• หลังจากได้อ่านบทความเรื่อง จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากอีเลิร์นนิ่ง? ที่แปลโดย TENTC แล้วทำให้ เริ่มคิดว่า อีเลิร์นนิ่ง กำลังจะค่อย ๆ เปลี่ยนมาใกล้กับ การจัดการความรู้ ของ gotoknow.org version 2 หรือเปล่า ?  เพราะจะเปลี่ยนจาก วิชาเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง (course-centric) มาเป็น ความรู้เป็นจุกศูนย์กลาง (knowledge-centric) มากขึ้น
 • คัดมาบางส่วนให้อ่าน  "ในขณะที่เราคิดว่าเราเข้าใจอีเลิร์นนิ่งแล้ว ทันใดนั้นเองมันก็กำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง
  1. อีเลิร์นนิ่งจะเป็นมากกว่าอีเทรนนิ่ง
  2. อีเลิร์นนิ่งจะมาอยู่ในสถานที่ทำงาน
  3. การเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) จะได้รับการจำกัดความใหม่
  4. อีเลิร์นนิ่งจะให้วิชาเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง (course-centric) น้อยลง และจะให้ความรู้เป็นจุดศูนย์กลาง (knowledge-centric) มากขึ้น
  5. อีเลิร์นนิ่งจะปรับความแตกต่างไปตามระดับความรู้ความชำนาญที่ต่างกัน
  6. เทคโนโลยีจะกลายเป็นประเด็นรอง
  ****น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าปัจจุบันมีแหล่งความรู้อื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในเวลาต่างๆกันซึ่งถูกจำกัดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากความรู้เหล่านั้นยังไม่ได้รับการค้นพบหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ แนวคิดการให้ความรู้เป็นจุดศูนย์กลาง (knowledge-centric) เป็นภาพที่แตกต่างมากของเนื้อหาออนไลน์
  "
 • ชุมชน gotoknow อ่านแล้วเห็นเป็นอย่างไร ครับ ?