28 เม.ย. 49

อบรมเวปมาสเตอร์
 • เทคโนโลยี rss หมาถึง
  1. Rich site summary
  2. RDF site summary
  3. Really simple syndicate
 • Tis 620 เป็นรหัสภาษาไทยที่เป๋นมาตรฐานที่ใช้กัน การset เป็นภาษาไทยไปที่
  view->charecter encoding->autodetect->universal
 • ปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับ mambo
  http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/43/48/
 • การติดตั้ง planetmatter
  http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/68/48/

  Note!!! สามาถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความของ [email protected]
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)