"คุณ"ครูใหญ่ในเกาหลี

คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจมากกับเรื่องราวของครูใหญ่ที่ได้ดู เพราะไม่ค่อยได้พบเห็นสื่อเก๋า ๆ อย่างนี้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้กับชีวิตพวกเรามาก จนบางฉากบางตอนทำให้ต้องหัวเราะก๊าก...จากเรื่องจะเห็นได้ว่า การทำงานของครูใหญ่นักพัฒนา เริ่มต้นด้วยการสร้างศรัทธา เพราะหากว่า "ถ้าไม่สร้างศรัทธา การพัฒนาก็ไม่สำเร็จ" เห็นด้วยที่สุดค่ะ ครูใหญ่ทำงานเป็นตัวอย่าง เสียสละ ยึดความคิดที่ว่าช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะให้ใครช่วย และอีกคำคมที่ต้องจดจำและนำไปใช้ คือ "การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต" ผลของการทำงาน ทำความดี  มักงดงามเสมอ พ่อมักจะสอนเสมอว่า"คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน"  คุณครูทั้งหลายอย่าลืมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ยิ่งใหญ่ นำไปใช้ในชีวิตด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าบางคราวเราต้องเป็นทั้งครูใหญ่ ครูน้อยและภารโรงก็ตาม  (อยากให้ผ.อ.ได้ดูกันทั่วหน้า)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชรินทร์ทิพย์ ยองชนะความเห็น (0)