ทางด่วน..สามสาย

ทางด่วนสามสาย.."ไม่ต้องชำระค่าผ่านทาง เพียงแค่ขอความชัดเจนในการขึ้นทางด่วน"...
การทำงานในห้องแล็บฮีมาโต มีเรื่องที่เป็นยาขมของพวกเราอย่างหนึ่งก็คือ การโทรศัพท์ขอเร่งผล(ด่วน) จากแพทย์หรือพยาบาลทั้งห้องตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วย
พวกเราชาวแล็บก็พยายามพัฒนาการทำงาน มีตั้งแต่ลดขั้นตอน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับกำลังคน เพื่อให้ระยะเวลาการรอคอยผลแล็บ "สั้น" ที่สุดเท่าที่จะทำได้ การเปิดช่องให้แพทย์ผู้ใช้บริการเลือกคลิ๊กคำสั่งด่วนทางจอคอมพิวเตอร์ หรือให้หอผู้ป่วยติดสติ๊กเกอร์แล็บด่วนสีแดง(ของนายดำ) มาเป็นสัญญลักษณ์ว่าต้องการผลด่วนก็ก่อกำเนิดขึ้นด้วยเป้าหมายเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน.........
....แต่ก็นั่นแหละค่ะ ถ้างานมากจนเกินกำลังปกติจะรับได้ การรายงานผลก็จะล่าช้าจนพ้นระยะเวลาที่รับประกันไว้ ทำให้มีการโทรศัพท์ตามผลกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนก็จะ เร่งมือ ทำกันจนสุดความสามารถ ซึ่งผู้ที่โทรศัพท์มาตามผลก็ต้องพยายามหาเหตุผลมาชี้แจง เพื่อให้เราเร่งทำการทดสอบให้ก่อน ตัวอย่างเหตุผลที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ...
  • ขอผลด่วน เพราะคนไข้อาการไม่ค่อยดี แพทย์ต้องการดูผลแล็บประกอบการวางแผนรักษาต่อไป (อย่างนี้ทำให้สุดใจขาดดิ้นเลยค่ะ ภาษาชาวแล็บเราเรียกว่า "วิ่งทำ")
  • ขอผลด่วน เพราะคนไข้จะรีบกลับบ้าน บ้านอยู่ไกล (อย่างนี้ก็น่าเห็นใจ แต่..เอ..ทำไมคุณหมอไม่นัดมาฟังผลคราวหน้านะคะ....งานจะได้ราบรื่น ไม่ต้องเร่งรีบ)
  • ขอผลด่วน เพราะหมอต้องรีบไปธุระอื่นอีก (บางครั้งบอกด้วยนะคะ ว่าไปงานแต่งงาน งานศพ...อย่างนี้จำใจทำให้ค่ะ เพราะไม่เข้าใจจริงๆว่าถ้าเราทุ่มเทเวลาไปกับการทดสอบรายนี้ จะไปมีผลให้รายเร่งด่วนจริงๆล่าช้าลงไหม?)
สัปดาห์นี้มีปริมาณงานค่อนข้างมาก จึงทำให้มีโทรศัพท์ตามผล เร่งผลหลายราย พอรับโทรศัพท์บ่อยๆด้วยหลายๆเหตุผลก็ทำให้เกิดความเครียด....เมื่อปัญหามาปัญญาก็เกิด....พี่เม่ยจึงมีแนวคิดการแยกเส้นทางด่วนเป็น ด่วนสามสาย...คือ
  • สายหนึ่ง ด่วนเพราะผู้ใช้บริการ(แพทย์) และผู้รับบริการ(ผู้ป่วย) จำเป็นต้องใช้ผลแล็บไปเพื่อการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที
  • สายสอง ด่วนเพราะผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) มีภาระอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาของแพทย์
  • สายสาม ด่วนเพราะผู้ใช้บริการ (แพทย์) มีภาระอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย...
ถ้าแยกกลุ่มการขอผลด่วนตามวัตถุประสงค์ออกจากกันได้  เราก็พิจารณาได้ว่าควรทำการทดสอบรายใดก่อน/หลัง ถึงแม้จะขอผลด่วนเหมือนกันก็ตาม (หรืออาจมีท่านใดคิดว่าเป็นสี่สาย ห้าสาย ก็ช่วยเติมเต็มด้วย จะยินดีมากค่ะ)
   ความคิดโลดแล่นต่อไปอีกว่า ถ้าเรากำหนดแนวทางการขอผลด่วน(เงื่อนไข)ให้ชัดเจน และเขียนไว้ในคู่มือสิ่งส่งตรวจของภาควิชาไว้ด้วย หรือเพิ่มเติมในหน้าจอสั่งตรวจทางคอมพิวเตอร์ด้วย น่าจะช่วยให้งานบริการของพวกเรามีคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงความพึงพอใจขอผู้ใช้/รับบริการเพียงอย่างเดียว
แต่รวมถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนทั้งกำลังคนและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำการทดสอบด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (0)