ผมจำได้ว่าตอนที่ผมได้เข้าฟังการบรรยายเรื่องของ "gotoknow"
ได้ข้อเสนอแนะว่าควร บอกข้อมูลของตนเองด้วย เช่นประวัติ หรืองานที่ทำ
ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่านเพื่อที่จะได้รู้ว่าเจ้าของบันทึก หรือผู้คนที่แวะเวียนมา ลปรร.
มีตัวตนจริงๆ และเป็นผู้ที่เชื่อถือได้
มันบ่งบอกถึงความกล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้เขียนไปใน gotoknow

หลายๆคนหลายๆท่านในgotoknow ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้
และบางท่านก็ไม่ได้มีบล็อกเป็นของตนเอง
อันนี้ไม่ว่ากันครับ เป็นสิทธิส่วนตัว.....

ผมยังเป็นเด็กมาก ถ้าเปรียบกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆในgotoknow
แต่ผมก็กล้าที่จะบอกว่าผมมาจากไหน เป็นใคร มีตัวจริง(ตัวเป็นๆ)หรือเปล่า
พร้อมที่จะรับคุณ รับโทษ จากสิ่งที่ผมเขียน และสิ่งที่ผมได้ ลปรร.ไปในบันทึกของคนอื่นๆ
ผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากนัก มีแค่ "ใจ" ด้วยความ "จริงใจ"
เพื่อที่จะคุยกันอย่าง "เปิดใจ" และ"ความไว้วางใจ" ซึ่งกันและกันในอันที่จะ ลปรร. 

ไม่เปิดเผยตัวตนก็ยังคุยกันได้นะครับ......