วันนี้ผมมีของฝากครับ  เป็นคติพจน์ในการทำงานราชการของอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   ซึ่งติดไว้หน้าเวทีของห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

                                      ของฝากจากอำเภอทรายทองวัฒนา

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. และให้กำลังใจกับทุกๆ ท่านครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก