แนะนำชุมชนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรื่องนโยบายสาธารณะ

ตอนนี้โครงการให้ทุนวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจเรื่องของนโยบายสาธารณะ ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปอีกขึ้นหนึ่งแล้ว คือการเปิดชุมชนนโยบายสาธารณะและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

http://gotoknow.org/hppthesis

ก็ได้ชวนน้องๆ ที่ส่งโครงร่างมา แล้วได้เริ่มไปเก็บข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ ได้ลองเล่าเรื่องราวของตัวเอง ให้กับเพื่อนๆ คนอื่นๆ และคนที่สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ข้อสังเกตุ อย่างหนึ่ง คือที่ผ่านมาก็ลองพยายามที่จะใช้เทคโนโลยี มาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการที่ได้รับโครงการจากแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีทั้ง email groups ทั้งเว็บบอร์ด แต่ก็ยังไม่สามารถดึงให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ เหตุผลเดียวที่เป็นเหตุผลสากล ที่คิดว่า แม้แต่น้องๆ นักศึกษาที่ได้ลองกระตุ้นให้มาเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้ามาเขียนเล่าเรื่องไม่บ่อย คิดว่า ทุกคนจะให้เหตุผลว่า ...... ไม่มีเวลา....... เป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ท้ายๆ เรามีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะ ก็เลยเข้ามาเขียนนานๆ ที อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน เพราะตัวเอง เองก็ใช้ข้ออ้างในเรื่องเหมือนกัน จึงทำให้การเข้ามาเขียนไม่สม่ำเสมอ ........

การพยายามกระตุ้น สร้างความคุ้นเคย ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษา ที่เรียนจบไปทำงาน ไม่ว่าจะทำอยู่ในภาคส่วนไหน ได้ปรับใช้กระบวนการเหล่านี้

คงต้องเรียนรู้กันต่อไป.......

 หวังว่า ทุกๆ ท่านที่สนใจ จะลองเข้าไปอ่าน ประสบการณ์การเก็บข้อมูลของนักศึกษา และเข้าไปให้ความคิดเห็น คำแนะนำ แลกเปลี่ยนกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (0)