HA กับวิชาชีพรังสีเทคนิค (๔)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รังสีเทคนิค กับ งานด้าน Hospital Accreditation

เหลียวแลชาวประชา

 JJ ฐานะสมาชิกสมาคมรังสัเทคนิคได้เป็นผู้ "เล่าประสบการณ์ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ" ทีมเรามีสามท่านครับ

ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ " สาว หนึ่งเดียว" ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สองหนุ่มจาก "มอดินแดง" ครับ

อาจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กำลัง กล่าวนำการอภิปราย

ท่านประธานวิชาการนั่งคอยดูแล ความเรียบร้อยข้างๆ คอยให้กำลังใจครับ

อาจารย์ต้อม เล่าประสบการณ์ อันยาวนานของ " ภาควิชารังสีวิทยา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ JJ เป็นหัวหน้าภาค นำ QCC เข้ามาใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนา รวมทั้ง ๕ ส ไม่ได้เริ่มที่ HA อย่างเดียว"

ท่านนายกสมาคมรังสีเทคนิค แห่งประเทศไทย คุณสละ อุบลฉาย(ใส่สูตร นั่งพิงฝา) "กำลังมองสมาชิก ทำไมปีนี้มากันมากจัง สามร้อยกว่าชีวิต ดีใจครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)