ร่มไม้ใหญ่ใกล้ทางใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมภาพกล้วยไม้ป่า ซึงกำลังแก่งแย่งแข่งขันกันออกดอกเพื่ออวดโฉมผู้คน ช่อแล้วช่อเล่า ดอกแล้วดอกเล่า ต้นโน้นก็ออกดอก ต้นนี้ก็ออกดอก ช่างมีความสุขเหลือเกินสำหรับผู้ได้พบเห็น สุขที่ได้ชม สุขเงียบๆกับดอกไม้ป่า.....

[ครารักเมื่อแรกพบ]

[ยิ่งพิศใกล้ยิ่งงาม]

[ยิ่งใกล้ยิ่งลุ่มหลง]

[คราต้องมนต์เสน่ห์แห่งไม้ป่า]

[...เมื่อยามเราทุกข์เราปรับทุกข์กับเจ้า]

[เมื่อคราเราสุขเราเบิกบานกับเจ้า]

[เมื่อเราพูดกับเจ้า...เจ้ามิเคยโกรธขึ้ง ก่น ด่า]

[เราพูด...เจ้าเงียบ]

[แต่เราก็ยังรักเจ้า...]

[เพราะเจ้ามิเคยทำให้ข้าเสียใจ]

[ข้าหลงรักเจ้า...เพื่อนที่แสนดี]

[.......................................]

[แม้เจ้าโรยรา...ปีหน้า...ข้าก็จะรอ]