หลักการออมเงิน

เมื่ออายุยืนยาวขึ้นต้องรีบออมเงิน

ในวารสาร กบข. ฉบับเดือนเม.ย. 2549  โดยคุณอมฤดา  สุวรรณจินดา เสนอหลักการออมเงินง่าย สำหรับประชากรที่มีโครงสร้างอายุยืนยาวขึ้น จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต  อย่างน้อย 70%ของเงินเดือนสุดท้าย (ตอนเกษียณอายุ)  คือ 

  • ถ้าเริ่มออมเมื่ออายุ 20 ปี ขอให้ออมเดือนละ 10%ของรายได้
  • ถ้าเริ่มออมเมื่ออายุ 30-40 ปี  ขอให้ออมเดือนละ 20%ของรายได้
  • ถ้าเริ่มออมเมื่ออายุ 50 ปี  ขอให้ออมเดือนละ 50องรายได้

ตัวเลขนี้เป็นแนวทางกลาง แต่แสดงให้เห็นถึงพลังและคุณค่าของการออม  อย่าลืม!! ออม 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน นะเสี่ยขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)