รวมพล F2F ครั้งที่ ๒

 JJ ได้รับข้อความสื่อสารจาก ท่านเอื้อรังสรรค์ วันนี้ เชิญชวนพวกเราชาว "มอดินแดง เลือดสีอิฐ" มารวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ ๒

 JJ เสนอว่า จะเรียนเชิญมา "เติมพลังร่วมกัน แบบ F2F ในวันพฤหัสที่ ๔ พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ ครับ"

 ข้อมูล " B2B จากท่านรองรังสรรค์ ครับ "

 เชิญ แสดงความคิดเห็น ครับ ชาว "มอดินแดง"

JJ