การตอนมะละกอ

เรื่องเล่าจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียงสระ นำเกษตรกรแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี บรรยายโดย อ.เชาว์วัช หนูทอง เรื่องการตอนมะละกอ ๆ ซึ่งเป็นพืชเนื้ออ่อนและอวบน้ำสามารถตอนได้ โดยเฉพาะมะละกอพันธุ์ดีที่ต้นสูงๆ หรือกิ่งแขนงของมะละกอสามารถตอนไปปลูกใหม่ได้ วิธีทำ

1. เลือกต้นมะละกอที่สูง ๆ หรือแขนงมะละกอพันธุ์ดี

2. เลือกตำแหน่งที่จะตอนโดยเลือกส่วนที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป

3. ใช้มีดคม ๆ ทำการเฉือนต้นมะละกอขึ้นด้านบนเอียง 45 องศา ให้ได้ครึ่งลำต้น

4. หาแผ่นพลาสติกบางๆ สอดไว้ในบาดแผลเพื่อต้องการตัดท่อน้ำและท่ออาหาร

 5. เอากาบมะพร้าวห่อและห่อด้วยพลาสติกใสอีกชั้น 6. หมั่นดูแลรักษาความชื้นในส่วนของกาบมะพร้าวให้ชื้นตลอดเวลารอจนมีรากออกมาและเหมาะที่จะตัดไปปลูกใหม่

 

นายธนวัฒน์  กล่อมเกลี้ยง

นวส. ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ