ประชุมวิชาการศิริราช-รามา ในระหว่าง 18-21 เมษายน 2549มีนิทรรศการที่ดูแล้วประทับใจมากครับ เป็นพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ชมแล้วรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ

Demonstration

บรรยากาศของผู้เข้าประชุม และนิทรรศการ (อยู่ด้านขวาของภาพ)

Demonstration 2