26 เมษายน 2549(yah)

ศึกษาการใช้งาน moodle

      - วันนี้ได้ศึกษาการใช้งาน moodle

     MOODLE : Modular Object Orirnted Dynamic Leaming Environment
Moodle คือ โปรแกรมในการจัดการระบบการเรียนการสอน LMS (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นโดย Martin Dougiamas เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet
    • โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเสริมเข้าไปในเวบไซด์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
    • กล่องเครื่องมือที่บรรจุโมดูลต่างๆ สำหรับสร้างกิจกรรมและแบบฝึกหัดออนไลน์
    • content manager สำหรับรวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกสาขาวิชา
    • ระบบที่ก่อให้เกิดชุมชนของผู้เรียน
    • เครื่องมือช่วยในการประเมินผลด้วยการพิจารณาประวัติการใช้งานโดยละเอียดและการให้คะแนน
    • สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่คุณใช้อยู่ได้  

    • ซอฟท์แวร์ open source ฟรี  ภายใต้ GPL license 
    • คุณสมบัติเปรียบเทียบได้กับ WebCT และ Blackboard
    • โปรแกรมยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       - เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน e-office สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)