จด -จำ - คิด

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จาก จด-จำ-คิด เป็น ฟัง -คิด(นำไปใช้อย่างไร)-เขียน -บอกต่อ

วันนี้ช่วงบ่ายแก่-แก่  ได้พูดคุยกันเรื่องการเตรียมงานจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 

สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะได้นำไปพัฒนาใช้ในงานจัดอบรมต่อๆไป คือ 

จากเดิม ผู้เข้ารับการอบรมมักจะอบรมด้วยการ 

 จด -จำ -  คิด 

แต่ครั้งนี้เราจะเพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการฝึกให้

 ฟัง -คิด(นำไปใช้อย่างไร)-เขียน -บอกต่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.90.247.222
เขียนเมื่อ 

  พัฒนา ต่อยอด ด้วยครับ