เขียนเมื่อ 

เรียนถามคุณหมอ

         คุณพ่ออายุ 73 ปี ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ อัลตร้าซาวด์พบว่า หัวใจเริ่มโต และมีนิ่วในถุงน้ำดี และตับก็ติดเชื้ออยู่ตอนนี้รักษาตัวก็ช้ามากเพราะคุณพ่อจะซึมมีไข้ +กับทานอาหารไม่ได้ กังวลมากค่ะ อยากถามรักษานิ่วตาอาการของคุณพ่อควรใช้แบบไหนดี อยู่จังหวัดสุพรรณฯ หมอที่รักษาบอกว่าถ้าจะสลายต้องไปกรุงเทพฯเท่านั้น ปัจจุบันคุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญรักษาแบบจ่ายตรงแต่ถ้าให้ร่างกายบอบช้ำน้อยสุดก็ยินดีจ่าย คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าคะ

พีรดา
IP: xxx.53.248.123
เขียนเมื่อ 

.เป็นนิ่วในไต ประมาณ 6 เดือน  ขนาด 5มิล เคยทำ IVP แล้ว ไต ยังดีหมอเลยให้ยาสลายนิ่วมากิน อยู่ที่บุรีรัมย์

1. ทุกเดือน จะมีไข้ ครั่นเนื้อ ครั่นตัว ปวดกล้ามเนื้อมาก ตรงหลัง เอว หน้าขาทรมานมาก ต้องฉีดยาแก้ติดเชื้ิอเป็น 1-2 อาทิตย์   บางทีต้องนอน รพ. เกิดจากนิ่วหรือเปล่าคะ

2 จะขอหมอสลายนิ่วเลยได้ไหม สิทธิเบิกได้ เพราะกระทบงานทุกเดือนเลย

ตอนนี้ ก็เป็นอีกแล้ว ปวดกล้ามเนื้อมากเลย  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

[email protected]

 

 

 

pethsouk
IP: xxx.13.88.199
เขียนเมื่อ 

มาอ่านดูแล้วได้ความรู้มากเลย 

ผมเองก็เป็นนิ่วในไตคะ ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรักษาวิธีไหนดี

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

อ้อม
IP: xxx.99.107.161
เขียนเมื่อ 

เป็นนิ่วในไต ขนาด 16 มิลลสองก้อน ตรงท่อกรวยไตและ 9 มิลลหนึ่งก้อน ตรงท่อไตอุดกั้นตรงท่อทางเดินปัสสาวะ ตอนนี้ยังปัสสาวะไม่ขัด จำเป็นต้องผ่าตัดออกไหมถ้ายิงสลายจะออกไหมไม่อยากผ่าตัดเลย ตอนนี้ปวดท้องมากและปวดหลังแต่หมอตรวจดูแล้วว่าไตยังทำงานปกรติไม่มีการติดเชื้อให้ยา Tamsulosin มาทานเจ็ดวันหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดหรือทำอะไรเลยแต่เราไม่สบายใจเลยกลัวจะเป็นโรคไต ตอนนี้อยู่ต่างประเทศควรจะรีบกลับไปรักษาที่เมืองไทยดีไหม แล้วจะรักษาที่ไหนดี ราคาเท่าไหร่ เบิกประกันทีเมืองไทยไม่ได้เครียดมาก รักษาตัวนานไหมเพราะบินกลับไปได้แค่สองอาทิตย์

ขอบคุณค่ะ

Jack
IP: xxx.67.98.223
เขียนเมื่อ 

เรียนถามคุณหมอ

ผมเป็นนิ่วในไต ผมได้ทำการรักษาแบบสลายนิ่วแบบ SHOCK WAVE  หลังจากทำการรักษามาได้3วันคับผมปวดหลังกับปวดท้องแต่พอจะทนได้แต่เวลาปัสสาวะเสจจะปวดขัดแสบยิ่งถ้าวันไหนท้องเสียแล้วก้อปวดมากมันจะเกี่ยวกันไหมคับ มันอาจจะเป็นผลข้างเขียงในการรักษารึป่าว แล้วควรกินยาไรได้บ้างคับ เพราะทรมานมากเวลาปวดคับ

ชนิดา
IP: xxx.229.113.43
เขียนเมื่อ 

เรียนถามคุณหมอค่ะ

คุณพ่อมีอาการปวดท้องและก็ปวดหลังตรงปั้นเอว ไปตรวจพบว่าเป็นนิ่ว แต่หาก้อนนิ่วไม่เจอเลยให้ยามากิน ยังไม่หายปวดจนไปตรวจแบบลอดอุโมงค์จึงพบว่าก้อนนิ่วเคลื่อนไปที่ปลายท่อไตแล้ว ใกล้ๆกับกระเพาะปัสสะวะ ถ้าหากกินยาไปเรื่อยๆนิ่วจะมีโอกาสหลุดออกมาเองหรือเปล้าคะ คุณหมอ