• แวะไปเยี่ยมอ่านข่าวคราวจาก Moodle News ได้เห็นมหาวิทยาลัย Athabasca University ซึ่งถือกันว่าเป็น มหาวิทยาลัยเปิด ของประเทศ แคนาดา "Open University of Canada" เลือกเปลี่ยนมาใช้ ระบบจัดการเรียนการสอน e-learning  หรือ online learning ของ Moodle อย่างเป็นทางการแล้ว ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ( Open University of UK) ก็ตัดสินใจที่จะใช้ ระบบของ Moodle ในการจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะเป็น ระบบที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีการใช้ Moodle 
  • การที่ สองยักษ์ใหญ่ แห่งวงการ e-learning ระดับมหาวิทยาลัย ของ 2 ประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดการเรื่อง e-learning มาอย่างโชกโชน เลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบใดระบบหนึ่ง ในการจัดการการเรียนการสอน online ของเขา จากระบบเดิมที่ใช้อยู่ ย่อมต้องผ่านการประเมินและการพิจารณาอย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย  เป็นเรื่องที่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเรา น่าจะนำมาประกอบการพิจารณา การเลือกใช้ Open Source CMS สำหรับ e-learning ในมหาวิทยาลัยไทย