แม้ว่าจะยังไม่มีบัณฑิตศึกษา แต่ผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าคณะสหเวชศาสตร์สามารถทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคณะอื่น ๆ

         ปีที่แล้วผลงานของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมนิสิตระดับประเทศ

         ในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับภูมิภาคยิ่งแทบไม่ต้องพูดถึง เนื่องจากได้รับรางวัลทุกปี ปีละหลาย ๆ รางวัล บางปีถึงกับกวาดไปหมดทั้งรางวัลที่ 1-3

        ผลงานของอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอจดอนุสิทธิบัตรก็มี และมีแนวโน้มว่าจะมีการขอจดได้อีกจำนวนมาก

         ที่ผมอยากจะชื่นชมเป็นพิเศษก็ตรงที่ ผลงานดี ๆ เหล่านี้ใช้เงินลงทุนในการทำวิจัยน้อยมากจริง ๆ

         โครงการของนิสิตที่ดี ๆ ผมเห็นบางทีใช้เงินเพียง 1,500 - 3,000 บาทเท่านั้น

         ในเช้าวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค. 49) ผมได้รับเกียรติจากคณะสหเวชศาสตร์ให้ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยกับนักวิจัยไทยในต่างประเทศ โดยจะจัดโดยใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน

         นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่กรุณามาเป็นวิทยากรคือ Dr. Witaya Mathiyakom, PT, PhD จาก Andrus Gerontology Center, University of Southern California, LA, CA, USA ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ในการวิจัยทาง Biomechanics และ Motor control

         ก็ขอขอบคุณครับที่ให้เกียรติเชิญผมไปเป็นประธานในพิธีเปิด และขออวยพรให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และมีความพร้อมยิ่ง ๆ ขึ้นในการที่จะเป็นคณะแห่งการวจัยในปี 2550 ตามวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.