เกิดความคิดขึ้นมาว่า ขณะนี้ในมข.มีผู้คนให้ความสนใจเขียนบล็อกมากขึ้น  อย่างหลากหลายและกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ  น่าจะจัดกิจกรรมสักครึ่งวันให้ชื่อว่า "รวมพล คนเขียน Blog"  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนขยายผลสร้างเครือข่ายกันต่อไป  ข้อเสนอนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่าน JJ  ในฐานะเจ้าภาพใหญ่  ขอเสียงด้วยครับ