อีกนิดกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับการวัดและประเมินผล เสร็จแล้ว  ก็ทำให้องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ชัดเจนและครบถ้วนขึ้น  ส่วนที่สำคัญของแผนฯนั้น มีหลายๆๆส่วน  อาทิ  สาระสำคัญ  สาระการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  แต่ที่สำคัญเหมือนกัน และขาดไม่ได้เลย  นั่นคือ....จุดประสงค์การเรียนรู้

*****

Ad13

*****

จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ครูอ้อย  ได้จัดทำแล้ว  สำหรับหนังสือเรียน Projects:Plays & Learn Book4  ที่ได้  กำหนด  บทที่3 ตามมาตรฐานตัวชี้วัด  สาระที่ 1 และมาตรฐาน ต 1.1  ซึ่งครูอ้อยได้จัดหน่วยการเรียนรู้เพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไว้แล้ว

*****

Look2

*****

เรียนให้ทราบแล้วว่า.....  กว่าจะมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงได้นี้  ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์มามากมาย  จึงจะสมบูรณ์แบบในการจัดทำแผน  

แต่หากใจร้อน  ท่านผู้อ่านต้องการเบ็ดเสร็จทันที  ก็มีจำหน่วยตามแผงหนังสือเรียน ประเภทคู่มือครู  ราคาเล่มละ เกือบ 200บาท  มีซีดีด้วย  เทปคาสเซ็ทด้วย 

แต่.....  คู่มือครูที่ทำสำเร็จแล้วนั้น  อาจจะมีสาระการเรียนรู้มากเกินความจำเป็น  หรืออาจจะไม่พอเพียงสำหรับนักเรียนของเรา  หากจะให้ดีที่สุดนั้น  ท่านต้องวิเคราะห์มาอีกขั้นหนึ่ง  ก่อนนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ดังนั้น  เมื่อท่านต้องวิเคราะห์แล้ว  เราวิเคราะห์จากหลักสูตร  ด้วยฝีมือของเรา  ตามหลักการที่เราสามารถอธิบายได้.....จะดีกว่ากระมัง

ส่วนหน่วยการเรียนรู้  ที่ใช้เวลาสอน 11 ชั่วโมง  ครูอ้อย  ใช้เวลา  1 คืน กับการจัดทำ  ท่านที่สนใจ  คลิกอ่าน และดาวน์โหลด เก็บไว้เลยค่ะ ที่นี่ ค่ะ

 *****

หากท่านได้รับประโยชน์
ขอมอบความดีนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 
ที่ได้ดูแลทุกข์สุขของครูอ้อย และช่วยดลใจสติปัญญาให้งานนี้เสร็จสมบูรณ์