ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีประโยชน์และให้ความรู้กับคนโดยทั่วไปอย่างมากโดยเฉพาะผู้นำของหน่วยงานต่างๆ(แม้กระทั่งผู้นำครอบครัว)จะต้องทำอย่างไรบ้างที่จะทำให้หน่วยงาน หรือครอบครัวของท่านประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน  ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าอยากให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูอีกหลายๆคนได้รับทราบว่าแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนหรือสถาบันใดๆก็ตามจะต้องเรี่มจากผู้นำที่จะต้องสร้างศรัทธาจากตัวของท่านเองให้ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านแต่การสร้างมิใช่ด้วยการให้อามิส 2 ขั้นกับผู้ที่มาประจบประแจงกับท่าน  แต่เป็นด้วยการที่ท่านต้องทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างในการทำงานทั้งปวงที่ท่านสามารถจะทำได้เช่น การสร้างโรงเรียนหลังใหม่  การเสียสละทิ้งความสุขทางครอบครัวมาสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆ  จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นในอันที่จะช่วยเหลือโรงเรียนได้ตลอดเวลา การที่จะทำงานใดๆให้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วได้จะต้องมีคนคอยสนับสนุนเสมอภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 2 ที่ผมได้ดูและทำให้ผมมีกำลังใจมากในการทำงานเรื่องแรกนั้นยอมรับว่าแอบบันทึกไว้ที่ห้องโสตฯเมื่อมีการประชุมสัมนาของสมาคมครูผู้ปกครองของโรงเรียนเมื่อหลายสิบก่อนเนื้อหาใจความในเรื่อง  มีทหารคนหนึ่งที่ผ่านสงครามแต่เขาต้องสูญเสียขาไป 2 ข้าง และไปพบสาวธนาคารที่เขาไปฝากเงิน ทั้งสองคนได้รักกันและอยู่กินด้วยกันในแต่ละวันภรรยาจะต้องอุ้มสามีไปปลูกผักในแปลงผัก ทุกวัน ในตอนแรกๆ จากความขยันนานวันมาจึงทำให้เขาทั้งสองได้ประสบความสำเร็จมีรถยนตร์และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลเกาหลีในฐานะคนดีเด่นเช่นกัน