ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 4

  เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
                หมายถึง เด็กที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาปกติทั่วไปได้ ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และสภาพภูมิศาสตร์ ดังนี้
1. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ เช่นเด็กชาวเขา ชาวป่า ชาวเรือ เด็กที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล
2. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากมีปัญหาเศรษฐกิจ เช่น เด็กยากจน ยากไร้
เด็กในแหล่งเสื่อมโทรม เด็กในชุมชนแออัด บุตรกรรมกรก่อสร้าง
3. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากมีปัญหาสังคม เช่น เด็กที่ถูกกระทำทารุณ
เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายเด็ก ฯลฯ
4. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากมีปัญหาทางการเมือง เช่นบุตรหลานของ
ผู้ได้รับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย หรืออพยพลี้ภัยชายแดน บุตรหลานของผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ฯลฯ
5. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง หรือเด็กปัญญาเลิศ
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาปกติทั่วไปได้ ตลอดทั้งเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้

หมายเลขบันทึก: 25814, เขียน: 28 Apr 2006 @ 18:53 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 14:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)