ระวังแผ่น CD-R, DVD-R คุณภาพต่ำ

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ ต้องเลือกแผ่นคุณภาพระดับปานกลางขึ้นไปจะดีกว่า และการเลือก ซื้อคงต้องสังเกตสินค้า CD, DVD เปล่า ว่าผลิตจากโรงงานไหน เพราะบางทียี่ห้อเดียว กัน แต่ผลิตจากโรงงานต่างที่กัน คุณภาพก็จะต่างกัน

ระวังแผ่น CD-R, DVD-R คุณภาพต่ำ        

         เนื่องจากในปัจจุบัน มีแผ่นเก็บข้อมูลประเภท CD-R,RW และ DVD-R,+R,-RW จำนวนหลากหลาย brand มากมาย ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันมากจากประสบการณ์ที่ใช้งาน และข้อมูลที่รวบรวมได้จาก Internet  จึงพบว่าผู้ผลิตต่าง เข้าสู่สงครามราคา เน้นราคาถูก แต่คุณภาพต่ำมาก แต่ถ้าเทียบราคากับอายุการใช้งานแล้ว ถือว่ามีราคาแพงมากกว่าอีก  มีการจัดกลุ่ม คุณภาพแผ่นเก็บ ข้อมูล CD-R,DVD-R เป็น คุณภาพ ดี,ปานกลาง และ ต่ำ ซึ่งโรงงานที่ผลิตมีไม่มากเท่ากับจำนวน brand ที่วางขาย จากข้อมูลที่ได้มาสรุปได้ ว่า
  โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพดี
          1. Mitsui Chemical ชื่อ brand ของ แผ่น MAM-A (ยังหาไม่ได้ในไทย แต่มีข้อมูลหลายแหล่งระบุ ว่า เป็นแผ่นที่ดีที่สุดในโลก)
           2. TAIYO YUNDEN ผลิต TAIYO YUNDEN และรับจ้างผลิตแผ่น 3M (บางรุ่น),
Sony(บางรุ่น), Philips(บางรุ่น), Boeder (บางรุ่น)& Imation(บาง รุ่น)
           3. Kodak ผลิต Kodak Gold 
           4. Ricoh ผลิต Ricoh

  โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพ ปานกลาง
          1. MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION ผลิต brand Verbatim,
Mitsubishi,Sony  (บางรุ่น),  Traxdata(บางรุ่น)
           2. Hitachi Maxell, Ltd. ผลิต brand KingTech (บางรุ่น) & Maxell
(บางรุ่น)
           3. Fuji Photo Film Co, Ltd. ผลิต brand FujiFilm

โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพต่ำ
          1. Princo Corporation ผลิต Brand BTC, Princo & KingTech (บางรุ่น)
          2. Fornet International ผลิต Brand Fornet & Magnex
          3. Ritek ผลิต Arita, BASF (Emtec), Dysan, FujiFilm,Hi-Space,Intenso,JTEC,Memorex,MegaData, MMore, Onkyo, Philips, Pony, Ricoh, Rimax, Samsung,Targa,TDK,Traxdata, Waitec&War
         4. Lead Data ผลิต Brand Lead Data, Lenco & Targa
         5. CMC Magnetics Corporation BASF (Emtec), CMC & Imation
         โดยเฉพาะแผ่น Princo มีคุณภาพต่ำที่สุด โดยเฉพาะอายุการ ใช้งาน ประมาณ 1-2 ปีเท่านั้น เพราะจากประสบการณ์ เพียงแค่ backup ข้อมูลลงแผ่น เก็บใส่กล่องเข้าตู้ไว้อย่างดี อีก 2 ปีมาเปิดดู ก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมาได้แล้ว สำหรับแผ่นที่อยู่ในกลุ่มคุณภาพต่ำ ที่ดูดีที่สุด ก็คือ Ritek เพราะเป็นผู้ผลิตให้กับ brand ต่างๆ มากที่สุด เช่น Philips, Ricoh, TDK ดังนั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ ต้องเลือกแผ่นคุณภาพระดับปานกลางขึ้นไปจะดีกว่า    และการเลือก ซื้อคงต้องสังเกตสินค้า CD, DVD เปล่า ว่าผลิตจากโรงงานไหน เพราะบางทียี่ห้อเดียว กัน แต่ผลิตจากโรงงานต่างที่กัน คุณภาพก็จะต่างกัน    
หมายเหตุ: คุณภาพ(ดี, ปานกลาง, ต่ำ) หมายถึง คุณภาพของวัสดุที่ผลิตเพื่อใช้เก็บรักษาข้อมูลซึ่งส่งผลกับอายุของข้อมูลบนสื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LEARN4LIFEความเห็น (0)