ภาคีผู้พิการ

แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาภาคีนโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ 8 ประเด็น ได้แก่ 1. เด็ก เยาวชนและครอบครัว  อ่านเพิ่มเติมได้ในเรื่องเล่า

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน (1) (2)  เครือข่ายนี้มีการพบปะภาคีอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ อังคารสุดท้ายของแต่ละเดือน ประเด็นที่ได้พูดคุยกันไปแล้ว มีทั้งเรื่องสื่อ ความสำคัญของไอโอดีนต่อการพัฒนาสมองของเด็ก เป็นต้น2. อาหารปลอดภัย 3. สิ่งแวดล้อม 4. การเงินการคลังเพื่อสังคม 5. ชุมชนเข้มแข็ง 6. แรงงานใน/นอกระบบ 7. อุบัติเหตุ และ สุดท้ายคือ ผู้พิการ......

การทำงานของภาคีนี้ได้ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สามารถติดตามโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.pikarn.com 

หลังจากการปรึกษาหารือในเบื้องต้นประเด็นที่คิดว่าจะใช้เป็นตัวเดินเรื่องสำหรับภาคีคือเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคมของผู้พิการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะ

ในเบื้องต้นคงจะเป็นการรวบรวมกรณีศึกษา best practice ขององค์กรผู้พิการที่ทำงานร่วมกับอปท. ต่างๆ ถอดและสังเคราะห์บทเรียนนี้ขึ้นมา เพื่อจะนำไปเป็น input ในการประชุมภาคี ที่จะพยายามรวบรวม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการต่างๆ  ทั้ง แพทย์ สาธารณสุข NGOs นักวิชาการ ที่สนใจและทำงานด้านผู้พิการ มาร่วมกันพัฒนาภาคีนี้

อยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะ เห็น โครงการของทางภาคใต้ ที่พี่อนุชา หนูนุ่นเขียนเล่าในหลายๆ ตอนของบล๊อก เรื่องการทำงานกับเครือข่ายผู้พิการในภาคใต้ หรือแนะนำ ให้ความคิดเห็นเรื่องภาคีนี้คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP program

คำสำคัญ (Tags)#practice#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น#คนพิการ#best

หมายเลขบันทึก: 25640, เขียน: 26 Apr 2006 @ 16:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

naigod
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ คุณอำพรรณ์ ไชยบุญชูี ที่ให้ความกรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน