คณะสหเวชศาสตร์ มน. กับ การเป็นคณะแห่งการวิจัย

นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่กรุณามาเป็นวิทยากรคือ Dr. Witaya Mathiyakom, PT, PhD จาก Andrus Gerontology Center, University of Southern California, LA, CA, USA ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ในการวิจัยทาง Biomechanics และ Motor control

         แม้ว่าจะยังไม่มีบัณฑิตศึกษา แต่ผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าคณะสหเวชศาสตร์สามารถทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคณะอื่น ๆ

         ปีที่แล้วผลงานของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมนิสิตระดับประเทศ

         ในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับภูมิภาคยิ่งแทบไม่ต้องพูดถึง เนื่องจากได้รับรางวัลทุกปี ปีละหลาย ๆ รางวัล บางปีถึงกับกวาดไปหมดทั้งรางวัลที่ 1-3

        ผลงานของอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอจดอนุสิทธิบัตรก็มี และมีแนวโน้มว่าจะมีการขอจดได้อีกจำนวนมาก

         ที่ผมอยากจะชื่นชมเป็นพิเศษก็ตรงที่ ผลงานดี ๆ เหล่านี้ใช้เงินลงทุนในการทำวิจัยน้อยมากจริง ๆ

         โครงการของนิสิตที่ดี ๆ ผมเห็นบางทีใช้เงินเพียง 1,500 - 3,000 บาทเท่านั้น

         ในเช้าวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค. 49) ผมได้รับเกียรติจากคณะสหเวชศาสตร์ให้ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยกับนักวิจัยไทยในต่างประเทศ โดยจะจัดโดยใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน

         นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่กรุณามาเป็นวิทยากรคือ Dr. Witaya Mathiyakom, PT, PhD จาก Andrus Gerontology Center, University of Southern California, LA, CA, USA ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ในการวิจัยทาง Biomechanics และ Motor control

         ก็ขอขอบคุณครับที่ให้เกียรติเชิญผมไปเป็นประธานในพิธีเปิด และขออวยพรให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และมีความพร้อมยิ่ง ๆ ขึ้นในการที่จะเป็นคณะแห่งการวจัยในปี 2550 ตามวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (2)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.149.48
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์วิบูลย์...                                                                         
  • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะทำงาน นิสิตนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ และท่านผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณกำลังใจจากอาจารย์วิบูลย์ และอาจารย์หมอวัลลภมากค่ะ

วันนี้ตอนเช้า แม้จะเป็นวันหยุด คณาจารย์หลายท่าน ทั้งที่อยู่ในสาขาและอยู่นอกสาขากายภาพบำบัด ต่างก็สละเวลามาคุยกับท่านวิทยากร (Dr. Witaya Mathiyakom) กันด้วยคะ

อาจารย์ ดา  (ผศ.ปนดา  เตชะทรัพย์อมร) เป็นแม่งานใหญ่คราวนี้ เพราะท่านเป็นผู้ดิ้นรนจนกระทั่งได้ทุนนี้มา (โครงการกลับบ้านสานประโยชน์)   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์ท่านอื่น ในสาขาอื่นด้วย

เราได้แนะนำตัวซึ่งกันและกัน  และดิฉันได้เรียนท่านวิทยากร ว่า วิสัยทัศน์ และแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์เป็นอย่างไร

จากนั้น เวลา 3 ชั่วโมง เหมือนพริบตาเดียว เพราะเราใช้วิธีการสนทนาแบบ Dialogue อาจารย์หลายท่าน รวมทั้งวิทยากร แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวาง ได้ idea ในการหาวิธีสนับสนุนงานวิจัยในคณะมากมาย

พรุ่งนี้ดิฉันก็หวังว่า บรรยากาศดีๆ เช่นนี้ จะก่อเกิดเช่นกัน ดิฉันแซมเรื่อง KM และเรื่อง Blog ไปจนได้เช่นเคย ท่านวิทยากรอาจยังงงๆ อยู่ แต่คณาจารย์ทุกท่าน รู้สึกว่าจะรู้แกวดิฉันเสียแล้ว และรับลูกได้ทันควันเสียด้วย

แล้วพบกันนะค่ะ