AAR : After Action

  1. เริ่มเรียนวิชา  CAI ครั้งแรกสิ่งที่คาดหวังคือการใช้ Authorware  ในการทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากขึ้น  และก็ได้เรียนรู้โปรแกรม Authroware  ตามความคาดหวังสิ่งที่ได้เหนือการคาดหวังก็คือการทำเกมใน Authorware  ได้
  2.  สิ่งที่คาดหวังไว้ก็ได้แล้วแต่ว่ายังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและฝึกทำให้บ่อยขึ้น
  3. -
  4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วจะนำไปทำสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน

       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชรัญดา รุ่งเรือง

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 25615, เขียน: 26 Apr 2006 @ 16:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)