ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ. ศรีสะเกษ

กระผมในนามของชาว มน. ขอแสดงความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ. ศรีสะเกษ ซึ่งนำทีมโดยท่านอธิการบดี (ผศ. กนก โตสุรัตน์)

         ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549 ณ ห้อง Main Conference (CITCOMS) มน. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

         กระผมในนามของชาว มน. ขอแสดงความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ. ศรีสะเกษ ซึ่งนำทีมโดยท่านอธิการบดี (ผศ. กนก โตสุรัตน์) ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ดร.ไสว สดใส) ท่านรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนฯ (นายเจษฎา ชาตรี) และ ผศ. สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

         คณะดูงานมีทั้งหมด 85 ท่าน แบ่งเป็น 17 กลุ่มย่อย (ดูงาน ณ สถานที่จริง)

         ขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

จิตติมาภรณ์ โสมะเกษตริน
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิบูลย์ที่กรุณาให้ความรู้เก่ยวกับระบบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติจริง

                                         ขอบพระคุณค่ะ